Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Martin Huseby Jensen

NRK-sjefen skuffet og overrasket over lisensfrys

Mener Regjeringen bryter med styringssignal fra Stortinget om allmennkringkasteren. Høyre svarer at styringssignalet ikke betr at Stortinget ikke kan gjøre avvik.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Torsdag ble det kjent at Regjeringen foreslår uendret NRK-lisens neste år. NRK hadde på forhånd bedt om 30 kroner i lisensøkning, noe som er på et lavere nivå enn hva NRK har bedt om tidligere år. NRKs ønske innebar ifølge dem selv en økning i inntektene på 1,2 prosent.

Les: Regjeringen foreslår uendret NRK-lisens

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier han er skuffet og overrasket over regjeringens forslag.

– Det er sju måneder siden Stortinget ga oss et tydelig styringssignal om at NRK skal få kompensert for lønns- og prisvekst. Jeg er veldig overrasket over at dette ikke følges opp, sier Eriksen til Journalisten.

Han viser samtidig til at regjeringen i budsjettdokumentene skryter av NRK har klart å levere på oppdraget og samtidig rasjonlisert de siste årene.

– Jeg legger merke til at Regjeringen positivt har merket seg at vi har omstilt oss. Jeg opplever at regjeringen skriver anerkjennende om hvordan NRK løser oppdraget og omstillingen.

I budsjettet viser Kulturdepartementet til at NRK har nedbemannet med i overkant av 300 årsverk i 2014 og 2015, og at Medietilsynet har konkludert med at NRK ivaretar allmennkringkastingsoppdraget på en god måte.

– Inntektsutviklingen de ti siste årene i kombinasjon med effektiviseringen av NRKs drift tilsier at NRK har økonomisk handlingsrom til å videreutvikle selskapet innenfor nåværende utgiftsrammer, skriver departementet.

Må kutte, men vet ikke hvor

Eriksen viser til at NRKs ønske om å få 30 kroner allerede hadde lagt opp til rasjonliseringstiltak på 50 millioner kroner. Dersom Regjeringens forslag står seg uten at det endres gjennom forhandlinger i Stortinget må NRK trolig kutte rundt 60 millioner kroner til.

Kringkastingssjefen vet ikke hvor han skal hente de pengene fra.

– Det er for tidlig å si. Det er klart at det får større konsekvenser for vår drift og våre ansatte, men hvor store er for tidlig å si, sier Eriksen.

– NRK får gjort mindre med mindre penger. Da får vi laget mindre innhold. Vi hadde uansett ikke lagt opp til stor vekst neste år.

– Føler du deg sviktet av Regjeringen?

– Jeg vil ikke bruke sånne ord. Nå får vi se om dette går gjennom i Stortinget.

Også i fjor foreslo regjeringen lisensfrys, men Stortinget jekket opp kringkastingsavgiften slik at NRK fikk 25 kroner mer, tilsvarende rundt 40 millioner kroner.

Det var i februar at alle partiene på Stortinget, unntatt Fremskrittspartiet, var enig om at NRK skal få kompensert lønns- og prisvekst. De var og enig om at NRK skulle få større forutsigbarhet i form av varsling om hvor mye inntektsvekst de kan vente for flere år fremover. Dette er en modell som de bruker for finansieringen av allmennkringkasterne i blant annet Danmark og Storbritannia.

– Hva tror du er begrunnelsen for å bryte med styringssignalet som ble gitt av Stortinget?

– Det må du spørre regjeringen om. Det blir krevende å styre en institusjon når vi ikke kan legge til grunn tydelige styringssignaler.

NRK ba selv om økning under prisvekst

Kulturdepartementet har så langt ikke svart på Journalistens henvendelse, men stortingspolitiker Kårstein Eidem Løvaas fra Høyre viser til at NRK selv ba om 30 kroner i lisensøkning. Det tilsvarer 1,2 prosent og er altså også mindre enn lønns- og prisvekst.

– Når NRK selv mener de kan klare seg med mindre enn lønns- og prisvekst, mener vi at de kan klare seg med enda litt mindre, sier Løvaas til Journalisten.

Han mener uansett kringkastingssjefens argument om at de nå bryter styringssignalet, ikke er forpliktene, men nettopp et signal.

– Det at vi har gitt et signal, altså et signal, betyr ikke at vi på Stortinget har abdisert og at økningen alltid skal være lik pris- og lønnsvekst. Da kunne NRK heller ikke tatt på seg ekstraordinære arrangementer, for eksempel om Norge skulle få et Melodi Grand Prix.

Løvaas mener og at det må være rom i NRK for å kutte 60 millioner kroner til av et NRK-budsjett på over 5 milliarder kroner.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet sier at NRK på linje med andre offentlige virksomheter må finne seg i å effektivisere og produsere for færre ressurser.

– NRK har hatt vekst over flere år nå. Jeg tror dette kan være bra for NRK.

I statsbudsjettet legges det til grunn en lønns- og prisvekst på 1,7 prosent målt i 2017-kroner.

Ansatte også overrasket

Også de ansatte viser til forliket fra tidligere i år, og uttrykker skuffelse over regjeringens forslag om lisensfrys.

– Det var overraskende og ikke i tråd med forliket i Stortinget, sier NRKJ-leder Richard Aune til Journalisten.

Han viser til avtaleteksten, som lyder:

«Vi mener derfor NRK bør få gode og forutsigbare rammevilkår og legger til grunn at NRK bør få kompensasjon for pris- og lønnsutviklingen i årene som kommer. Dette må komme til uttrykk i styringssignalet fra regjeringen.»

– Dette er i strid med dette. Jeg er overrasket over at første forslag til statsbudsjett ikke følger det som ligger i forliket. Dette vil bety et betydelig kutt for NRKs tilbud. Jeg klarer ikke se vi får dette til uten å redusere tilbudet.

Powered by Labrador CMS