Sju av ni medier felt for brudd på god presseskikk for dekningen av mobbehistorien i Angelica-saken

Men Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener det var greit også å gå opp denne siden av saken.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det var i februar at daværende konstituert generalsekretær Nils Øy i Norsk Presseforbund brukte initiativretten til å klage ni medier inn for Pressens Faglige Utvalg for brudd på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

FAKTA OM ANGELICA-SAKEN

En 13 år gammel jente ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015.

Obduksjonsrapporten viste at hun døde av avmagring.

Jentas mor er tiltalt for grov mishandling. Saken kommer opp for Valdres tingrett 24. april 2017, men retten settes i tinghuset på Gjøvik.

Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i både Bærum og Øystre Slidre har begått lovbrudd i behandlingen av 13-åringen.

Dødsfallet utløste gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev. Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.

Ni medier er klaget inn for PFU etter dekningen av jentas dødsfall.

Kilde: NTB.

Der heter det at «når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker».

Klager, Nils Øy, mener alle de innklagde mediene har gjennomgående brakt kategoriske påstander om at mobbing er skjedd, uten særlig forbehold, og i flere tilfeller også slik at lyttere, seere og lesere må få det bestemte inntrykk at den påståtte mobbingen i mer eller mindre grad førte til det tragiske utfallet.

Han erkjenner at det er lett å være etterpåklok, men mener likevel det er grunn til å stille spørsmål ved om omtanken og hensynet til berørte barn, var tilstrekkelig fremme i bevisstheten i redaksjonene.

TV 2 med ukritisk formidling

Tirsdag ble klagene behandlet, og TV 2 var først ut. 

Det ble vist til et innslag der TV 2 fulgte opp historien om at 13 år gamle Angelica ble mobbet før hun døde. I TV 2s innslag ble påstander om mobbing slått fast uten forbehold. 

I denne saken mener Øy å se at informasjon med et i utgangspunktet tynt grunnlag, temmelig hurtig vokste fra den ene publikasjon til den andre, for å ende opp som nærmest kategoriske fakta. 

PFU konkluderte enstemmig med at TV 2 brøt med Vær Varsom-plakatens punkt 4.8.

Forbehold

Allmennhetens representant Nina Fjeldheim sa under behandlingen av TV 2-klagen at hun mener det var viktig av TV-kanalen å ta opp mobbehistorien for å balansere saken, men at utfordringen i dekningen var at det ble vel bombastisk og at det ble konkludert med at TV 2 visste at det var mobbing og at det var den som førte til spiseforstyrrelser. I en slik sak mener hun at TV 2 burde vært mer tydelige på at dette var mors oppfatning.

Journalistrepresentant Martin Riber Sparre sa seg enig med sekretariatet og Fjeldheim i at det var greit å videreformidle påstandene om mobbing, men at TV 2 burde tatt mer forbehold. Også i identifiseringen av skolen og den aktuelle klassen. 

Selvkritikk

TV 2 har stor forståelse for belastningen dekningen av denne saken hadde for barna som ble utpekt som mobbere og deres foreldre. 

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 Nyhetskanalen har tidligere tatt selvkritikk etter dekningen av Lommedalen-saken, og beklaget ordvalg og formulering, samt at kanalen ikke tok nok forbehold. 

Hun har tidligere uttalt til Journalisten at hun synes det er helt greit at TV 2 er klaget inn for brudd på Vær Varsom-plakaten, og mener dette er en sak PFU bør se på.

NTB, NRK og Dagsavisen felt 

NTB siterte TV 2 på mobbehistorien, og fulgte opp med flere nyhetsmeldinger som handlet om påstått mobbing. Dermed ble også NTB felt for god presseskikk på Vær Varsom-plakatens punkt 4.8. Her vises det til en konstaterende stil i formidlingen.

Likevel påpeker redaktør-representant Alexander Øystå at NTB har tatt betraktelig større forbehold enn TV 2 i sin dekning av mobbehistorien.

Samtidig påpeker dagens PFU-leder Liv Ekeberg at NTB har et særlig ansvar fordi de leverer meldinger til andre medier, som ikke nødvendigis faktasjekker meldingene. 

Også Dagsavisen felles for å videreformidle mobbehistorien for konstaterende. Utvalget reagerer særlig på at mobbepåstanden henges på en enkeltelev, men merker seg også at Dagsavisen ikke har identifisert barneskolen. 

Avisen har tidligere selv publisert en kommentar signert Hege Ulstein der de tar grundig til orde for at det er riktig at mediene gransker seg selv i denne saken. Ulstein pekte da blant annet på hvordan voksne mennesker både i pressen og på sosiale medier har omtalt og behandlet barna i den døde jentas omgangskrets. 

– Disse barna har vært tiltalt, dømt og straffet i et folketribunal uten rettssikkerhet, skrev Ulstein i egen avis.

NRK ble også felt for brudd på god presseskikk ved å være for konstaterende i sin dekning både på nett og i et Dagsrevyen-innslag. Utvalget mener det kan være identifiserendefor de påståtte mobberne i nærmiljøet at NRK er så tydelige på å beskrive skolebyttet som fant sted.

I tillegg mener PFU at NRK knytter mobbingen for tett opp mot dødsfallet.

Felt med dissens

PFU konkluderer at også Dagbladet har gått for langt i sin artikkel om den påståtte mobbingen, dette til tross for at avisen har rettet opp i saken og oppdatert med hvilke endringer de har gjort.

For selv om avisen har vært varsomme i identifiseringen, tar heller ikke Dagbladet nødvendig språklig forbehold og videreformidler påstandene som fakta.

Utvalget mener Aftenposten har opptrådt kritikkverdig i sin dekning, med en dissens fra Alexander Øystå.

Han peker på at avisen har egne og flere kilder, samt at det er tydelig at redaksjonen har tenkt gjennom hvordan de skal publisere. 

Utvalget mener likevel det er kritikkverdig at Aftenposten skriver at «de erfarer» at det foregikk mobbing, og at de i denne setningen burde lagt inn at det er snakk om påstander. Setningen er senere rettet opp av avisen, men etter en samlet vurdering konkluderte utvalget med kritikk, som er en mildere form for brudd.

Det blir likevel understreket av utvalget at Aftenposten har gjort mer enn de andre som har blitt felt for brudd på god presseskikk, for å ta forbehold.

Budstikka-diskusjon

Budstikka publiserte tidlig et leserinnlegg fra familien, der bestefaren skriver «- Men så begynte mobbingen. Det skulle ødelegge livets hennes.» Dette reagerer utvalget på, til tross for at det er tydelig at påstanden kommer fra en berørt part. Det er også klaget inn en artikkel som siterer bestefarens brev. 

Det var en lang diskusjon under dagens PFU-møte om Budstikka skulle få kritikk eller frifinnelse, men det endte på førstnevnte, nettopp på grunn av den sterke påstanden fra bestefaren. 

Utvalget mener påstanden burde vært dempet på nett, der den får stå alene med lenker til andre saker bare knyttet til samme side av saken. 

Liv Ekeberg påpeker at det er flott at Budstikka erkjenner at de ble fartsblinde og at det er forståelig at de ønsket å publisere leserinnlegget. På papir ble leserinnlegget fra familien publisert sammen med en nyanserende kommentar fra avisens redaktør. Likevel rammer påstanden så hardt at Budstikka får kritikk fra utvalget.

Ansvarlig redaktør Kjersti Sortland i Budstikka erkjenner i tilsvarsrunden at avisen fortjener kritikk for å ha publisert bestefarens brev.

Valdres og VG frifinnes

PFU mener lokalavisen Valdres ikke har brutt god presseskikk, og som har tatt de nødvendige forbehold i dekningen av mobbehistorien. 

Også VG går fri i dekningen av mobbehistorien. Utvalget mener VG er et eksempel på at det går å omtale denne siden av saken uten å gjøre en kobling mellom påstandene om mobbing og dødsfallet. 

Utvalget påpeker at VG kunne unngått å nevne klassetrinn, selv om avisen ikke har skrevet navnet på skolene den påståtte mobbingen skal ha funnet sted.

Powered by Labrador CMS