ENIGHET: Per Edgar Kokkvold fikk samlet troppene om nye etikkregler. Foto: Birgit Dannenberg

Enighet om presseetikken

Presseforbundets styre kom i mål fredag.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Før styremøtet i Norsk Presseforbund fredag var det uttalt uenighet mellom NR og NJ på punkter som omhandlet sitatsjekk og produktplassering. Men på begge punkter klarte partene fredag å bli enige slik at endringsvedtak kunne oppnås.

– Det endte slik det bør ende i en organisasjon hvor det er viktig med konsensus om etiske retningslinjer, kommenterer avtroppende generalsekretær Per Edgar Kokkvold i NP.

Sitatsjekk

Det var først og fremst foreslåtte endringer i Vær Varsom-plakaten (VVP) om sitatsjekk og i Tekstreklameplakaten om produktplassering som på forhånd så ut å skape mest problemer.

– Når det gjelder sitatsjekk beholdes §3.7 og 3.8 slik de er i dag, men sitatsjekkreglene justeres likevel gjennom en helt ny formulering i §3.3, forteller Kokkvold.

Det nye punkt 3.3 blir således: “Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter. Avtale om eventuell sitatsjekk bør inngås i forkant av intervjuet, og det bør gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke tidsfrister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres”.

Produktplasserring

NJs motstand mot revisjonskomiteens innstilling til endringer i Tekstreklameplakaten gikk blant annet på at de oppfattet de nye, foreslåtte reglene (som NR gikk inn for) som for liberale med hensyn til produktplassering.

I stedet for å vedta hvilke programtyper produktplassering ikke er tillatt i, ønsket NJ å få presisert hvilke programtyper produktplassering det faktisk er tillatt med produktplassering i. Men på dette punktet nådde ikke NJ fram med sin argumentasjon, slik at Tekstreklameplakatens punkt 7 blir slik:

“Kommersielle interesser skal ikke ha innflytelse på redaksjonelt innhold. Når redaksjonelt innhold er sponset, eller gjenstand for produktplassering, skal publikum informeres tydelig om dette. Nyhets-, aktualitets- og barneprogrammer skal ikke sponses eller være gjenstand for produktplassering”.

Åpenhet og etnisitet

Også vedtektene til PFU ble gjenstand for revisjon, og i §1 får siste setning i første avsnitt følgende ordlyd: “Klager, saksforberedelse, utvalgets behandling og utvalgets avgjørelser er som hovedregel offentlige”.

– Det er en klar og tydelig markering på åpenhet i PFU, og internasjonalt befinner vi oss i en særstilling på det punktet, hevder Kokkvold.

I VVP 4.3 var det enighet om at man i setningen “Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn”skulle skifte ut ordet rase med etnisitet.

Men også at punktet trengte en ny formulering, som Presseforbundets sekritariat får fullmakt til – i samråd med NJ, NR og MBL – å utarbeide.

Powered by Labrador CMS