PFU endte ikke med fellelse mot RB i årets første møte, som gikk digitalt. Bilde av PFU-leder Anne Weider Aasen fra et tidligere møte.

Lokalpolitiker mente seg uthengt som konspirasjons-teoretiker: Romerikes Blad gikk fri hos PFU

Enighet i utvalget.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Lokalpolitiker Leif Erik Dahl reagerte på Romerikes Blad-artikkelen «Her hevder lokalpolitikeren at over 14.000 nordmenn er døde etter koronavaksinen», og klaget avisa inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Artikkelen ble publisert med bakgrunn i et kommunestyremøte, samt sitatsjekket intervju med Dahl i etterkant av møtet.

I klagen viste Dahl til at FHI selv har oppgitt tallet, og reagerte på at artikkelen var rubrisert med «konspirasjonsteorier» som en av emneknaggene.

Utvalget landet imidlertid med bred enighet på å stille seg bak sekretariatets forslag til uttalelse, som innebar full frikjennelse.

PFU-leder Anne Weider Aasen sa under diskusjonen:

– Det er en tøff tittel, og jeg forstår at klager synes den er belastende. Jeg kan likevel ikke se at avisa mangler dekning for tittelen, og dette blir godt utdypet i artikkelen der de har gitt klager mulighet til å utdype.

Hun la til:

–Jeg forstår også at det er krevende for klager at saken rubriseres under konspirasjonsteorier. Det hadde kanskje ikke vært helt nødvendig fra avisens side, men jeg tenker ikke at det er noe presseetisk brudd. Samtidig er det viktig at aviser er bevisst på hva artikler rubriseres under.

Den vedtatte uttalelsen lyder:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener at et utsagn om at 14.000 personer er døde etter koronavaksinering, av de fleste vil bli tolket som at personene er døde på grunn av vaksineringen, dersom tallet blir presentert uten nødvendige forbehold og ytterligere forklaring. Etter utvalgets mening hadde avisen derfor dekning for tittelen.

Utvalget konstaterer at Romerikes Blad ikke nøyde seg med å referere hva klager uttalte i kommunestyremøtet, men også lot klager få anledning til å utdype hva han mente, og få sitatsjekk. På den måten sørget avisen for god opplysningskontroll og kildebredde, i en artikkel med et tema av stor offentlig interesse.

PFU mener avisen måtte kunne merke artikkelen med «konspirasjonsteorier», og henvise til den fra en samleside, siden dette var et sentralt tema i artikkelen. Utvalget viser for øvrig til at dette var en av mange emneknagger under artikkelen.

Romerikes Blad har ikke brutt god presseskikk.»

Powered by Labrador CMS