– Vi er opptatt av at det skal kjennes trygt å varsle i NRK, sier organisasjonsdirektør Olav Hypher.

Ti varslingssaker i NRK i 2023

NRK har gitt ut skriftlige og muntlige advarsler.

Publisert

NRK behandlet ti varslingssaker i løpet av fjoråret. Det viser en sammenstilling Journalisten har fått innsyn i.

Sakene gjelder temaene uønsket adferd/seksuell trakassering, brudd på interne retningslinjer, trakassering/mobbing, arbeidsmiljø og arbeidsbelastning. 

Organisasjonsdirektør Olav Hypher i NRK opplyser til Journalisten at fire av sakene er arbeidsmiljørelaterte, tre går under kategorien uønsket adferd/seksuell trakassering, mens det er registrert ett varsel for hver av de andre kategoriene. 

Antall varsler i 2023 er om lag likt som tidligere år, så det er vanskelig å lese en bestemt utvikling ut av fjorårets tall, forteller Hypher. 

– Vi er opptatt av at det skal kjennes trygt å varsle i NRK. Vi vil gjerne ha en balanse mellom å være åpne om varsler samtidig som vi vil skjerme de som har varslet, og de som er omfattet av en varsling, sier han. 

Målet er ikke nødvendigvis null varsler, for NRK er opptatt av at det skal være greit å si ifra, avslutter Hypher.  

Alle sakene er fulgt opp med konsekvensene «møtereferat», «skriftlig eller muntlig advarsel» og «kombinasjon av tilbakemelding og oppfølging», opplyses det i oversikten. 

Da Journalisten fikk innsyn i tilsvarende oversikt for ett år siden, hadde «ut av rolle» også vært konsekvens i minst én av de åtte sakene behandlet i 2022. 

Powered by Labrador CMS