PFU behandlet to klager mot Åndalsnes Avis. Her medlemmene Asle Toje, Gunnar Kagge og Stein Bjøntegård.

Pressens Faglige Utvalg

To nye PFU-fellelser for Åndalsnes Avis

Klaget inn av ordfører og innleggsforfatter.

Publisert Sist oppdatert

Lokalavisa Åndalsnes Avis ble felt i to forskjellige saker i PFU-møtet onsdag 31. januar.

Dermed er avisa felt fire ganger på tre måneder. 

Journalisten intervjuet tidligere denne uka avisas redaktør om de mange PFU-sakene.

Klaget inn av ordfører

Den første Åndalsnes-saken PFU behandlet onsdag kom fra Rauma-ordfører Yvonne Wold, som reagerte kraftig da avisa skrev om avgjørelse om etabling av et midlertidig flyktningmottak i Isfjorden: «Ordføreren hevder å ikke kjenne til planene – en rekke brev viser noe annet».

Avisa publiserte også leder med tittel «Dette er helt uforståelig».

Wold mener avisa blander to ulike saker, ikke slapp henne til for samtidig imøtegåelse og at tittelen er misvisende. I tilsvaret sitt har avisa vist til at artikkelen var basert på offentlige dokumenter, og ikke utløste samtidig imøtegåelse.

Felt på to punkter

PFU konkluderte til slutt med fellelse på Vær varsom-plakatens punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse, og 4.15 om håndtering av tilsvar og redaksjonell, polemisk replikk.

Tittel og ingress ble for konstaterende om at ordføreren ikke snakket sant, mente utvalget:

– Det er vanskelig å komme vekk fra at avisa her beskylder ordføreren for å ha snakket usant. Da utløses samtidig imøtegåelse, sa PFU-medlem og NRK-nyhetssjef Stein Bjøntegård i løpet av diskusjonen.

Utvalget diskuterte også fellelse på punkt 3.2 om opplysningskontroll/kildebredde, slik sekretariatet foreslo, men bakte til slutt kritikk om dette inn i de andre fellelsene.

Avisa burde funnet plass i artikkelen til ordførerens tilsvar da det kom, og i det minste da artikkelen gikk ut i papiravisa tre dager senere, mente utvalgsmedlemmene.

Klaget etter svar på innlegg

Dagens andre klagesak kom fra privatpersonen Elin Herjehagen, som hadde sendt inn leserinnlegg til avisa. Der tok hun til orde for at avisa hadde utviklet seg i negativ retning med polariserende debattinnhold og populistisk dreining.

«Det virker for meg som det går litt fort i svingene i redaksjonen om dagen, og at det tas litt for heseblesende avgjørelser i jakten på klikk. Tempoet og polariseringen synes også å gå ut over tilliten til avisa hos befolkningen i Rauma», skrev hun blant annet, og viste til nettopp avisas omtale av ordføreren og flyktningmottaket.

Redaktør Trond Arvid Alund svarte på innlegget i en leder publisert 27 minutter senere på nett. Lederen ble også satt på trykk i samme papirutgave som innlegget.

Innholdet og tempoet utløste PFU-klage der Herjehagen viste til Vær varsom-plakatens 4.15, og mente lederartikkelen var en polemisk replikk med et innhold som undergravde meningsinnholdet i hennes innlegg.

Avisa mente de måtte kunne publisere klagers innlegg og lederartikkelen i samme utgave, for at lederen ikke skulle miste kontekst og aktualitet, og for å balansere debatten, ifølge sekretariatets oppsummering.

– Må avfinne seg med kritikk

For andre gang på samme dag konkluderte PFU med at Åndalsnes Avis hadde brutt punkt 4.15 i VVP. «Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk», står det i punktet.

Her var utvalgsmedlemmene ikke i tvil. Forslaget til uttalelse fra sekretariatet ble vedtatt uten endringer.

Redaktørens lederartikkel er polemisk fordi han imøtegår klagers poeng, og forsøker å undergrave meningsinnholdet i hennes innlegg, uttaler de.

«PFU kan ikke se at avisens utgivelseshyppighet med kun to papirutgaver i uken var til hinder for at redaktøren kunne vente med å svare til neste utgave, og utvalget reagerer også på at klagers innlegg kun fikk ligge uimotsagt på nett i 27 minutter. På generelt grunnlag minner utvalget om at journalister og redaktører som har et spesielt ansvar for å fremme ytringsfrihet, må avfinne seg med at de utsettes for kritikk fra publikum», heter det i uttalelsen.

Utvalgsleder Anne Weider Aasen rundet av diskusjonen med en anerkjennelse av at avisa publiserte det kritiske innlegget.

– Det er jo positivt at man tross alt har satt på trykk noe som er klar kritikk av avisas redaksjonell linje. Vi kan si med store ord at det er viktig for pressens samfunnsrolle, og det er det virkelig, men det er sikkert ikke så enkelt for verken journalister eller redaktører å fremme masse offentlig selvkritikk, sa PFU-lederen.

Powered by Labrador CMS