Medietilsynet anslår i rapporten at avisbransjen totalt ville hatt et underskudd på minst én milliard kroner i 2022 uten inntektene fra papiravisene.
Medietilsynet anslår i rapporten at avisbransjen totalt ville hatt et underskudd på minst én milliard kroner i 2022 uten inntektene fra papiravisene.

Norske aviser ville gått én milliard i minus uten inntektene fra papir

Ny rapport: 2022 ble avisenes svakeste år siden finanskrisen.

Publisert

En ny rapport fra Medietilsynet slår fast at 2022 var et krevende år for norsk aviser. De ferske tallene fra tilsynet viser at avisbransjen i fjor fikk sitt svakeste driftsresultat siden finanskrisen i 2008 og 2009.

– Økte driftskostnader er hovedårsaken til svekket lønnsomhet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, i en pressemelding.

Færre med overskudd

Ifølge rapporten, som bærer navnet «Økonomien i norske aviser 2018-2022», var driftskostnadene i sum nesten 12 milliarder kroner i 2022, en økning på 6,8 prosent eller 762 millioner kroner fra 2021. De totale driftsinntektene økte imidlertid med kun 1,5 prosent i samme periode, tilsvarende 176 millioner kroner.

Til tross for en sterk nedgang i lønnsomheten totalt sett, gikk 184 av 234 aviser med overskudd før skatt i 2022. Til sammenligning gikk 203 av 232 aviser med overskudd i 2021, skriver Medietilsynet.

Med unntak for enkelte aviser i kategoriene «nasjonale nisjeaviser» og «mellomstore lokalaviser», var de fleste avisene som får produksjonstilskudd lønnsomme etter støtte i 2022.

Liten annonse-økning

I rapporten kommer det også fram at fallet i annonseinntektene har bremset noe opp.

I 2022 hadde Facebook og Google dobbelt så høye annonseinntekter som avisene fra det norske markedet, men likevel økte avisenes annonseinntekter i sum med 75 millioner kroner fra 2021. Noe som tilsvarer en økning på 1,8 prosent. I hovedsak var det VG og Dagbladet som sto for økningen.

Inntektene fra abonnement økte med 0,7 prosent i 2022, til cirka 7,4 milliarder kroner. De siste fem årene har disse inntektene økt med 10,4 prosent eller 695 millioner kroner.

Papir viktig

Medietilsynets rapport viser at samlet sett har avisene fortsatt har størst papirinntekter, selv om det er de digitale inntektene som øker mest. 

54 prosent av avisenes totale inntekter kom fra papirutgaven i 2022, mens de resterende 46 prosentene kom fra digitale produkter.  

Cirka 20 prosent av avisenes samlede driftskostnader er knyttet til papirproduktene.

Medietilsynet anslår i rapporten at bransjen totalt ville hatt et underskudd på minst én milliard kroner i 2022 uten inntektene fra papiravisene.

– Vi må regne med at økte kostnader og renter, og en generelt urolig økonomi, kommer til å prege avisenes driftsøkonomi også videre framover. Flere konsern har rapportert om nye kostnadstiltak, skriver Medietilsynet-direktør Velsand i rapportens forord.

Hun fortsetter:

– Samtidig er det viktig å fortsette å investere i redaksjonelt innhold og fremtidsrettede digitale løsninger. Gode rammevilkår er også avgjørende for å opprettholde det solide mediemangfoldet vi har i Norge.

Fakta om avisenes økonomi for 2022

  • 2022 ble det svakeste året målt etter lønnsomhet for norske aviser siden finanskrisen i 2008 og 2009.
  • Avisenes samlede driftsresultat var på litt over 265 millioner kroner før statlige tilskudd. Driftsresultatet falt med nesten 70 prosent eller 586 millioner kroner fra 2021.
  • 184 av 234 aviser gikk med overskudd før skatt i 2022, mot 203 av 232 aviser i 2021.
  • Driftskostnadene var på nær 12 milliarder kroner i 2022, en økning på 6,8 prosent eller 762 millioner kroner fra 2021.
  • Driftsinntektene var på 12,2 milliarder kroner i 2022, en økning på 1,5 prosent eller 176 millioner kroner fra 2021.
  • Brukerinntektene økte med 0,7 prosent i 2022, til nær 7,4 milliarder kroner. Disse inntektene utgjorde 60,4 prosent av avisenes totale driftsinntekter, mot 60,8 prosent i 2021.
  • Annonseinntektene økte med 75 millioner kroner i 2022, tilsvarende 1,8 prosent, til 4,3 milliarder kroner. Men avisenes prosentandel av reklamemarkedet har ligget stabilt på 18 prosent de siste tre årene. I 2013 hadde avisene 37 prosent av det norske reklamemarkedet.
  • 54 prosent av avisenes inntekter kom fra papirutgaven i 2022, mens de resterende 46 prosentene kom fra digitale produkter.
  • Det kostet avisene totalt 2,8 milliarder kroner å kjøpe papir, trykke og distribuere papiraviser i 2022, og dette utgjør 23,1 prosent av avisenes samlede driftskostnader.
  • Kilde: Økonomien i norske aviser 2018-2022 (Medietilsynet).

Powered by Labrador CMS