Programerklæring for Journalisten

Publisert i Journalisten første utgave 1. januar 1917.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

«Journalisten»
er organ for den norske journaliststand, meddelelsesblad for landets journalistforeninger og for følgende landspresseforeninger: Norsk Presseforbund, Den konservative presseforening, Det frisindede venstres presseforening, Norges socialdemokratiske presseforening, Vesntres presseforening, Den norske fagpresses forening, Den illustrerte presses forening.

«Journalisten»
kommer sent. Men sterkere behov for den end netop nu har der ikke været. Allikevel siger enkelte den er overflødig. Anstaltmakeri kalder nogen det. Har ikke journalisterne nok med de avsier de skriver i hele dagen og natten med? Slik snakker saamen nogen av vore egne ogsaa! De forstaar selvsagt ikke, hvad det gjælder. Folk utenfor standen skal vi let gi det rette syn paa saken. Spør bare først hver enkelt stand, om ikke aviserne er blit talerøret for deres økonomiske og andre interesser. De vilde steile, hvis aviserne sa nei til dem. Spør dem saa om de har oplevet, at journaliststanden har slaat til lyd for sine interesser i disse aviser. De vilde vel ikke lese det, hvis vi skrev om os selv. Men de mener, at deres interesser kommer hele almenheten ved. Berettigelen av et slikt krav er aldrig indrømmet vor stand. Og dog tør vel ingen staa frem den paastand, at vort arbeide er av ringere værd for samfundet end en hvilkensomhelst anden stands. Vi har krav og interesser som alle andre. For dem vil «Journalisten» slaa til lyd. De av vore som staar imot mangler standsfølelse. De er stivnet i vane. Heldigvis er de ikke mange i dag, og de dør snart ut.

«Journalisten» maatte komme nu. Den er ingen idé av i dag. Mange har strævet med tanken før os. Men de var i faatal, som trak sammen. De fleste trak i hver sin retning. Løsgjængere var de og ikke medlemmer av en stand. Nu har mange skiftet sind; og der er rykket ind i journalistiken en skare ungdom, som fra sine tidligste aar er blit bibragt forstaaelsen av sammenslutningens kraft. Og de har lært, at der skal mange skuldre til for at ta de store tak. Derfor kan vi med god grund si, at nu er der kommet standsfølelse blandt norske journalister. Det tok tid at faa den frem, men der er tegn som tyder paa, at den skyter rask vækst.

Altsaa er der jordbund for «Journalisten».

Det er ikke let for en journalist i mandal og en journalist i Vadsø at føle sammen. Aldrig i sit liv møtes de kanske. Det hænder vel de læser hverandres avis. Men der staar om dem selv. Nu kan de møtes i «Journalisten». De vil ha gavn av det.

«Nationernes forposter» har man kaldt os. Enorme er kravene til disse forposter. Vi har intet imot kravene. Vi forlanger bare ret til at stille gjenkrav.

Der blev engang skrevet, at hvis journalistik skal hævde sig som aandsmagt i samfundet, maa den aldrig opfattes som levebrød, først og fremst som levebrød. Dette er en frase. Og en dum frase. I det daglige liv, i samkvemmet med folk av andre stænder, hvis virke er deres levebrød, og selvsagt først og fremst deres levebrød, erfarer vi, at ogsaa vort virke maa bli vort levebrød, og først og fremst vårt gode levebrød. Driver vi det ikke dertil, har vi ikke evne til at fylde de krav, som stilles til os, har vi ikke rygstød god nok til at bære det store ansvar vor gjerning fører med sig. Derfor sier vi: Hvis journalistik skal hævde sig som sandsmagt i samfundet, maa den bli et udmerket levebrød for sine utøvere.

Den «ansvarlige presses» arbeidere i dette land lever gjennomgaaende under slette økonomiske kaar. Nu synes heldigvis en ny tid at varsles ind. Krav stilles og krav indrømmes.J ournalisterne er endelig begyndt at faa saa pas agtelse for sit virke og sin stand, at de stiller og sørger for at faa igjennem kravet om rummeligere økonomiske kaar. De tar effektive skridt for at indta den sociale stilling i samfundet som med rette tilkommer dem. Meget staar endnu tilbake. Hvorledes det kan ske – foruten gjennem hævning av lønsnivaaet – er der adskillig at si om. Og det skal vi drøfte i «Journalistens»s spalter.

«Journalisten» har altsaa store opgaver. Den skal være et av midlerne til samling av landets journaliststand, den skal være en støtte i arbeidet for at hæve og hævde vor sociale stilling. Men den vil ikke falde hen i ensidighet. Den vil bære bud mellem pressens mange hundrede arbeidere; alle meddelelser om dem og deres virke skal finde plads, og ethvert spørsmaal av interesse og betydning for journaliststanden, økonomiske, faglige og rent tekniske, skal diskuteres i «Journalisten». Her er plads for indlæg fra underordnede journalister, redaktører og forretningsledere. Vi vil med opmerksomhet følge enhver betydningsfuld bevægelse inden utlandets, særlig nabolandenes journalist- og avisverden.

Og vi vil drøfte spørsmaalet om betydningen av journaliststandens arbeide i samfundsmaskineriet i forhold til andre stænders.

Men redaktionen klarer ikke alt dette alene. Det maa derfor være enhvers pligt at yde, hva han evner.

Powered by Labrador CMS