LO-leder Gerd Kristiansen drysser 19 millioner kroner fordelt over tre år over Dagsavisen og Klassekampen. Foto: Martin Huseby Jensen
LO-leder Gerd Kristiansen drysser 19 millioner kroner fordelt over tre år over Dagsavisen og Klassekampen. Foto: Martin Huseby Jensen

LO gir 10 millioner til Dagsavisen og 9 millioner til Klassekampen

Men da må de to avisene styrke samarbeidet med ANB.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det er i en pressemelding fra Arbeidernes Presseforbund (APF) at det kommer fram at LOs sekretariat i dag har bevilget til sammen 19 millioner kroner til Dagsavisen og Klassekampen.

Førstnevnte har fått 10 millioner for å styrke arbeidslivs- og samfunnsjournalistikken både sentralt og lokalt.

Bjørgulv Braanen. Foto: Martin Huseby Jensen
Bjørgulv Braanen. Foto: Martin Huseby Jensen

Uten krav om LO-vennlig journalistikk

Klassekampen har fått 9 millioner kroner for å gjennomføre et treårig arbeidslivsprosjekt. Sjefredaktør Bjørgulv Braanen sier til Journalisten at midlene ble utløst etter innspill fra avisen. Pengene skal han bruke på å opprette lokalkontor på Vestlandet og i Nord-Norge, trolig i Bergen og Tromsø.

– Dette hadde vi ikke hatt mulighet til uten disse pengene.

Målet er særlig er å dekke arbeidslivet og industrikrisen på Vestlandet og fiskeri i Nord-Norge.

– Så er tanken at vi bygger dette i løpet av tre år og så finansierer det videre selv.

Stillingen i nord blir utlyst først, trolig allerede før jul og Vestlandet på nyåret.

Braanen ser ingen etiske betenkeligheter med at LO nå går inn og finansierer to journaliststillinger i tre år.

– Det er ingen strings attached. Det er ikke noe krav om å drive LO-vennlig journalistikk.

Redaktøren sier at alternativet kunne vært å få LO inn på eiersiden i avisen.

– Men det hadde de ikke noe ønske om, og det har jeg forståelse for.

Braanen ser etableringene i lys av den siste diskusjonen om medienes dekning av presidentvalget i USA.

– Spørsmålet er om Oslo-baserte medier klarer å dekke hele landet. Det er en veldig viktig oppgave å ikke bare skrive fra Oslo for Grünerløkka. Vi må ha øyne og ører ut i hele landet.

Dagsavisen løste leieskvis

– Det har vært en høst der mye har stått på spill for oss, men i løpet av få dager har flere svært sentrale brikker falt på plass i det som er et større puslespill. Vi lyktes forrige uke med å forhandle oss ut av vår største risiko, en leieavtale som kunne kostet Dagsavisen langt mer enn den løsningen vi nå har fått til. Vi kommer til å få en stor regnskapsmessig tapsføring på årets regnskap, men dette er en tapsføring vi uansett måtte tatt i år på grunn av de forpliktelsene som lå foran oss, forklarer sier sjefredaktør Eirik Hoff Lysholm i Dagsavisen til egen avis.

Han sier at dette ikke er snakk om aksjekjøp, men et pengebidrag til å styrke deres egne satsinger.

Overfor Journalisten utdyper han at pengen gir Dagsavisen mulighet se offensivt inn i 2017. Pengene fra LO skal ikke gå til konkrete prosjekter, men bidra til å styrke den digitale satsingen og utgavemodellen. Han sier likviditetshullene nå er tettet, og at pengene fra LO ikke går til å fylle disse.

– Jeg tror det avgjørende for LO var at de ser at det vi gjør er å satse offensivt, sier Lysholm.

LO blir med dette ikke en eier av Dagsavisen, verken direkte eller indirekte gjennom Stiftelsen Dagsavisen, som eier 9 prosent. Han beskriver Mentor Medier som en driftseier i fortsettelsen, og at stiftelsen vil brukes som et investeringsinstrument for fremtiden.

– Det blir lettere å få bidrag inn gjennom stiftelsen.

– Vi mener dette vi nå gjør vil være et positivt bidrag til å løfte og styrke den journalistiske dekningen av arbeidslivet, som vi kjenner et særlig ansvar for, i begge avisene. Samtidig følger vedtaket opp ambisjonene i LOs formålsparagraf om å sikre en sterk arbeiderpresse og betydningen av et mediemangfold for å sikre det demokratiske ordskiftet og meningsbrytning, sier LOs 2. nestleder og leder av LOs Medieutvalg Hans-Christian Gabrielsen i en pressemelding.

Nysatsing

I vedtaket fra LO-sekretariatet forutsettes det at det skal utvikles et samarbeid om stoffutveksling mellom nyhetsbyrået ANB eid av LO Media og avisene.

LO-sekretariatet følger også opp anbefalingene fra LOs Medieutvalg om nysatsning på en rekke områder i LO og forbundenes egen mediestiftelse LO Media, samt kurstiltak for å øke forståelsen og betydningen av arbeidslivsjournalistikk.

– Endrede medievaner blant LOs medlemmer og i opinionen forutsetter en sterkere digital tilstedeværelse og samordning av eksisterende ressurser framover. Vi skal legge opp til en offensiv satsning. Men vi må også erkjenne at tiltak må legges om for å skape rom for nysatsning på andre områder, understreker Hans-Christian Gabrielsen.

Forbundsleder Nina Hanssen i Arbeiderbevegelsens Pressforbund (APF) sier i en pressemelding at hun håper pengene vil gi deres medlemmer en bedre og mer interessant arbeidshverdag.

Hun synes også det er flott at det skal innføres et nytt årlig kursopplegg i samarbeid med Institutt for journalistikk med hovedfokus på arbeidsliv, samfunn, partssamarbeid med mer. APF er en av samarbeidspartnere som er invitert om rammene for dette, sier Hanssen i meldingen.

Powered by Labrador CMS