– Å få det ned på det nivået betyr at vi er på riktig vei, sier presseforbundets generalsekretær Elin Floberghagen.

PFU har redusert behandlingstiden med over én måned

– Det er viktig for å gi både klagere og redaksjoner rask og riktig konklusjon, sier Elin Floberghagen. 

Publisert Sist oppdatert

Mellom 2017 og 2021 økte behandlingstiden for klager til Pressens Faglige Utvalg (PFU) kraftig. En opptelling Journalisten gjorde i 2021 viste at tiden det tok å få en klage behandlet, i snitt hadde økt med to måneder mellom 2017 og 2021. 

Siden den gang har behandlingstiden forbedret seg, og de siste to årene har det vært en kraftig reduksjon. 

Redusert med en måned

Nå har PFU redusert behandlingstiden på klager med over én måned siden Journalistens opptelling. Det kommer frem i styrepapirene fra forrige styremøte i Norsk Presseforbund.  

Når saker ble klaget inn for utvalget tilbake i 2021 tok det i snitt 153 dager fra innsendt klage til konklusjon, mens snittet i fjor var på 107 dager (per november).  

– Å få det ned på det nivået betyr at vi er på riktig vei. Men vi må jobbe for å få det enda lavere, sier generalsekretær i presseforbundet, Elin Floberghagen, til Journalisten. 

Mye tid på tilsvarsrunder

For man er ennå ikke helt i mål hva gjelder tiden man bruker på å behandle klager. Målet for saker som går til full behandling er nemlig 90 dager fra saken er klaget inn til konklusjonen faller. 

Årsaken til at man ikke er kommet dit, skriver presseforbundet, er i hovedsak knyttet til tidsbruken mellom partene i tilsvarsrundene. 

– Vi må jobbe for at klager og redaksjon overholder frister, sier Floberghagen til Journalisten. 

Det er det de i minst grad kan påvirke, forteller hun. PFU opplever likevel at det går unødvendig mye tid bort i tilsvarsrunden, og behandlingstid vil bli prioritert i kommende strategiperiode.   

– Det er viktig for å gi både klagere og redaksjoner rask og riktig konklusjon. 

Flere forbedringer

Behandlingstiden på klagesaker har forbedret seg på flere områder i løpet av de to siste årene. 

Fra tilsvarsrundene er over til konklusjonen er klar, i saker med full behandling, har snittet kommet seg ned i 41 dager. Det er fire dager færre enn målet på 45 dager. 

Også sakene som går til forenklet behandling går nå raskere, og der er saksbehandlingen nede i et snitt på 47 dager. 

Det er en reduksjon på 54 dager fra 2021. Der var målet opprinnelig 30 dager, men i styrepapirene kommer det frem at sekretariatet mener det var for ambisiøst, og at det bør økes til 45 dager. 

Senere torsdag 11. januar legger PFU fram ytterligere statistikk fra fjoråret, på et arrangement i Pressens hus i Oslo.

Powered by Labrador CMS