Faskimile: iTromsø

Greit å sitere fra Facebook

Men PFU ville ikke komme med prinsipputtalelse.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Redaktør og teologistudent Eirik Junge Eliassen skrev i juni at det fantes et helt spesielt sted i helvete for den israelske styresmakten etter at israelske soldater stormet hjelpesendinger på vei til Gaza. Utspillet fant sted på hans Facebook-profil like før han skulle delta i et demonstrasjonstog mot aksjonen i Tromsø.

Eliassen skal på dette tidspunktet hatt nærmere 2700 Facebook-venner, blant disse flere journalister. Utspillet hans ble plukket opp av avisen iTromsø som neste dag hadde oppslag på det, selv om Eliassen viste til at dette var en privat uttalelse på en lukket profil.

Dermed klaget Eliassen til PFU i håp om en prinsipputtalelse. Avisen ble heller ikke felt for brudd på god presseskikk.

Grenser

For utvalget var tilbakeholden med å gi noen prinsipputtalelse. Til det mente de materien rundt sosiale medier er for kompleks og i konstant utvikling.

John Olav Egeland mente at det var grunn til å stille spørsmål om hvor «vennegrensen» går før en profil er offentlig. Han gjorde det også klart at han forsto at dette var vanskelig å sette fingeren på og at han i grunnen var enig i sekretariatets innstilling til uttalelse.

Prinsipp

Utvalgsmedlem Eva Sannum ønsket en klarere grense.

– Vi må se på det som en prinsippsak, selv om denne saken ikke er så åpenbar som vi skulle ønske. Vi må forholde oss til hvordan vi skal behandle lukkede og ikke lukkede profiler forskjellig, sa Sannum.

Sannum poengterte at dette er et uoversiktlig område og la til at mediene bør ta et ansvar for brukere som ikke har den helt store oversikten over hva som deles.

– Alle har rett til et privatliv, og samfunnet utvikler seg til at alle har en digital hverdag. Så da må vi ta stilling til at alle har rett til et digitalt privatliv. Slik uttalelsen står, så opplever jeg at jeg må lukke min Facebook-profil.

Sannum gjorde det samtidig klart at det var detaljer i saken som gjorde det akseptabelt at iTromsø siterte fra profilen.

Lukket

Henrik Syse mener det er vanskelig å ta stilling til slike gråsonespørsmål og hva som kan siteres. Han mente det er annerledes om man har hundre tusen venner enn to. Syse, som hadde sympati med Eliassen, mener det er naturlig at hans politiske ytringer ble gjengitt.

– Det som gjør saken interessant, er at det er en lukket profil, selv om den har mange medlemmer. Det blir omtrent som et lukket møte, og i et lukket møte på den størrelsen ville det uansett kommet en lekkasje. Jeg mener det er behov for en gjennomgang av sosiale medier. Og slutter meg til uttalelsen, men at det skjer i et helt lukket område er interessant, og det bør man gå inn i, sa TV 2s Øyvind Brigg.

Camilla Serck-Hanssen sammenlignet profilen med et hageselskap for spesielt inviterte. Hun mente at man ikke kunne ha et samfunn hvor politiske ytringer fra maktmennesker i slike anledninger ikke ville lekke ut.

Godstog

Per Edgar Kokkvold advarte mot en prinsipputtalelse og viste til Danmark hvor dette var blitt gjort. Han mente det hadde skapt problemer for danske PFU i ettertid. Kokkvold mente at man i dette tilfellet måtte føle seg fram og prøve flere saker.

Det var Marit Rein enig i. Hun sa at hennes steile holdning fra tidligere, om å få spikret et regelsett, nå var endret.

– Nå er jeg kommet til det at i denne her saken blir båten til mens vi ror.

Dagbladets John Olav Egeland mente det ville være feil å føle seg blindt fram i slike saker, da godstoget kunne komme til å overkjøre dem.

– Det er nødvendig i en større sammenheng å komme med en vurdering. Det gjelder hele spørsmålet om sosiale medier, ikke bare lukkede eller åpne profiler, sa han.

Må tåle sitering

I kjennelsen heter det at «iTromsø var i sin fulle rett til å viderebringe klagerens politiske utsagn om staten Israels ledelse. Ytringen hadde aktuell interesse, og klageren fikk selv anledning til å kommentere utsagnet. Slik utvalget ser det, må han tåle at iTromsø viderebrakte hans synspunkter, selv om han selv fjernet dem fra sitt nettområde etter kort tid.»

iTromsø har ikke brutt god presseskikk.

Powered by Labrador CMS