Informasjon samlet inn av SSB blir pr. definisjon hemmelig, hvis nytt lovforslag blir vedtatt. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Offentlig data kan bli hemmelig i «all evighet» ifølge nytt lovforslag

Slakter forslag til ny statistikklov.

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

«Fullstendig blottet for reel og forståelig begrunnelse».

Slik oppsummerer Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening lovforslaget som vil utvide statistikklovens taushetsplikt.

Offentlig blir hemmelig

I det nye lovforslaget som er ute på høring, foreslås det å innføre taushetsplikt for alle opplysninger som er innhentet for offisiell statistikk i Statistisk sentralbyrå (SSB) i evig tid.

Det betyr i praksis at informasjon som allerede er offentlig tilgjengelig, blir hemmelig når den er hentet inn av SSB, selv om denne informasjonen fremdeles er tilgjengelig – het lovlig – fra andre kilder.

– Offentlig informasjon kan ikke bli hemmelig bare fordi den er samlet inn av en statistikkorganisasjon. Dette kan få en veldig stor negativ effekt, sier utviklingsredaktør Ole Petter Pedersen i Kommunal Rapport.

Ole Petter Pedersen, utviklingsredaktør i Kommunal Rapport. Foto: Magnus Knutsen Bjorke

– For oss vil det blir vanskeligere å få innsyn i hvordan kommunene i Norge faktisk drives. Men dette er ikke kun problematisk fra pressens ståsted. Blir lovverket endret, vil det også bli vanskeligere for kommunene, som også gjerne vil ha disse dataene, påpeker han.

Data endrer karakter

Forslaget om utvidet taushetsplikt ser ut til å springe ut av ideen om at den offentlige dataen endrer karakter når den kommer i SSBs hender, konkluderer presseorganisasjonene.

De skriver videre: «Det reelle behovet Statistisk sentralbyrå vil måtte ha for å taushetsbelegge opplysninger, er jo ikke opplysninger generelt, men kun fortrolige data».S

Offentlig informasjon kan ikke bli hemmelig bare fordi den er samlet inn av en statistikkorganisasjon

Ole Petter Pedersen

Presseorganisasjonene påpeker også at det blir helt feil at det ikke er noen tidsbegrensinger på hemmeligholdet:

«Det dras i fullstendig feil retning dersom opplysninger skal taushetsbelegges til evig tid, fordi de én gang ble samlet inn som statistisk grunnlagsmateriale. Innsyn i gammelt datamateriale vil blant annet kunne innebære at mediene kan sette saker inn i en større sammenheng, og eksempelvis analysere endringer i sammenliknbare saker over tid.»

Ina Lindahl Nyrud er advokat og rådgiver i Norsk Journalistlag. Foto: Anette Selmer Andresen

Se til Danmark

Forslaget fra presseorganisasjonene er å se til Danmark, hvor denne typen opplysninger er taushetsbelagte i 20 år.

– Dagens taushetspliktbestemmelse for SSB er antakelig en av våre strengeste og mest lengstvarende taushetsplikter. Å skulle utvide denne ytterligere, viser etter vår mening manglende forståelse for datagrunnlagets betydning for allmennheten og SSBs samfunnsrolle, sier medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS