Daglig leder Trond Syversen (t.v.) og konstituert redaktør Geir Geitle i Avisa Hordaland på Voss er klare til å samarbeide med Universitetet i Bergen om et EU-støttet innovasjonsprosjekt. Foto: Vidar Herre, Hordaland
Daglig leder Trond Syversen (t.v.) og konstituert redaktør Geir Geitle i Avisa Hordaland på Voss er klare til å samarbeide med Universitetet i Bergen om et EU-støttet innovasjonsprosjekt. Foto: Vidar Herre, Hordaland

Norske lokalaviser skal bidra til å utvikle digital verktøykasse for journalister

Hordaland, Sunnhordland og Hallingdølen samarbeider med Universitet i Bergen om EU-støttet innovasjonsprosjekt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Forskere fra Universitetet i Bergen (UiB) deltar i et EU-prosjekt for å utvikle ny teknologi som skal hjelpe journalister til å bli mer kreative. Den norske delen av prosjektet utgår fra et samarbeid mellom UiB og M´Labs Bergen - tidligere MobileTech.  I tillegg deltar lokalavisene Sunnhordland, Hordaland og Hallingdølen.

– Vi håper prosjektet kan bidra til at vi lager enda bedre journalistikk, sier daglig leder Trond Syversen i Hordaland, som kommer ut på Voss. Han er lokal prosjektleder, men også konstituert redaktør Geir Geitle er forventningsfull.

– Dette er spennende og nytt, og foreløpig vet vi ikke så mye konkret. Men vi ønsker hele tiden å utvikle oss på dette feltet og er glad for å kunne hoppe på et slikt tilbud. Jeg håper vi kan dra nytte av prosjektet i den tøffe redaksjonelle hverdagen.

INJECT-PROSJEKTET

• INJECT er et EU-støttet innovasjonsprosjekt for innovative skriveverktøy for nyhetsjournalistikk. Det består av en «toolkit» med to søkemotorer (CRUICE og JUICE).
• Prosjektet starter 1. januar 2017, varer i 18 måneder og ledes fra City University London. Institutt for informasjon- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen er partner i prosjektet.

Forskerne ved UiB skal være med og videreutvikle en data-verktøykasse som hjelper journalister til å finne flere relevante kilder, få lenker til relevante saker og et bedre visuelt uttrykk enn før.

Samtidig er arbeidsinnsatsen til journalistene fremdeles det sentrale, understreker Lars Nyre ved Institutt for Informasjons- og medievitenskap i en artikkel på UiBs hjemmesider. Han er professor i fagområdene nye medier, journalistikk og teknologi.

Nyre og professorkollegene Astrid Gynnild og Ole Johan Mjøs utgjør gruppen som bidrar i prosjektet på vegne av UiB.

Innovative verktøy

Innovasjonsprosjektet UiB deltar i heter “INJECT – Innovation Journalism. Enhanced creativity tools”. Målet er å utvikle innovative skriveverktøy for nyhetsjournalistikk, gjennom en «toolkit» med de to søkemotorene Cruice og Juice. Prosjektet er støttet gjennom EUs Horisont 2020-program, som er verdens største program for forskning og innovasjon. Prosjektet starter 1. januar 2017 og ledes fra City University London.

Overfor Journalisten.no betegner Nyre prosjektet som en spennende mulighet inn i en digital framtid for norske lokalaviser. Her forteller han hvorfor Hordaland, Sunnhordland og Hallingdølen ble valgt ut til å prøve ut prototypene som utvikles gjennom INJECT-prosjektet.

– De var villige til å være med, har en nysgjerrighet i forhold til prosjektet og kanskje også et ekte behov. En «innovation action» i EU, som vi har fått tildeling fra, er basert på at det skal være små og mellomstore bedrifter som deltar, i dette tilfellet aviser som ikke er med i store mediekonsern. Jeg tok kontakt med Hordaland, litt fordi jeg selv kommer fra Voss men også fordi jeg har hatt ulike forskningsprosjekter der i årevis.

Lars Nyre er professor ved Institutt for Informasjons- ogmedievitenskap, Universitetet i Bergen. Foto: Kim E. Andreassen/uiB
Lars Nyre er professor ved Institutt for Informasjons- og
medievitenskap, Universitetet i Bergen. Foto: Kim E. Andreassen/uiB

Samarbeidet allerede

Syversen i Hordaland kunne fortelle Nyre at Hordaland, Sunnhordland og Hallingdølen - alle frittstående lokalaviser - har etablert et felles, internt utviklingsmiljø. Avisene samarbeider om å teste nye metoder og har satt av ressurser til det. Derfor kom INJECT-prosjektet beleilig for alle parter, inkludert UiB.

– Det har vært et ufomelt, godt samarbeid mellom våre tre aviser i en årrekke, om avisutvikling og forhandlinger om felles systemer. Men etter hvert så vi at teknologien aksellerert voldsomt og at avisøkonomien ble mer og mer anstrengt. Derfor konkluderte vi på slutten av 2014 med at vi var nødt til å gjøre nettverksamarbeidet vårt mer forpliktende, slik at vi alle kunne kunne videreutvikle våre posisjoner både innenfor journalistikk, generell avisdrift og som markedsplasser, sier Syversen til Journalisten.

Enklere hverdag

Han forteller at Hordaland har en tredelt målsetning med INJECT-prosjektet. Avisa håper å kunne være med på å utvikle en spesialtilpasset søkemotor, og dermed få tilgang til et verktøy som gjør hverdagen enklere for journalistene.

– Det håper vi kan bidra til at vi utvikler oss og lager enda bedre journalistikk. Prosjektet vil også kunne være nyttig for å videreutvikle nettverksamarbeidet med Sunnhordland og Hallingdølen. For det tredje føler vi at vi har både et behov for og en forpliktelse til å gjøre noe sammen med utdanningsmiljøene i Norge. Hvis de ikke har kontakt med den utøvende delen av avisbransjen blir de utdatert, og da vil vi miste tankekraft og utviklingsmuligheter.

Syversen sier at prosjektet vil bli konkretisert internt og medarbeiderne involvert i løpet av høsten, før det hele settes i gang ved årsskiftet.

Skal tjene penger

Prosjekt er imidlertid ikke noe rent veldedighetsarbeid. Det skal danne grunnlaget for et firma eller et byrå som utgår fra INJECT, ifølge Nyre. Teknologien fra prosjektet skal ut på markedet. Målet er at virksomheten skal tjene penger ved utløpet av prosjektperioden, som er maksimum 1,5 år.

– Hvordan kan andre mediebedrifter få tilgang til den digitale verktøykassen dere skal utvikle?

– Dette er et europeisk forretningsutviklingsprosjekt, der EU forventer at man opererer kommersielt på et eller annet nivå. Verktøyet skal etter planen komme til nytte i form av en ny, effektiv tjeneste som kan lisensieres og brukes av de avisene som ser behov for den, etter ganske normale forretningsmessige prinsipper. Dette er ikke idealisme, og produktet skal overleve i et marked.

Nyttige søkerutiner

– Er selve verktøyet mest interessant for mindre redaksjoner, eller kan det også være relevant for et større mediehus?

– Det vil være mest nyttig for journalister som vil undersøke temaer på nye måter. Verktøyet vil forhåpentligvis gi effektiviseringsmuligheter, blant annet gjennom oppstabling av dine egne interne aktiviteter. Det handler om å dra nytte av søkevirksomheten og bygge opp detaljrikdom. Et stykke på vei skal det også bidra til publiseringseffektivitet, for eksempel i produksjonen av faste elementer som faktabokser.

Nyre legger til at det nye digitalverktøyet ser ut til å være spesielt interessant for nyhets- og featurejournalistikk, som utgjør en viktig del av det redaksjonelle innholdet i en lokalavis. Her definerer Nyre sport som en del av nyhetsbegrepet.

Europeiske partnere

Prosjektet har også mediepartnere fra andre europeiske land. I likhet med de norske avisene som deltar, dreier det seg om mellomstore bedrifter.

UiB-forskerne skal holde nær kontakt med de tre norske lokalavisene. De skal finne ut hva som fungerer best til ulike behov.

Powered by Labrador CMS