TV 2:

Felt for reportasje om Q-Park

Parkeringsselskapet vant frem med klage mot TV2 hjelper deg. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Programmet «TV 2 hjelper deg» publiserte 29. januar i år et innslag om parkeringsselskapet Q-Park. Saken ble også omtalt i en artikkel på Tv2.no og før sending på Facebook og TV 2 Sumo.

Ikke sannsynliggjort hevnbøter

Innslaget viser en tidligere parkeringsvakt i selskapet som mente seg utsatt for en hevnaksjon etter å ha mottatt og fått ettergitt fem bøter etter klage til parkeringsselskapet.

Q-Park klaget inn TV 2 på en rekke punkter i Vær Varsom plakaten. Selskapet hevdet at retten til imøtegåelse var illusorisk og mer hadde til hensikt å skape TV-drama enn å få frem realitetene.

Sentralt i reportasjen var antall bøter. PFUs sekretariat skriver i sin uttalelse at kilden er i sin fulle rett til å mistenke at Q-Park ilegger hevnbøter, men når TV 2 lar denne mistanken dominere reportasje, forhåndsannonsering og nettartikkel, er det rimelig å kreve at uttalelsene sannsynliggjøres utover denne kilden.

Det mente uvalget at TV 2 ikke hadde gjort godt nok, og sa seg enstemmig enige i at det ikke var dekning for innholdet i innslaget. TV 2 ble felt for brudd på punkt 3.2 om kildekritikk og kontroll av opplysninger.

«Utvalget anser ikke det omtvistede antallet feilaktige bøter som en tilfredsstillende sannsynligjøring av kildens mistanker. Siden diskusjonen om antallet bøter er kjernen i saken, er det uklart for utvalget hvorfor TV2 ikke snakket med boligsameiet — som faktisk hadde opphevet halvparten av de ettergitte bøtene.»

– Viktig fellelse. En får følelse av at Q-Park gjør seg utilgjengelige i en klassisk dramaturgi av typen ringe på i snøføyka. Men så å har de tross alt svart på epost. Den er gjengitt, likevel er det som påstandene blir stående uimotsagt, sa allmennhetens representant Eva Sannum.

Henrik Syse, også han fra allmennheten, trakk fram at det ikke var snakk om et urimelig høyt antall bøter. Og at denne mistanken fra en enkeltperson ikke ble godt nok belyst til at den bærer reportasjen. Han mente den bar preg av unøyaktighet og enkilde-journalistikk med anklager som ikke holder gitt faktagrunnlaget.

– Jeg sitter med følelsen av at hvis en ikke har den overordnende historien med den tidligere ansatte som forfølges, så faller relevansen i saken.

Kritikkverdig utro

I tillegg fikk han en vond smak i munnen av tonen i utannonseringen. Syse viste til at dette liknet gjentakelse fra en tidligere fellelse der epostsvar ikke ble vurdert på linje med svar foran kamera, selv om disse kunne være utfyllende.

Heller ikke redaktør Kirsti Hysby fra Adresseavisen syntes TV 2 hadde opptrådt helt redelig i sin dramaturgi.

– Den jeg synes ikke måten dialogen har foregått på og vektleggingen av antall bøter og hvordan forklaringene er møtt på fremstilt av TV 2 er noen god måte å opptre på. Det er kanskje ikke brudd, men kritikkverdig, sa Husby.

Hun fikk så utvalget med på en tilføyelse til den endelige uttalelsen. Ordlyden er ikke klar, men innholdet er en forsterket kritikk av fremstillingen av dialogen med Q-Park.

Powered by Labrador CMS