Brian Cliff Olguin og Silje Pileberg fra NJ Frilans jobber med veiledende frilanssatser. Arkivfoto: Aslaug Olette Klausen

Oppfordrer frilansere til å stå sammen og si nei til lave honorarer

Brian Cliff Olguin i NJ Frilans mener Journalistlaget har vært for trege med å ta fatt i frilansernes kår.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Nylig bestemte frilanserne Fredrik Varfjell, Jon Olav Nesvold og Vegard Wivestad Grøtt seg for å bryte med NTB scanpix for å satse på egenhånd med en norsk avdeling av Bildebyrån. Samtidig kritiserte de frilanshonoraret hos sin tidligere oppdragsgiver.  

Brian Cliff Olguin, styremedlem i NJ Frilans, sitter i gruppa som utreder nye veiledede frilanssatser. Han er enig med fotografene i at frilanshonoraret i NTB scanpix er altfor lavt.

– Jeg tenker at hvis redaksjoner eller NTB scanpix har et kontinuerlig behov for fototjenester utover det den fast ansatte massen kan dekke, så har de mer å vinne på å ansette flere faste fotografer. Det er mangel på langsiktig tenkning og investering. Nå som tre faste frilansfotografene har avsluttet samarbeidet, håper jeg at NTB scanpix går i seg selv og re-evaluerer hva det er som er kjernen i virksomheten deres, sier Olguin, og spør; hvorfor skal fotojournalistikk koste mindre enn for eksempel vedlikehold av IT-systemene eller rengjøringstjeneste? Uten fotojournalistikken er det ingen ting å fylle databasene med.

Les også «Forlot frilanslivet i NTB scanpix og startet en konkurrent».

Sammenligner frilansbetalingen med sosial dumping

Byrågründerne oppgir til Journalisten at de fakturerte 2.379 kroner for en 7-timers vakt, inkludert næringstillegget på 30 prosent. Olguin mener nivået burde ligge et sted mellom 4.000 og 6.000 kroner dagen, inkludert næringstillegg. Da har han tatt utgangspunkt i de veiledende satsene som NJ Frilans har jobbet med, og som de håper å lansere i løpet av høsten. Satsene skal være et prissettingsverktøy for fakturerende frilansere i møte med kunder. På samme måte som den eksisterende timepriskalkulatoren, tar satsene høyde for en viss prosent ufakturerbare dager, driftsutgifter og sosiale kostnader en næringsdrivende må dekke selv.

– Hvor realistisk er det at mediene kommer til å følge de nye veiledende satsene, når gapet mellom nivået mange opererer med, og de foreslåtte satsene er så stort?

– Jeg kan ikke svare for redaktørene og for mediene. Men det er mer realistisk når frilansere står sammen og sier nei til lave satser. Fordi skjermer og avissider uten bilder er ikke klikkvinnere. God fotojournalistikk er viktig. Å mestre sportsfotografering, er for eksempel en spisskompetanse. Hvis frilansere som sitter på denne kompetansen sier nei, er det mer oppnåelig å få gjennomslag for satser som reflekterer en vanlig årslønn, sier Olguin, som mener det er et paradoks at mediene skriver om sosial dumping, samtidig som de tilbyr egne frilansere honorarer på samme nivå.

Håper på økonomisk løft med nye veiledende satser 

Han retter også kritikk mot egne kollegaer, og mener frilansfotografer må bli flinkere til å stille krav og si nei takk - denne prisen jobber jeg ikke for. Selv om man trenger pengene. I begynnelsen gjør det vondt, men etterhvert blir man sikrere, tror han.

– Egentlig skal frilanseren diktere hva tjenesten vedkommende tilbyr koster. Ikke omvendt. Vi må skjerpe oss. Her har NJ Frilans en oppgave å gjøre med å oppdra frilansere til å forstå det.

– Har NJ Frilans vært flinke nok til å kjempe for frilansfotografenes rettigheter?

– NJ har vært for trege når det gjelder å forstå alvoret i frilansernes kår. Dermed har redaksjoner hatt fritt spillerom til å sette frilansere mot hverandre. NJ kan ikke forhandle pris for frilansere, men de kunne vært mer på banen i forhold til bevisstgjøring når det gjelder prissetting.

Olguin forteller at NJ Frilans nå kommer til å satse mer på å arrangere møteplasser, hvor frilansere kan lufte sine frustrasjoner, diskutere fag og arbeidsforhold. De prøver å skape et miljø hvor frilansere er åpne om disse tingene. Å få til en bevisstgjøring rundt prissetting og synliggjøre hvilke kostnader frilansere har, er viktig, mener Olguin. Han tror det er avgjørende å inkludere studenter og nyutdannede, fordi hvis du ikke har referanserammen fra begynnelsen av, er det lett å la oppdragsgiver diktere prisen. Han håper at lanseringen av veiledende satser blir et viktig steg på veien for å løfte frilansere økonomisk, spesielt dem som har det tøffest. Her trekker han frem frilansere i NTB scanpix. 

– NTB scanpix er verst i klassen, spesielt når man tenker på at de er riksdekkende og bildene spres i hele Norge og i utlandet. Selv har jeg jobbet for regionsaviser som betaler betydelig bedre.

Christina Dorthellinger, som er leder for visuell avdeling i NTB scanpix forteller at det er mange som har lyst til å jobbe i NTB.

– Vi mener vi tar godt vare på frilanserne våre og at de får mange utfordrende og utviklende oppgver. For eksempel er vi Norges viktigste breddeleverandør av bilder og video i en rekke sportsgrener, med alt det fører med seg av spennende oppgaver. Når det er sagt, vurderer vi fortløpene om våre frilanshonorarer er konkurransedyktige, skriver hun i en epost til Journalisten.


Slik beregner Brian Cliff Olguin årslønn utfra et dagshonorar på 2.379 kroner, ved hjelp av NJ Frilans sin timepriskalkulator:

 

Powered by Labrador CMS