– Det som skjer i rettsvesenet er ikke bare en sak mellom partene og domstolen, det er en sak for hele samfunnet, sier BT-redaktør Øyulf Hjertenes om dommen. Foto: Glenn Slydal Johansen

BT fikk omgjort rettens krav om anonymitet i 14-millionerssak

– Åpenhet i rettspleien er et helt sentralt prinsipp i et fritt og demokratisk samfunn, sier ansvarlig redaktør Øyulf Hjertenes.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Derfor har denne saken vært prinsipielt viktig for Bergens Tidende. Åpenhet sikrer domstolene legitimitet, og vi kan ikke akseptere forsøk på å innsnevre denne åpenheten, sier BT-redaktøren til egen avis etter seieren i Gulating lagmannsrett.

Bergen tingrett bestemte i april i fjor at en dom om forurenset drikkevann kun skulle gjengis i anonymisert form. BT anket avgjørelsen og vant fram.

Krevde 14 millioner

I oktober 2012 gikk den kjente bergensadvokaten Beate Hamre til sak mot Bergen kommune med et samlet erstatningskrav på rundt 14 millioner kroner for en infeksjon hun pådro seg høsten 2004. Da ble drikkevannet i Bergen kommune forurenset av Giardia-bakterier. Hamres navn ble brukt da søksmålet ble omtalt.

I april 2015 avsa tingretten dom. Bergen kommune ble frikjent. Retten bestemte at dommen kunne gjengis, men uten at Hamres navn ble nevnt. Dette ble begrunnet med hensynet til privatlivets fred, ettersom dommen inneholdt sensitive personopplysninger, skriver BT.

BT var uenig i at det var retten, og ikke avisen, som skulle bestemme om Hamres navn skulle omtales i forbindelse med dommen. BT mente at anonymiseringspåbudet utgjorde et inngrep i pressens ytringsfrihet.

Anke førte fram

Avisen anket tingrettens beslutning, men tapte i Gulating lagmannsrett. BT anket videre til Høyesterett, som opphevet lagmannsrettens kjennelse. Saken gikk dermed tilbake til lagmannsretten, som nå har gitt BT medhold.

Mindretallet, den ene dommeren, mener at Hamres behov veier sterkere enn allmennhetens.

BT-redaktøren mener det er viktig at domstolene har et aktivt forhold til ytringsfriheten, og sikrer at terskelen for å unnta saker eller opplysninger fra offentligheten ikke blir lav.

Hamres prosessfullmektig er advokat Karoline Henriksen. Hun ønsker ikke uttale seg til BT.

Powered by Labrador CMS