Vil si fra seg lønn og ta en ubetalt ferieuke

Redaksjonsklubben i Harstad Tidende med radikale forslag for å hindre at hver tredje i redaksjonen må gå.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I forrige uke ble det kjent at en av Nord-Norges største aviser må kutte fra 21 til 13,5 redaksjonelle årsverk. De ansatte i HT ble informert om sparetiltakene på et allmøte forrige mandag.

I de påfølgende dagene jobbet redaksjonsklubben under høytrykk for å utarbeide et offensivt, omforent innspill til ledelsen. Journalistene er villige til å gi slipp på lokale lønnstillegg, ta en uke ubetalt ferie og gi avkall på julegaver for å begrense nedbemanningen. Forslagene vil ha betydelig økonomisk konsekvens for den enkelte av de 15 medlemmene av Norsk Journalistlag.

NJ sentralt er generelt skeptisk  til å avstå fra lønns- og arbeidsbetingelser (se kommentar nederst i saken).

Knut Godø, leder av redaksjonsklubben i HT, bekrefter at klubben kun har konferert med konserntillitsvalgte i Polaris Media og ikke med NJ sentralt.

– Vi er klar over NJs reservasjoner mot å si fra oss tilkjempede rettigheter. Kolleger i andre Polaris Media-bedrifter var heller ikke umiddelbart enige, opplevde vi. Forståelig nok. Blant annet fryktet de en smitteeffekt. Men vi måtte foreta oss noe, og når det kokte som det gjorde, hadde vi ikke så mye rom for å tenke på andre enn oss selv, sier Godø til Journalisten.

– Dramatisk

NJ-klubben i HT frykter dramatiske konsekvenser av den planlagte nedbemanningen av redaksjonen:

“Å hindre rasering av journalistisk kraft er et ansvar vi deler med ledelsen”, slår klubben fast i et brev til ledelsen i avisa og i eierkonsernet Polaris Media.

“Det er sjokkerende for oss å høre at en så kraftig svekkelse av den redaksjonelle staben ikke er forankret i reell styrebehandling. Kuttene er dramatiske. Vi frykter katastrofale følger for journalistikken Harstad Tidende kan yte sine lesere i framtida”, heter det videre i brevet.

Se Journalistens interaktive kart over pågående nedbemanningsprosesser i norske mediebedrifter her

Egne kuttforslag

NJ-klubben foreslår at bedriften kutter ut en rekke planlagte satsinger, som ansettelse av salgssjef, utvidelse av avisas nedslagsfelt og nullstilling av all sponsorvirksomhet.

I tillegg foreslår klubben å bidra med en rekke økonomiske sparetiltak i egne rekker:

• Klubbmedlemmer tar en ukes ferie uten lønn neste år.

• Klubben sier seg villig til å avstå fra lokale lønnsforhandlinger i 2015 og 2016.

• Foreslår å nedlegge driften av bedriftskantina.

• I tråd med bedriftens ønsker gjennomfører klubben kurs i egen regi for å tilføre samtlige medarbeidere den ønskede kompetansen i Escenic, Newscycle, videoredigering og SoMe i arbeidstida.

• Klubben ser bort fra årsfest og julegaver.

Les også: Budstikka-journalister tar fri for å berge kolleger

Ikke svar

I brevet slår NJ-klubben fast at den forventer at ledelsen følger opp med tilsvarende tiltak. Klubben ba om svar fra avisledelsen, styret og konsernsjef innen utgangen av forrige uke.

– Vi har ikke fått noe svar fra ledelsen ennå. Vi går og venter på det, sier klubbleder Godø.

– Har dere beregnet hva innsparingstiltakene deres betyr økonomisk?

– For den enkelte vil det variere etter lønnsnivået. Det siste lokaloppgjøret i mai resulterte i et gjennomsnittlig tillegg på 3.900 kroner, sier Godø.

Gjennomsnittslønna til NJ-medlemmene i HT var 501.365 kroner i 2013. En ubetalt ferieuke vil dermed spare bedriften for rundt regnet 10.000 kroner per medarbeider.

– Alle medlemmene dine stiller seg bak disse forslagene?

– Ja, vi avholdt klubbmøter stort sett hver dag i forrige uke og brukte mye tid på å oppnå konsensus. Så lenge én var mot, var saken uaktuell. Alle er med.

To redaksjonelle medarbeidere har takket ja til sluttpakke: Ottar Jakobsen som har jobbet i 39 år som journalist, de 20 siste i HT, og Børge Hoset.

Tas på alvor

Det avholdes styremøte i Harstad Tidende mandag ettermiddag. Administrerende direktør Mona Kristine Rosvold vil ikke bekrefte at redaksjonsklubbens innspill skal behandles der. Hun sier at ledelsen foreløpig ikke har rukket å behandle forslagene.

– Jeg regner med at klubben vil få svar i løpet av uka. Det er bestandig bra at de ansatte kommer med ideer og forslag til løsninger i tøffe prosesser. Vi tar klubbens innspill på alvor og ser med åpent sinn på forslagene deres. Nå skal vi foreta beregninger og deretter vurdere dem, sier Rosvold.

Styret i Hålogaland Journalistlag støtter forslagene fra HT-klubben. Lokallagsstyret sier i en uttalelse at sparetiltakene i HT er svært bekymringsfulle og at styret stiller seg “undrende til hvordan ledelsen kan drive en avis med de ambisjonene Harstad Tidende har, uten at det vil gå på bekostning av arbeidsmiljøet og arbeidssituasjonen til  den enkelte gjenværende journalist”.

NJ skeptisk

Norsk Journalistlag sentralt er generelt skeptisk til frivillige kutt av den typen HT-klubben foreslår. Rådgiver og tariffansvarlig Stein Larsen understreker at klubber ikke kan gi fra seg ytelser eller tillegg som følger av de sentrale overenskomstene.

– Ut over dette må det være opp til klubbene å diskutere og bestemme hva de vil avstå fra. NJ har ingen sentralt fastsatte grenser eller anbefalinger i denne sammenheng. Vi har ikke noe ønske om at dette skal bre om seg. Begrunnelsen er vel at vi stiller oss svært skeptisk til at dette forhindrer nedbemanning.

Larsen poengterer at han  ikke kjenner HT-saken i detalj.

– Generelt vil jeg si at det er viktig for NJ – og de lokale klubbene – å arbeide for gode lønns- og arbeidsbetingelser. Derfor er det viktig å forsvare de rettigheter man gjennom lang tid har opparbeidet seg. Når det er sagt er det også viktig å sikre at våre medlemmer har arbeid. Det er derfor viktig at klubbene spiller inn forslag til tiltak som kan forhindre nedbemanning og oppsigelser.

To betingelser

I den grad man går til det drastiske skritt å avstå fra rettigheter og lønns- og arbeidsbetingelser, er det ifølge Larsen viktig at det stilles to betingelser:

• At kutt i ordninger og rettigheter som er avtaleregulert blir midlertidige og ikke varige.

• At det gis garantier om eller stilles som forutsetning at nedbemanning ikke finner sted.

– Det er svært viktig at klubbene ikke kommer i en situasjon hvor det blir “både og”, det vil si både kutt i avtalte rettigheter og nedbemanning. Forutsetningen må altså være at det ikke skjer nedbemanning eller oppsigelser. Dersom dette vilkåret ikke oppfylles, bør slike avståelser falle bort, sier Larsen.

Powered by Labrador CMS