Finn Våga sammen med nestleder Hege Iren Frantzen. Foto: Martin Huseby Jensen

Debatterte nestlederverv i Journalistlaget bak lukkede dører

Finn Våga fremmet i forkant av denne ukens landsstyremøte i Norsk Journalistlag (NJ) et forslag som i praksis kunne satt ham inn som nestleder i organisasjonen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Torsdag behandlet landsstyret et forslag fra Finn Våga, som er medlem av landsstyret og NJs arbeidsutvalg (AU). Forslaget, som i praksis kunne sette ham selv inn som nestleder i organisasjonen, lød slik:

«Dersom leder og/eller nestleder ikke kan utføre sine verv, trer AU sine medlemmer inn etter ansiennitet.»

Sykemeldt

Våga er den med lengst ansiennitet i arbeidsutvalget, og ville altså med et slikt vedtak kunne blitt konstituert som nestleder.

Årsaken er at Hege Iren Frantzen, som ble gjenvalgt som nestleder på sist landsmøte i fjor, har vært sykemeldt en kort periode før jul og igjen nå senest siden månedsskiftet mars/april. Våga, som til daglig jobber i Stavanger Aftenblad, ønsket ifølge sitt eget forslag å «sørge for at organisasjonen til en hver tid har en prosedyre som sikrer en styringsdyktig ledelse, uansett hva som måtte skje med den valgte ledelsen.»

Saken var i innkallingen til de 15 landsstyremedlemmene plassert som åpen på sakskartet. Men da saken skulle opp til behandling torsdag valgte landsstyret å lukke behandlingen.

Behandlet bak lukkede dører

Etter hva Journalisten forstår på kilder som deltok på møtet var det NJs leder Thomas Spence som foreslo å lukke behandlingen. Overfor Journalisten avviser han imidlertid det selv, og viser til at det var landsstyret som helhet som fattet beslutningen.

– Nei, det spiller ingen rolle. Det er landsstyret som vedtar om det skal være en B-sak eller ikke, svarer Spence på spørsmålet om det var hans forslag å lukke dørene.

– Men hvem var det som foreslo det?

– Det er jeg ikke sikker på. Det var landsstyret som vedtok det.

Ledelsen i Journalistlaget er svært taus om både behandlingen av forslaget og vedtaket. Journalisten har sendt Spence og sekretariatsleder Torbjørn Brenna spørsmål om hvordan det endelige vedtaket lyder, hva slags forslag som det til slutt ble votert over og hvordan avstemingen fordelte seg.

Sekretariatslederen som uttaler seg på vegne av NJ i saken vil fredag bare si at protokollen fra landsstyremøtet ikke foreligger ennå.

– Det var en B-sak. Da er ikke svarene på dine spørsmål tilgjengelige, sier Brenna.

– Var det et enstemmig vedtak fra landsstyret?

– Nei, det var ikke enstemmig.

– Da betyr jo det at det var to forslag det ble votert over?

– Ja, det kan du trekke ut av det.

Trakk forslag

Opprinnelig forslagsstiller Finn Våga sier til Journalisten at han trakk sitt forslag under behandlingen til fordel for et forslag fremmet av Schibsted-kollega Dag Idar Tryggestad, som til daglig jobber i Bergens Tidende.

Etter hva Journalisten kjenner til gikk Tryggestads forslag ut på at AU skulle få fullmakt til å konstituere en nestleder dersom det eksisterte fravær utover 3 uker, og at landsstyret måtte innkalles for vedtak ved fravær utover 3 måneder.

– Det er riktig at jeg trakk forslaget mitt ut i behandlingen for et bedre formulert og bedre detaljert forslag, sier Våga.

– Det forslaget fikk ikke flertall. Under avstemmingen ble det vel 7-5 slik at forslaget falt.

Han legger til at NJs leder valgte å avstå fra å stemme i saken.

Våga sier at begrunnelsen for å diskutere saken var at han mener NJ må ha en klar prosedyre for hva organisasjonen skal gjøre ved langvarig sykdom eller annet fravær i toppledelsen.

– Dette handler ikke om person, men om funksjon. Vi må vite hva som skal skje i slike situasjoner. Det var mine edle motiver, sier Våga.

Journalisten forstår at bakgrunnen for at saken kom opp er at arbeidsbelastningen på NJs leder skal ha økt i nestlederens drøyt to måneder lange sykefravær.

Tryggestad vil ikke kommentere eget forslag utover at det ikke lå noen kontroverser i forslaget.

– Fra mitt ståsted er dette udramatisk. Enhver organisasjon har retningslinjer for hva en skal gjøre i slike situasjoner, sier Tryggestad, som ikke ønsker å kommentere ytterligere ettersom saken ble behandlet bak lukkede dører.

Vedtektene avgjør

Ettersom forslaget falt ble resultatet at det ikke er noen endring, og at vedtektenes paragraf 27 fortsatt gjelder. Den sier at «landsstyret velger blant sine medlemmer ny nestleder dersom leder eller nestleder må erstattes i perioden,» og at «ekstraordinært landsstyremøte innkalles dersom 6 lokallag, 6 landsstyremedlemmer eller NJs arbeidsutvalg krever det.»

Blant de som tok til orde for at dagens vedtekter er dekkende, var Anne Berit Larsen, som til daglig jobber i NRK Sørlandet. Men utover å svare på spørsmål om sitt eget syn ønsker hun ikke å kommentere behandlingen ytterligere av hensyn til at det var en B-sak.

Det ønsker heller ikke Pål Hellesnes, som til daglig jobber i Klassekampen. Men også han bekrefter at han stemte mot forslaget fra Våga.

– Jeg mener vedtektene regulerer dette fint i dag. Men jeg syns ikke det er noe problem at spørsmålet om prosedyre for fravær fra leder eller nestleder ble reist, understreker Hellesnes overfor Journalisten, og viser ellers til den kommende protkollen fra møtet.

– Hvorfor er det en B-sak når toppledelsen diskuteres, et spørsmål som angår demokratiet i organisasjonen?

– Det er forsåvidt et poeng, men siden det ble vedtatt som en B-sak forholder jeg meg lojalt til det. Forslaget om å behandle det som B-sak kom fra ledelsen ved Thomas.

Erkjenner mangelfull vurdering

Hvorfor behandlingen av den såkalte «opprykkssaken» ble vurdert som åpen for offentligheten i innkallingen, og lukket under behandlingen av møtet, begrunner sekretariatsleder Brenna med at det ble gjort en mangelfull vurdering på forhånd.

– Saken ble en B-sak fordi den omfatter konkrete navn til konkrete oppgaver. Vi ønsket ikke å oute noen personer, sier Brenna.

– Men det må ha ligget til grunn for vurderingen om at saken var åpen i innkallingen, så hvilke momenter er det som kom til senere som gjorde den til en B-sak?

– Det kom ikke nye opplysninger eller momenter inn i saken. Det er snakk om en for dårlig vurdering fra vår side. Det burde vært en B-sak fra begynnelsen.

Powered by Labrador CMS