– Heksejakt og forhåndsdømming, mener NJ-advokat Elin Nykaas, som representerer Skups tidligere sekretariatsleder. Foto: Bjørn Åge Mossin

– En veldig skitten måte å gjøre det på, mener NJ-advokat om Skups tiggerbrev

Flere reagerer på bønnen om penger for å redde Skup. Første dag kom det inn 21 000 kroner. Styret har dratt til Koster for å få arbeidsro i helgen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Økonomien til Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (Skup) er hardt rammet av det styret oppfatter som underslag og regnskapsrot. Kassa er nesten tom og stiftelsen har nå sendt brev til sine støttespillere med bønn om pengegaver. Skup trenger minst 600 000 kroner og håper på en million.

Les også: Skup ber om økonomisk nødhjelp

Onsdag gikk det ut en mail til tidligere deltakere på Skup-konferansene om å overføre 500 kroner eller mer via mobilappen Vipps. Et annet aktuelt tiltak er å oppfordre deltakerne på neste års konferanse om å bidra med pengegaver. Også de store mediebedriftene og -organisasjonene skal ha lovet å stille opp for Skup i den akutte situasjonen.

Brevet med bønn om pengebidrag er underskrevet av Skups styreleder Jan Gunnar Furuly og lederen av Skups råd, Trond Idås. De viser til at Skup er i en svært vanskelig situasjon “som følge av økonomiske urettmessigheter og feilføringer i regnskapet.”

Under overskriften “Kjære tidligere SKUP-deltaker” oppfordrer stiftelsen alle sin venner til å bidra til neste års konferanse i form av en pengeoverføring.

“Det meste av egenkapitalen er borte og situasjonen er prekær. SKUP har ikke økonomi til å arrangere en ny konferanse i 2017 uten støtte fra eksterne bidragsytere.”

Kraftig provosert

Elin Nykaas, som er advokat for Skups tidligere sekretariatsleder Jens Egil Heftøy, er i likhet med Idås ansatt i Norsk Journalistlag. Hun er kraftig provosert av formuleringene i brevet til Skups venner. Hun oppfatter at Heftøy blir gjort til syndebukk for det økonomiske uføret som Skup har havnet i.

– I tiggerbrevet som Skup har sendt ut, framstår det som om Heftøy er årsaken. Men dette er helt udokumenterte påstander. Det er ganske spesielt at Skup går ut på denne måten når det foreligger en sak som pågår fortsatt, sier Nykaas til Klassekampen fredag.

Hun utdyper overfor Journalisten.no:

– Jeg reagerer på at de sender ut et slikt tiggerbrev der de konkluderer i en sak de selv sier at de ikke har full oversikt over. Hvordan kan de da konkludere med at dette skyldes vårt medlem? Det er en veldig skitten måte å gjøre det på, og imot alle arbeidsrettslige og strafferettslige prinsipper. Han er uskyldig, inntil det motsatte er bevist. Slik er rettssikkerheten.

Det blir bare
grovere og grovere

Nykaas oppfordrer både Skup, journalister og andre til å skjerpe seg. Hun mener det nå må settes en stopper for det som kommer fram i mediene om saken.

– Det blir bare grovere og grovere. Vårt medlem er utsatt for en heksejakt fra Skup. Han er blitt forhåndsdømt, til tross for at Skup selv viser at de mangler oversikt. Samtidig lar mediene seg bruke av Skup til å prosedere saken. De stiller for lite kritiske spørsmål. Saken gjelder tross alt et menneske, en arbeidstaker som har stått på for Skup og som har fått mange positive tilbakemeldinger.

– Ingen heksejakt

Skups advokat John S. Gulbrandsen i Bing Hodneland avviser at det er snakk om noen heksejakt på Heftøy.

– Det er å snu saken fullstendig på hodet. Skup ønsker ingen heksejakt eller forhåndsdømming. Den eneste jakten Skup har foretatt, er å få klarlagt faktaene og finne ut om det forelå noen misforståelser. Det kaller ikke jeg heksejakt eller forhåndsdømming, men det motsatte. Skup vil ha hans forklaring før vi konkluderer endelig. Men inntil han er villig til det, så står det som det gjør.

– Har dere tatt høyde for at den tidligere sekretariatslederen jobbet under et stort press i fjor, med både ordinær Skup-konferanse og den internasjonale konferansen for gravejournalister på Lillehammer? Er det ikke da forståelig at den eneste ansatte eventuelt kan miste oversikten og gjøre feil?

Det hadde tydeligvis
pågått i flere år

– Ja, han hadde mye å gjøre i 2015 og både Furuly og andre bisto ham i den perioden og spurte om han trengte ytterligere bistand fra andre. Det avslo han. Men dette dreier seg ikke om bare 2015. Da dette ble avslørt og han tilsto å ha benyttet Skups midler til private formål, viste seg at det tydeligvis hadde pågått i flere år.

Reagerer på brevet

Det har også kommet andre reaksjoner på brevet fra Skup. NRK-programleder Ole Torp, som var blant gründerne da Skup ble startet i 1990 og var styreleder i stiftelsen, er svært kritisk i et svar han har sendt til Skups råd.

“Takk for epost om SKUPs sørgelige tilstand”, innleder han ironisk og etterlyser mer detaljert informasjon om den svært alvorlige situasjonen og hvor saken står rent strafferettslig.

“Har SKUPs styre anmeldt ham? Hvor langt er prosessen kommet? Hvor mye/lite penger har SKUP nå? Litt for kjekt, synes jeg, å bare be folk vippse 500 kroner.”

Skup-leder Furuly sier at han er forbauset over Torps reaksjon:

– Det virker ikke som om han har klikket på linken i brevet. Ved å gjøre det finner man svar på alle de spørsmålene han stiller. Saken er politianmeldt og vår tidligere ansatte har underskrevet et gjeldsbrev på 170 000 kroner. Skup er arbeidsgiver her og må derfor ta hensyn til at vi har taushetsplikt på en del områder. Det ville ikke være riktig av oss å uttale oss om slike detaljer.

Jan Gunnar Furuly er styreleder i Skup, som nå ber sine venner og støttespillere om ekstraordinære pengegaver. Arkivfoto: Marius Nyheim Kristoffersen/Skup

Fikk inn 21 000 første dag

– Har dere fått liknende negative reaksjoner på brevet?

– Nei. Derimot registrerte vi allerede første dagen at en rekke Skup-venner har vippset støtte til oss. I løpet av torsdag kom det inn litt over 21 000 kroner.

NJ-kollega Idås sier dette om det pikante forholdet at to kolleger i NJs sekretariat representerer hver sin part i denne saken:

Det er en svært
vrien situasjon

– Det er en svært vrien situasjon, på alle måter. Det er en sak som bare er trist for alle involverte. Min rolle å ivareta Skups interesse, det er den hatten jeg har på nå. Dette har jeg avklart både med NJs ledelse og med Nykaas.

Nykaas har følgende kommentar:

– Jeg synes hele Skup bør være forsiktig med å uttale seg før saken er avklart. Inntil da bør alle avstå fra å bidra til å forhåndsdømme. Det er riktig at dette var avklart internt, men det var jo ikke mulig å forutse at det ville komme en slik sak ut av det.

Uenige om dokumentasjon

Furuly reagerer kraftig på utsagnet fra Nykaas om at påstandene i brevet til Skups venner er udokumenterte.

Det er en
grov påstand

– Det er en grov påstand. Det vår tidligere ansatte har gjort er hovedårsaken til at Skups økonomi er slik den er. Det handler om underslag og manglende regnskapsføring. Nykaas har fått en spesifisert liste over alle de transaksjonene vi mener er mistenkelige. I 95 prosent av tilfellene er det snakk om kontobelastninger der det ikke foreligger dokumentasjon på at de er Skup-relevante.

Nykaas sier at det er feil at det ikke foreligger dokumentasjon fra Heftøy.

– Han har forklart og dokumentert hva dette dreier seg om. Vårt medlem har tilbakevist eller dokumentert mesteparten av det beløpet han fikk seg forelagt fra Skup. Vårt medlem har tilbakevist eller dokumentert det beløpet han fått seg forelagt fra Skup. Dersom Furuly ikke kjenner til dette er det betenkelig og svært alvorlig, for dette har vi formidlet til Skups advokat. Det kan virke som om Furuly her uttaler seg mot bedre vitende.

Om dette sier Skup-advokat Gulbrandsen:

– Alt som er formidlet til meg fra Nykaas er oversendt Skups styre og vurdert av Skup sammen med meg. Det dreier seg stort sett om forklaringer fra Heftøy, og ikke dokumentasjon. Disse oppklarer ikke de vesentlige deler av saken. Heftøy har ikke dokumentert eller besvart en rekke spørsmål Skup har reist om mistenkelig pengebruk.

Trakk oppsigelsen

Heftøy valgte å si opp sin stilling da saken ble kjent i midten av april. Han undertegnet deretter gjeldsbrevet på 170.000 kroner. I ettertid har han bestridt både oppsigelsen og gjeldsbrevet. Skup politianmeldte saken 22. april.

Les også: Skups sekretariats­leder slutter - politianmeldes av Skup-styret

Han har hele tiden
bestridt beløpet

Nykaas sier at Heftøy signerte gjeldsbrevet fordi han fikk beskjed om at det var det beste for både ham og Skup.

– Dersom han signerte gjeldsbrevet unngikk han åpen konflikt og saken skulle legges død. Men han har hele tiden bestridt beløpet. Da vi trakk signatur på gjeldsbrev og oppsigelsen, var det fordi disse var signert på feilaktig grunnlag. Gjeldsbrevet ble brukt som bevis i politianmeldelsen, og brukes av Skup i mediene som bevis på det de kaller mislighold. 

Nykaas formidler også at Heftøy hele tiden har hatt mer penger innestående i Skup enn det han er beskyldt for å ha misligholdt. Heftøy har ifølge advokaten utestående i feriepenger, reiser og utlegg et beløp på minimum 200 000 kroner.

Etterlyser dialog

Furuly har tidligere uttalt at styret mangler oversikt over den økonomiske situasjonen, fordi det ikke har vært noen direkte dialog med den tidligere sekretariatslederen siden han sluttet i april. Styret vil svært gjerne ha et møte som kan bidra til å oppklare de faktiske forholdene. Dermed kan partene også slippe å kommunisere en slik sak via mediene, mener Furuly.

Nykaas sier at Heftøy har vært syk i perioder, men hele tiden stilt seg til rådighet for spørsmål fra revisor og vært klar på at han skal ta ansvar for det han  eventuelt kan klandres for.

– Men da vi etterspurte dokumentasjon for påstandene, stanset alt opp.

Reiser på helgeseminar

Fredag reiste 14 styremedlemmer i Skup på seminar til Ekenäs på Koster. Helgeoppholdet er beregnet å koste Skup i overkant av 50 000 kroner, inkludert to overnattinger og kost. Furuly sier at styret har vurdert om denne turen skulle droppes, i lys av den prekære økonomiske situasjonen stiftelsen befinner seg i.

Dette er ikke noen
fornøyelsestur

– Men vi konkluderte med at vi da ville stå på bar bakke når det gjelder programmet til neste års Skup-konferanse.

– Frykter du reaksjoner på at Skup-styret bruker såpass mye penger på å reise på hotell denne helgen?

– Dette er ikke noen fornøyelsestur, det er hardt arbeid. Styret har vanligvis en slik arbeidshelg i året. I år har vi vært lammet, på grunn av all jobbingen med saken. Vi har ikke hatt et fungerende sekretariat siden april og er ikke kommet særlig i gang med programmet for neste års konferanse.

Furuly forklarer at styremedlemmene bruker en frihelg på seminaret, mens arbeidsgiverne deres bidrar med fri fra jobben fredag.

– Vi har dekning for dette i det budsjettet vi nå opererer med. Det hadde uansett blitt dyrere å ha seminaret på et hvilket som helst sted i Oslo eller på Østlandet. Til gjengjeld går jeg inn for at Skup-styret dropper sitt årlige julebord. i år. Det er viktig at styret nå  kommer seg bort og at folk setter av hele helgen til styremøte og gruppearbeid.

Powered by Labrador CMS