Foto: Birgit Dannenberg

VG slår sammen nett og papir

Klubbene stiller seg positive til fusjonen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Arbeidet med å slå sammen VG med datterselskapet VG Multimedia er kommet et skritt nærmere. Den siste tiden har de fire toppsjefene i de to selskapene arbeidet for å fusjonere. Nå har Torry Pedersen, Bernt Olufsen, Espen Egil Hansen og Jo Christian Oterhals fått aksept for planen fra de forskjellige klubbene i de to mediebedriftene.

Sjefredaktør Espen Egil Hansen i VG Multimedia sier at forslaget om en sammenslåing er en erkjennelse av at medielandskapet blir mer komplisert, og at plattformene flyter i hverandre.

– Vi opplever en nedgang på papir samtidig som det oppstår flere muligheter digitalt. Vi tror det er en fordel å tenke mer helhetlig enn vi så langt har gjort, men det er eierne våre som må mene at dette er en god idé, sier redaktøren.

Produktfokus

I Mediehusrapporten fra 2008 sier Hansen at mediet må lages på egne premisser dersom det skal lykkes. Videre understreker han at nett og papir eller like forskjellige som en sprinter og en maratonløper, og derfor må utvikles hver for seg.

Hansen påstår at rasjonaliseringsgevinster ikke er bakgrrunnen for planen om en sammenslåing, men erkjenner samtidig at VG på sikt vil drives mest mulig effektivt. Ambisjonen er å få på plass sammenslåingen i løpet av året.

– Det vil bli et sentralt mål, også i en eventuell ny organisasjon, at vi har produktfokus.

Dogmatisk

Tidligere nettsjef og nå administrerende direktør i VG, Torry Pedersen, har også argumentert for at en av årsakene til VG Netts suksess er at nettselskapet har vært selvstendig. Endringene i medievanene har gjort at han har løsnet på denne holdningen.

– Organiseringen har utvilsomt vært en ubetinget suksess. Medielandskapet er nå i kraftig endring, og da er det vesentlig å ikke være dogmatisk i forhold gårsdagens løsninger, men hele tiden å tilpasse seg.

Per epost fra England skriver han kort at en sammenslåing vil kunne gi en helhetlig tilnærming til utfordringene som kommer med medieutviklingen. Hvilke endringer en sammenslåing kan medføre i ledergruppen, kommer senere.

– Nå skal vi først forberede en fremleggelse av våre overordnede tanker for styret.

Hjelp

Klubbleder Jostein Matre i VG Multimedias redaksjonsklubb mener det er flere grunner til at en sammenslåing er fornuftig nå. En av de fremste, mener han, er at ettersom nettet blir større og papiravisen mindre, må nettet ta mer ansvar for journalistikken. Med det mener han at nettet ikke lenger bare bedriver journalistikk på hendelser, men også mer undersøkende journalistikk. Sistnevnte har tradisjonelt vært papiravisens oppgave, forteller Matre.

– For at vi skal gjøre dette på best mulig måte, må vi få hjelp fra papiravisens medarbeidere og ressurser, ettersom nettet har betydelig færre folk. For at dette skal gjøres best mulig er det logisk at vi er en og samme bedrift.

Spent

Matre argumenterer med at det ikke vil være lett for medarbeiderne i papiravisen å motivere seg selv til å bidra journalistisk på nett, samtidig som det blir tyngre å drive papiravis dersom de fortsetter som to bedrifter.

Klubblederen viser videre til at de to redaksjonene har samarbeidet betraktelig tettere de siste årene, og da føles det naturlig at bedriftene slås sammen. Samtidig er det også utarbeidet en strategiplan for hvordan arbeidet i VG-huset skal foregå, og der legges det opp til tettere samarbeid og tettere linjer mellom papir og nett. Dette bidrar også til at en sammenslåing er fornuftig nå.

I den svenske søsteravisen Aftonbladet ble det gjennomført en sammenslåing i fjor, der undervurderte ledelsen kulturforskjellene mellom de to mediekanalene.

– Så jeg er spent på hvordan det blir hos oss, men optimistisk.

Matre tror at en sammenslåing vil skje relativt fort.

Pådriver

Klubbleder Andreas Nielsen i papiravisen forteller at redaksjonsklubben der på mange måter var pådriver for det arbeidet som nå pågår i VG-huset. Han sier de ansatte krevde å få satt sammenslåing på dagsorden etter å ha sett en rapport om hvordan stoffordelingen skulle være mellom de to plattformene.

– Klubben skrev da et høringssvar hvor vi to sterkt til orde for en sammenslåing. Så kan det hende at man har tenkt parallelt, men vi føler at vi har bidratt til å sette det på dagsorden.

Nielsen sier videre at dette også går på jobbtryggheten til de ansatte. Et av kravene som ligger til grunn er at de to redaksjonene skal ses på som én etter sammenslåingen. Da vil man blant annet unngå dobbeltarbeid.

Bemanningen

Klubblederen tror at en fusjon i seg selv ikke vil føre til en nedbemanning.

– Vi tror at for å lage det produktet med den kvalitet og bredde VG har som ambisjon, kan vi ikke bli færre enn vi er i dag. Vi skal jo helst gjøre ting bedre, sier han.

Nielsen viser til at det kommer nedskjæringer, så vil det komme som en følge av opplagsfall, ikke som følge av fusjon.

Der har de ansatte ingen garanti, og da mener klubben det uansett er bedre å se på redaksjonene som én, slik de nå ønsker.

– Samtidig blir vi i papiravisen tilført digitalkompetanse slik at vi ikke mangler det som er viktig for mediehuset i fremtiden. En slik kompetanseheving er vi enige med ledelsen om at vi skal få.

Rasjonell

Personaldirektør Øyvind Næss i VG sier at grunnen nå er beredt og at det er opptil styret å si ja til fusjonen. Gir styret et positivt signal, så vil ledelsen bruke det kommende halvåret med å finne den beste måten å organisere et sammenslått selskap.

Næss sier at det på sikt skal jobbes mer integrert enn i dag, men at de ansatte ikke vil merke så mye til en sammenslåing fra første dag, mener han.

Personaldirektøren understreker at rasjonalisering i form av for eksempel å nedbemanne, ikke har vært motivet for å slå sammen de to selskapene.

– Det har vært å utnytte de journalistiske kreftene vi har. Vi har også en stor ledergruppe, så det blir sikkert endringer i måter å jobbe på og kanskje enkelte vil få nye oppgaver.

Schibsteds konsernsjef Rolv Erik Ryssdal, som også er VGs styreleder, gjør det klart gjennom sin kommunikasjonssjef Anders Rikter at saken ikke er ferdig behandlet i styret og det derfor vil være ryddigere å kommentere når prosessen er ferdig.

Powered by Labrador CMS