Det er rollen, og ikke personen tidligere landsstyremedlem i Norsk Journalistlag, nå organisasjonssekretær Anne Berit Larsen i NRKJ som opptar medlemmene på årsmøtet. Arkivfoto: Martin Huseby Jensen
Det er rollen, og ikke personen tidligere landsstyremedlem i Norsk Journalistlag, nå organisasjonssekretær Anne Berit Larsen i NRKJ som opptar medlemmene på årsmøtet. Arkivfoto: Martin Huseby Jensen

Strid rundt heltidstillitsvalgt i NRKJ

KLEKKEN (Journalisten:) Om årsmøtet skal velge organisatorisk nestleder direkte, eller la styret selv peke ut vedkommende, er blant de mest diskuterte sakene på NRKJs årsmøte

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Skal årsmøtet i NRKJ velge den fjerde heltidstillitsvalgte direkte som organisatorisk nestleder? Eller skal årsmøtet gi fullmakt slik at styret selv kan utpeke ytterligere ett styremedlem, som også får funksjonen som organisasjonssekretær?

Det er blant de mest diskuterte spørsmålene både på møtet og i gangene på årsmøtet som avholdes på Klekken denne uken.

Det er hovedavtalen for NRK som er inngått mellom Norsk Journalistlag (NJ) og arbeidsgiverforeningen Spekter som sier at NRK skal betale for fire tillitsvalgte.

NRKJ har i dag fire heltidstillitsvalgte politikere. Leder Richard Aune og de to nestlederne Rolf Johansen og Hege Fagerheim. Disse velges alle til styret direkte av årsmøtet. I tillegg er Anne Berit Larsen organisasjonssekretær, utpekt av styret. Hun er også tillitsvalgt, men er ikke valgt av årsmøtet, og har derfor heller ikke stemmerett. Det er rollen til dette siste vervet, og ikke personen Larsen, som er stridstema i NRKJ.

Og det er nettopp “tillitsvalgt” som er nøkkelordet for problemet som NRKJ prøver å løse opp i. I dag er nemlig den fjerde personen som er lønnet av NRK på heltid en organisasjonssekretær som ikke er valgt av årsmøtet, og som derfor ikke har de samme fullmakter eller rettigheter og plikter som de andre i NRKJ-styret.

Organisasjonssekretær har en administrativ rolle i form av å organisere NRKJ-kontoret, den såkalte brakka, og aktiviteter i journalistlaget, som avvikling av årsmøte og regnskapsoppfølging.

Det noen frykter er at arbeidsgiveren skal peke på at denne funksjonen ikke er en tillitsvalgt, og følgelig derfor ikke betale for lønnen til vedkommende.

– Husk at avtaler er avtaler, og avtaler kan endres. Det er ikke sånn at vår motparten finansierer dette til evig tid. Dette er ikke et problem, men det kan bli det. Vårt klare råd er; hold dere godt innenfor det som er hovedavtalens system. Ikke ta sjanser på det, sa NJ-advokat og tariffleder Stein Larsen.

Stein Larsen  Foto: NJ
Stein Larsen  Foto: NJ

Problematikken var også oppe på årsmøtet i fjor, men da ble saken utsatt ved å nedsette et eget utvalg som har utredet saken.

Vil beholde dagens ordning

Utvalget som ble ledet av Robin Mortensen konkluderte med at dagens situasjon bør beholdes med at styret utnevner en organisasjonssekretær, at denne ikke sitter i styret og at dagens antall på åtte styremedlemmer beholdes.

Dette er imidlertid det sittende NRKJ-styret uenig i. Også internt i NRKJ-styret er uenigheten og usikkerheten stor ifølge sakspapirene, men de stiller seg samlet bak et kompromissforslag om at organisasjonssekretæren må sitte i styret. Ettersom det ville skape en situasjon med at de heltidsansatte ville ha flertall i styret, går de samtidig inn for å utvide antallet styremedlemmer til ni. Og styret ønsker seg en fullmakt fra årsmøtet til selv å utpeke hvem som skal være organisasjonssekretær.

NJs advokater er også bedt om å utrede problemstillingen rundt stillingen, og de konkluderer med at den fjerde tillitsvalgte må være valgt med mandat som utgår fra årsmøtet. Juristene sier at alle heltidstillitsvalgte må ha samme rettigheter og plikter, noe som betyr at den fjerde personens mandat må utgå fra medlemmene, altså fra årsmøtet. Stein Larsen sa at han er åpen for at hovedavtalen også følges om styret får fullmakt fra årsmøtet til å peke ut den fjerde tillitsvalgte, som så skal få plass i styret.

Synspunktene blant årsmøtedelegatene spenner bredt. Ettersom en vedtektsendring krever 2/3 flertall er det fare for at årsmøtet ikke klarer å samle tilstrekkelig støtte for en endring.

Noen mener at dagens situasjon kan fortsette fordi de ikke frykter at NRK skal trekke tilbake finansieringen av den fjerde tillitsvalgte.

Anette Hobson Foto: NRK.
Anette Hobson Foto: NRK.

– Jeg blir litt forundret over at man bare legger seg flat for NJs jurister. Advokater tolker også. Ordningen vi har i dag er en robust ordning som ivaretar den fleksibiliteten som vi trenger, sa Anette Hobson fra Dokumentar og samfunn under debatten.

Andre mener at årsmøtet må foreta seg noe.

– Jeg vil jeg tilråde at dette er noe vi bør gjøre noe med. Vi kan ikke risikere at vi mister noen av de fire heltidstillitsvalgte. Spørsmålet er hva vi gjør. Det viktigste er at vi velger et av alternativene og at vi sikrer 2/3 flertall. Det vil bli mulig å stemme subsidiært også. Så kan vi heller diskutere hva som er best av de to modellene, sa Jan Børge Leirvik fra Region Vest.

Andre mener at NRKJ helt klart må gjøre som de krever av NRK, nemlig følge hovedavtalen, og at de derfor må løse problemet.

– Vi forlanger av NRK at de holder seg innenfor hovedavtalen, så det må vi også. Det er helt avgjørende for meg, sa NRKJs leder Richard Aune.

NJ advarte NRKJ

NJs nestleder Dag Idar Tryggestad tok selv ordet og advarte årsmøtet om at fagforeningen opplever angrep på mange fronter, og at delegatene ikke må tro at det samme ikke kan skje for denne betalte stillingen.

Dag Idar Tryggestad. Arkivfoto: Journalisten
Dag Idar Tryggestad. Arkivfoto: Journalisten

– Vi må være trygge på at vi har et avtaleverk som vi kan forsvare.

Noen frykter for at valget av en organisasjonssekretær kan bli utsatt for et politisk spill og at feil vedkommende kan komme i posisjonen dersom det er årsmøtet som skal velge.

– Jeg mener denne funksjonen skiller seg fra de politiske posisjonene. Den bør ikke bli en del av et spill på et årsmøte. Derfor mener jeg organsiasjonssekretæren heller ikke bør være en del av et styre, sa Hans Christian Eide fra Dagsnytt.

Noen mener også at dersom NRKJ har behov for noen som organiserer arbeidet på brakka, må de selv finansiere en lønnet stilling til de oppgavene.

– Hvis det er sekretæroppgaver på brakka som må løses, så må brakka skaffe seg en sekretær, og ikke en tillitsvalgt. Jeg velger et menneske som representerer oss 1.700 medlemmer overfor NRK. Det er underlig at vi skal velge åtte medlemmer i et styre, og så skal styret selv peke ut den niende. Det er rart og prinsipielt ikke holdbart. Det her er årsmøtet sin jobb. Det er organisasjonens øverste organ som må ta det ansvaret, sa Even Skårberg Årnes fra Telemark.

– Personen må velges av årsmøtet på linje med alle andre fordi den personen skal ha samme mandat og gjøre den samme jobben i prinsippet. For å oppleve og føle det må den sannsynligvis være valgt på samme måte og ha mandatet sitt fra årsmøtet, sa Frode Berg fra Møre og Romsdal.

En redaksjonskomité under ledelse av NRKJ-nestleder Rolf Johansen har til fredag formiddag med å legge fram et forslag som årsmøtet skal votere over.

Mener årsmøtet må velge

Anne Berit Larsen, som tidligere satt i NJs landsstyre, sier til Journalisten at hun ikke opplever debatten personlig. Hun sier at hun er tillitsvalgt og utpekt av styret selv om utnevnelsen kunne minne om en ansettelsespross.

Selv vil hun gjerne at funksjonen hennes skal velges direkte av årsmøtet. Larsen sier at hun kjente seg godt igjen i det Hallvar Norum fra Dagsnytt sa på talerstolen om at NRKJ må rydde opp med tanke på hovedavtalen, og at årsmøtet må ta ansvaret for valget selv.

– For meg handler det om at jeg gjerne vil ha et årsmøte med de fremste tillitsvalgte i ryggen. Det handler om prinsippet. Det er rart om ikke årsmøtet tar den makten og velger direkte. Og det er rart å være tillitsvalgt uten stemme- og talerett, sier Larsen til Journalisten.

 

Powered by Labrador CMS