NRK behandlet åtte varslingssaker i løpet av 2022.
NRK behandlet åtte varslingssaker i løpet av 2022.

Nye varslingssaker i NRK – «ut av rolle» har vært konsekvens

Åtte saker om seksuell trakassering, mobbing og brudd på internregler i 2022.

Publisert

NRK behandlet totalt åtte varslingssaker i løpet av 2022.

Det går fram av en oversikt Journalisten har fått innsyn i.

Fire av sakene omhandler upassende adferd, to omhander brudd på retningslinjer. Én sak gjelder seksuell trakassering, og en annen trakassering og mobbing, opplyser NRK i oversikten.

Samtidig kommer det fram at oppfølging og utfall av sakene fordeler seg på fire nivåer: Møtereferat, skriftlig advarsel, «ut av rolle» eller kombinasjon av tilbakemelding og oppfølging.

NRK opplyser ikke hvilke konkrete saker de ulike utfallene gjelder.

– Tallene er omtrent på nivå med det vi hadde av saker før pandemien, kommenterer NRKs organisasjonsdirektør, Olav Hypher.

Han legger til:

– Vi ønsker at folk skal si fra, så her er det ikke gitt at målet er et lavest mulig tall. Når det gjelder innholdet i varslene så er det er ulike former for uønsket oppmerksomhet som dominerer. Denne innsikten gir oss et viktig grunnlag for vårt videre arbeid med å bygge et trygt og positivt arbeidsmiljø, skriver Hypher til Journalisten.

For tre år siden omtalte Journalisten at NRK behandlet 11 varslingssaker om kritikkverdige forhold i 2019.

Da oppga at 3 av 11 varsler kunne relateres til seksuell trakassering.

Powered by Labrador CMS