Norsk Journalistlag-leder Dag Idar Tryggestad mener strømming av rettsmøter er et effektivt grep for å sikre dokumentasjon av det som foregår i norske domstoler.

Revidert nasjonalbudsjett 2024

NJ jubler for mer penger til lyd og bilde i domstolene

– Dette krafttaket gir endelig store muligheter for å øke folks innsyn i rettsprosesser, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad. 

Publisert Sist oppdatert

Norsk Journalistlag (NJ) har lenge etterlyst lyd og bilde fra norske rettssaler. Nå jubler de for revidert nasjonalbudsjett, der det foreslås å gi mer penger for å legge til rette for opptak i domstolene. 

Øker bevilgninger

Siden 2005 har man  vært pliktet til å foreta opptak under rettsforhandlinger, men foreløpig har lyd og bilde fra rettssalene kun vært tilgjengelig som prøveprosjekter noen få steder.

NJ har tidligere bedt om fremdrift i prosjektet som fagforeningen sier skal gi allmenheten og norske journalister gratis tilgang til rettsavgjørelser. 

Etter statsbudsjettet ble presentert i oktober i fjor, ba NJ også om økte bevilgninger etter at regjeringen mente de kun kunne avse 15 millioner kroner til prosjektet.

I revidert nasjonalbudsjett blir imidlertid NJ hørt, og bevilgningen for å legge til rette for lyd- og bildeopptak i domstolene foreslås økt med 6,5 millioner kroner.

«Regjeringen foreslår å rulle ut ytterligere utstyr til lyd- og bildeopptak, slik at det kan tas opptak ved alle rettssteder», heter det i budsjettet.  

Strømming

Det tekniske utstyret som skal rulles ut vil også kunne brukes til strømming av rettsmøter på domstolenes nettsider, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad i en uttalelse til Journalisten. 

Med andre ord skal det bli mulig for journalister å følger rettssaker andre steder i landet enn der de selv befinner seg. 

– Dette krafttaket gir endelig store muligheter for å øke folks innsyn i rettsprosesser. Digital tilgang til rettsforhandlinger er et viktig grep for å oppnå en mest mulig korrekt fremstilling av rettssaker i mediene, sier Tryggestad. 

Tilleggsbevilgningen i revidert nasjonal budsjett er også mediestøtte, mener han, fordi det bidrar til at arbeidshverdagen for mange av deres medlemmer blir enklere. 

– Særlig for dem som jobber i de minste mediehusene med få ressurser og store avstander. Opptak under rettsforhandlinger og strømming av rettsmøter er kanskje det mest effektive grepet for å sikre dokumentasjon av det som foregår i norske domstoler, avslutter Tryggestad.  

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS