Nesten helt i toppen av Brugata 19 ønsker NJs ledelse å flytte. De ansatte ønsker derimot å flytte et annet sted. Foto: Martin Huseby Jensen

Hit vil NJs ledelse flytte, men de ansatte er uenige i valget

Journalistlaget vil spare mer penger på ledelsens valg, men de ansatte påpeker at lokalene er for små.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Leieavtalen Norsk Journalistlag (NJ) har i Torggata i Oslo nærmer seg slutten. Samtidig må fagorganisasjonen redusere kostnadene. Kort vei til sentralstasjonen og lavere leiekostnader har vært viktige kriterier i jakten på nye lokaler. 

Det begynte med 36 potensielle nye bopeler, som ble redusert til åtte for så å nå være et valg mellom to. Brugata 19 på Grønland i Oslo har sekretariatsleder Torbjørn Brenna innstilt på. For NJ vil det være mulig å spare 1,3 millioner kroner i året sammenlignet med dagens leieavtale. Det kommer fram i papirer publisert i forkant av et ekstraordinært landsstyremøtet førstkommende torsdag.

Lokalene i Brugata er mer enn 150 kvadratmeter mindre enn lokalene i Mariboesgate 13 i Oslo sentrum, som er de ansattes favoritt. Men disse koster NJ 380.000 kroner mer i året enn lokalene i Brugata.

Les dokumentene om flyttingen her

Ansatte mot ledelsen

De ansatte er enstemmig i at NJs ledelse bør inngå en leieavtale i Mariboesgate. Særlig er det motstand mot Brugata fordi lokalene er for små og at en betydelig del av de ansatte «må sitte trangt i et åpent landskap.» I sitt vedtak viser de ansatte til at det var et sterkt ønske om å få cellekontor blant de aller fleste ansatte. 

«Brugata forutsetter at mange må tvinges inn i åpent landskap. Bruk av tvang er ikke bra for verken trivsel, arbeidsmiljø eller arbeidsforholdene generelt,» heter det i vedtaket fra de ansattes allmøte. Med større og mer fleksible lokaler i Mariboesgate mener de det er mulighet for cellekontorer for ansatte som ønsker dette.

Stein Larsen Foto: NJ

– Brugata er ikke ønsket blant oss ansatte, slår Stein Larsen fast. Det er han som har forfattet de to skrivene medlemmene i NJs landsstyre har fått tilsendt. Hva medlemmene i NJs sentrale organ vil stemme for, vil han ikke forskuttere. – Arbeidsgiver skal legge til rette for at de ansatte har det bra og har lyst til å komme på jobb. 

Larsen understreker at de ansatte har forståelse for at NJ må redusere kostnadene sine, og at det er behov for å flytte. Han poengterer at det likevel ikke bare er et spørsmål om penger og økonomi. Det finnes billigere lokaler i markedet, sier han, men det handler også om at lokalene skal være egnet og at de ansatte trives. 

Han mener det ikke er bra for virksomheten at de ansatte blir plassert i landskap.

Må spare millioner 

På andre siden av bordet sitter sekretariatsleder Torbjørn Brenna som har innstilt på lokalene i Brugata - på tross av de ansattes enstemmige vedtak om Mariboesgate. På spørsmål om hvordan han oppfatter situasjonen sier han at det uansett sak er en fordel om ledelse og ansatte er enige, men samtidig har de to partene forskjellige ståsted og forskjellige roller. Disse er ikke alltid sammenfallende. 

Torbjørn Brenna. Foto: Martin Huseby Jensen

– Jeg har uansett ingen ønsker eller behov for å bruke tvang. Det er ikke noe jeg ønsker å forbindes med. Som leder må man ta beslutninger som folk er uenige i. Det er en del av oppgaven. 

Brenna viser til at NJ i år har budsjettert med 3 millioner kroner i underskudd. Disse millionene må kuttes. Minst. Det er mulig tallet kan bli høyere, tror Brenna. De 1,3 millionene organisasjonen sparer på å velge Brugata vil ta en stor del av besparelsene.

– Men dersom NJ skal spare penger, hvorfor er ikke lokaler lenger ut fra sentrum vurdert?

– Vi har lagt til grunn i jakten på lokalene at det skal være gangavstand fra Oslo S. Det skal være praktisk og tidsbesparende for de tilreisende, sier han og viser samtidig til at mange av NJs samarbeidspartnere også befinner seg i kjernen av Oslo sentrum.

Journalisten flytter også

NJs politiske ledelse har ikke uttalt seg om valg av lokaler. Ifølge leder Hege Iren Frantzen har de vært opptatt av at de ansatte har vært involvert i prosessen. Arbeidsutvalget i NJ er orientert om den administrative ledelsens innstilling, men skal ikke ha noe møte før det ekstraordinære møtet i landsstyret førstkommende torsdag. 

– Vi merker oss at begge lokalene er egnet. Så får vi se hva LS velger, sier NJ-lederen.

Disclaimer: Journalisten ble fra 2015 en avdeling i Norsk Journalistlag. Fagbladet har vært lokalisert i en egen etasje i Torggata, men vil ved en flytting bli sittende sammen med de andre ansatte i NJ. Riktignok foreligger det en plan om at redaksjonen skal sitte i et større lagsrom. Artikkelens forfatter er avdelingsleder i NJ med økonomi- og personalansvar for avdeling Journalisten. Han har ikke vært involvert i flytteplanene utover å ha blitt orientert og utvekslet meninger med sine kolleger i NJ. 

Powered by Labrador CMS