Skup-vinner og tidligere Skup-leder Kjetil Stormark. Foto: Kathrine Geard
Skup-vinner og tidligere Skup-leder Kjetil Stormark. Foto: Kathrine Geard

– Bør være en vekker

Kunnskapsmangel gir Forsvaret overtaket, mener Kjetil Stormark. Forsvaret er enig.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Som Journalisten.no meldte i går oppfatter seks av ti offiserer og befal i Forsvaret at journalister generelt er lett å påvirke i saker de blir presentert for. Det går fram av årets medieundersøkelse fra Nordiske Mediedager.

– Dette bør være en vekker for mediene. Det er gjennomgående for lite kunnskap om forsvarsspørsmål i norske redaksjoner. I tillegg er det et journalistisk område som er for lavt prioritert, sier Kjetil Stormark. Han har mange års fartstid som gravejournalist, blant annet for VG, og har lagt ned mye arbeid med forsvarsrelaterte temaer.

 Havnet i klinsj

Stormark driver nå nyhetsjakt og kunnskapsformidling gjennom sitt firma Lagos Media. Han jobber blant annet med et bokmanus om U2-saken, med midler fra Fritt ord. I vinter havnet han i verbal strid med Forsvaret, i forbindelse med et frilansoppdrag for bladet Alfa.

Stormark håper svarene i undersøkelsen provoserer såpass at norske redaksjonsledere og redaktører prioriterer stoffområdet høyere framover. Han etterlyser en kompetansesatsing, slik at norske journalister blir farligere og mer krevende å ha med å gjøre også på forsvarssektoren.

 Kjenner seg igjen

Også John Inge Øglænd, oberstløytnant og senior talsmann for Forsvarssjefen, trekker fram journalisters kunnskapsmangel som en naturlig forklaring på offiserenes oppfatninger om yrkesgruppen.

 – Usikkerhet og manglende kunnskaper om Forsvaret gjør at det er lett for journalister å forholde seg bokstavelig til det offiserer sier, mener Øglænd, som understreker at han ikke har sett hele undersøkelsen til Nordiske Mediedager. Men han kjenner seg godt igjen i vurderingene offiserene og befalet gir uttrykk for.

 Informasjonsoverlegenhet

 – Jeg tror at dette inntrykket lar seg utlede av at Forsvaret er en spesiell arbeidsplass, med en spesiell rolle i samfunnet. Det er ikke så mange journalister som har inngående innsikt og kunnskap om Forsvaret. Mange er usikre når de stiller oss spørsmål. Vi eier saken og kompetansen i større grad enn andre yrkesgrupper, vi har altså en større informasjonsoverlegenhet.

 Forutinntatte journalister

Øglænd kjenner seg også godt igjen når 75 prosent av offiserene og befalet svarer at journalistene er mer opptatt av original vinkling enn det saken egentlig dreier seg om.

 – Dette gjelder selvsagt ikke alle journalister, mange er flinke. Men jeg ser disse holdningene i lys av det produksjonspresset journalistene opplever. De skal være først ute i konkurranse med stadig flere medier på nett. Vi hører ofte fra våre ansatte at journalistene er forutinntatte og allerede har bestemt seg for hva som er saken, og helst bare vil ha en bekreftelse på at det er slik. Selv om de får informasjon som viser at en slik framstilling er feil, så hender det at journalister ikke bruker informasjonen til å endre saken. De oppfatter ny informasjon som forstyrrende, sier Øglænd.

 – Stemmer bra

– Er det ingen av svarene i undersøkelsen som overrasker deg?

 – Nei, egentlig ikke. De stemmer bra med det bildet jeg har av våre kollegers forhold til journalister, etter å ha jobbet i ulike roller i Forsvaret i 21 år.

 

Powered by Labrador CMS