Stortinget. Foto: Glenn Slydal Johansen

Stortingsflertall vil minst sikre NRK dagens inntektsnivå

Men det er ikke enighet om hvordan NRK skal finansieres. Senterpartiet har stilt seg helt på sidelinjen, og Arbeiderpartiet gjør det samme når det gjelder finansiering.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NRK-plakaten skal endres og gjøres mer overordnet. Ansvar for å fremme forståelsen for andre nordiske lands kultur og språk skal styrkes, og NRKs særskilte ansvar for å sikre regionalt mediemangfold og lokal talentutvikling er tydeliggjort.

Det er blant tingene Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne er enig om, skriver Høyre i en pressemelding. Senterpartiet er altså ikke en del av denne brede enigheten.

Finansiering må utredes videre

Senterpartiet selskap av Arbeiderpartiet når det gjelder fremtidig finansieringsmodell. Høyres saksordfører Svein Harberg sier det er dette det har vært vanskeligst å finne sammen om.

– Det har vært lange og krevende forhandlinger om finansieringsmodellen, og det kreves ytterligere utredninger før en endelig modell kan settes ut i livet, sier Harberg, som også er leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Høyre, Frp, Krf, Venstre, SV og MDG er enig om at finansieringsmodellen skal sikre NRKs legitimitet og uavhengighet, sikre forutsigbarhet for tilskuddsnivå, ivareta en sosial profil i større grad enn dagens lisensordning, sikre NRK mva-refusjon som incentiv for å kjøpe tjenester og produksjoner eksternt, være enkel og ubyråkratisk å kreve inn, og være robust og framtidsrettet, og ha et langsiktig perspektiv.

– I løpet av samtalene har man kommet frem til at et bidrag per person kan se ut til å ivareta ønskene best. Den endelige konklusjonen må regjeringen ta etter å ha utredet konsekvensene av de ønskene Stortinget nå har kommet med.

Partiene er enig om at NRK skal sikres det samme reelle nivået av inntekter som de har i dag.

– Jeg er glad vi nå gir regjeringen et tydelig signal for deres endelige beslutning. Vi har ikke valgt å gå for å kopiere direkte modell fra et annet land, men en modell tilpasset vårt land.

Arbeiderpartiet mener meldingen som nå ligger på bordet, er svak.

– Regjeringen har hatt lang tid på seg til å finne en samlende løsning for framtidig finansiering av NRK, men regjeringen har ikke evnet dette. Vi er skuffet over mangelen på handlekraft hos dagens regjeringspartier. Nå blir det opp til den nye regjeringen etter valget å ordne opp i denne saken, sier mediepolitisk talsperson Arild Grande i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS