Ansvarlig redaktør og daglig leder Terje Olsen i AS Lokalavisene ble paff da Vestnytt fikk produksjonstilskudd i fjor. Foto: Torbjørn Aasheim, AS Lokalavisene

Rekordresultat for BTs datteravis - og et uventet tilskudd på 438.000 fra staten

Her er avislederen som kan glede seg over en driftsmargin på tett oppunder 20 prosent i 2015 - et tungt år for både eieren og mange andre i mediebransjen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det er slett ikke bare misstemning og framtidsfrykt i Bergens Tidende-konsernet, som i disse dager nedbemanner kraftig i hovedredaksjonen. I mediehusets datteraviser rundt Bergen ser man langt lysere på situasjonen.

– Vi har hatt et formidabelt og fascinerende 2015 i Vestnytt. Driftsresultatet er på 19 prosent, og det regner jeg med er ganske uvanlig i bransjen. Vi må glede oss over de oppturene som er i dagens situasjon.

Slik lyder det positive budskapet fra Terje Olsen, som er ansvarlig redaktør og daglig leder i AS Lokalavisene. Selskapet driver BTs datteraviser Vestnytt, Askøyværingen, Strilen og Bygdanytt.

Se Journalistens dekning av Bergens Tidende

Dette er AS Lokalavisene, heleid av Bergens Tidende (sett markøren/fingeren på ikonene i kartet):

Både Bergens Tidende (BT) og Lokalavisene er en del av Schibsted-konsernet. Av hensyn til børsreglementet kan Olsen derfor foreløpig ikke gi ut konkrete regnskapstall for 2015. Men han kan allerede nå slå fast at nøkkeltallene er positive, spesielt for Vestnytt.

– De ansatte i Vestnytt har gjort en veldig god jobb, i et år da vi reduserte fra tre til to ukentlige papirutgaver. Det er hyggelig å konstatere at vi likevel slår så godt an både blant lesere og annonsører.

Vestnytt hadde en omsetning på 21,3 millioner kroner i 2014. Dersom det endte med et tilsvarende nivå i fjor, skulle det tilsi et driftsresultat på over 4 millioner kroner.

Nye sjefer i fjor

Olsen startet i jobben som ansvarlig redaktør og daglig leder i Lokalavisene i mai 2015. I tillegg fikk Vestnytt både ny markedssjef og lokal redaktør i fjor. Marit Kalgraf overtok redaktørjobben i februar, etter mange års innsats som journalist i redaksjonen.

Kalgraf har ifølge Olsen bidratt sterkt til å løfte det redaksjonelle produktet, ikke minst digitalt. Han framhever også innsatsen til markedsavdelingen, der Heidi Glesnes er teamleder.

Vestnytts totalopplag endte på 5.718 i 2014. På grunn av en ny beregningsmetode for opplag er det vanskelig å sammenlikne direkte med papiropplaget på 5.914 eksemplarer året før.

Ifølge Olsen ser ikke økonomien like lys ut for januar i år, men han vil ikke trekke konklusjoner om 2016 for tidlig. I denne omgang slår han fast at det var Vestnytt som dro opp Lokalavisene økonomisk i 2015.

– Samtidig har Vestnytt stor nytte av det fellesskapet vi er i, der vi deler på alle kostnadene. Vi så også en veldig positiv utvikling for de tre andre avisene i andre halvår i fjor, men vi er foreløpig ikke oppe på et tilfredsstillende nivå. Som alle andre i bransjen har vi mange utfordringer å jobbe med, sier Olsen.

PRODUKSJONSTILSKUDD

• Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier skal bidra til et mangfold av aviser over hele landet. Tilskuddet forvaltes av Medietilsynet og er rettet mot økonomisk vanskeligstilte aviser og aviser med små opplag.

• Tilskuddsordningen likestiller papiropplag og digitalt opplag.

• De viktigste er at publikasjonen har et nyhets- og aktualitetspreg, har en ansvarlig redaktør, tar betalt fra leseren og selger mesteparten av opplaget til abonnenter. Videre settes det krav til opplagets størrelse og hvor ofte mediet kommer ut.

• Godkjente opplagstall, antall ukentlige utgivelser og spredning i landets fylker er bestemmende for beregningen av tilskuddet.

Dukket opp statsstøtte

Både Vestnytt, Bygdanytt og Strilen mottok pressestøtte i 2015. I første omgang ble Vestnytt forespeilet et tilskudd på 445.000 kroner for 2015. Det framgikk av Journalisten.nos presentasjon av pressestøtten til den enkelte avis, publisert 23. oktober i fjor. Det var først da at Olsen ble oppmerksom på at det lå an til en ikke ubetydelig inntektspost som ikke var innarbeidet i Vestnytts 2015-budsjett.

Olsen sendte fluksens en humoristisk henvendelse til Journalisten.no:

“Jeg så din sak om pressestøtte, og ser at Vestnytt får over 400.000 i 2015. Dette er penger jeg ikke har sett noe til, setter stor pris på om du får sendt dem over.”

Etter at han hadde undersøkt saken nærmere fikk vi denne forklaringen av Olsen:

– Vi har nok snakket forbi hverandre internt. Jeg begynte i jobben i starten av mai, etter at søknadene om produksjonstilskudd ble sendt inn. Vi søkte for alle avisene, men de som laget budsjettene for 2015 la ikke inn at vi skulle få noe for Vestnytt.

Mer forvirring

Medetilsynet bidro til forvirringen, da tilsynet i slutten av oktober måtte rette opp en feil i forbindelse med beregningen for produksjonstilskuddet for norske aviser i 2015.

Les mer om tabben her

Feilrettingen innebar at det samlede tilskuddbeløpet ble redusert med fem millioner til 303,1 millioner kroner for 2015. For Vestnytt medførte dette at tilskuddet endte på 438.000 kroner.

Med endelig bekreftelse fra tilsynet i boks, kunne Olsen begynne å vurdere hva de uventede midlene skulle benyttes til.

– Ja, hva har dere brukt de uventede pengene til?

– Slik bransjen er nå er det veldig hyggelig å få penger som ikke er lagt inn i budsjettet. De vil nok ikke bli brukt til noe spesielt.

Det ble bråk

Sommeren og høsten 2014 var det opprørstendenser blant de ansatte i Vestnytt og søsteravisen Strilen. Bakgrunnen var sparetiltak og nedbemanning, som etter de ansattes oppfatning skjedde på unødig brutalt vis. Ledelsen i Lokalavisene konkluderte med at det var nødvendig å spare kostnader, til tross for at både Vestnytt og søsteravisene hadde levert pene overskudd (se også info i kartgrafikken) gjennom mange år.

AS Lokalavisene vedtok derfor å redusere antall ukentlige papirutgivelser for tre av sine fire aviser. Vestnytt og Strilen gikk fra tre til to utgivelser, mens Askøyværingen kuttet fra to til én.

– Lokalavisene våre begynner først nå å merke den inntektssvikten for papiravisene som andre har opplevd over lang tid. Det er snakk om små økonomier og organisasjoner, så denne utviklingen treffer dem veldig brutalt. Da må man som ledelse og styre gjøre noe med det, uttalte BT-direktør Siv Tveitnes til Journalisten.no i september 2014.

Les mer om striden i 2014 her.

Også de ansatte er fornøyd

I dag er også lederen av redaksjonsklubben i Vestnytt, Karstein Sæverås, godt fornøyd med tingenes tilstand. Han mener det var en riktig beslutning å kutte ukentlige papirutgivelser fra tre til to.

– Vi i redaksjonen er selvsagt fornøyd med at det økonomiske resultatet ble så bra i 2015. Det er i alles interesse at vi har gode resultater. Vi har flinke folk på markedsavdelingen som har hentet inntekter. Vi liker også å tro at redaksjonen har bidratt med et godt produkt som mange ønsker å betale for. Vestnytt har fortsatt et brukbart papiropplag. Dessuten har vi satset sterkt digitalt og ser gode resultater av det.

Sæverås betegner stemningen i Vestnytt som god. Han gir Olsen ros for å ha bidratt til en positiv tone mellom ledelse og ansatte. Det er klubblederen glad for, etter slitsomme runder i 2014.

– Vi har spart produksjonskostnader ved å kutte en utgivelse i uka. Man kan selvsagt diskutere om de ytterligere innsparingene på bemanningssiden var nødvendige eller ikke, sett i lys av det gode resultatet i 2015. Men det er det vanskelig å svare på.

NJ-klubbleder Karstein Sæverås i
Vestnytt Foto: Bjørn Åge Mossin

Tjente for mye penger

Askøyværingen var en av fem norske aviser som mistet produksjonstilskuddet i 2015, fordi driftsmarginen hadde vært høyere enn Medietilsynets regler tilsier. I vilkårene heter det blant annet:

“Medieselskap som har en gjennomsnittlig driftsmargin på over 10 prosent siste tre år, inklusiv utbetalt produksjonstilskudd, får en tilsvarende avkortning i tilskuddet”.

I 2014 fikk Askøyværingen utbetalt 361.000 kroner fra staten.

Powered by Labrador CMS