Gudbrand Guthus. Foto: Medietilsynet

Edda-overtakelse ukjent terreng for tilsynet

Uvisst hvilke vurderinger Medietilsynet gjør rundt krysseierskapet dersom A-pressen kjøper Edda Media.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Dersom A-pressen skulle kjøpe Edda Media oppstår flere utfordringer, sett med lovens øyne. For det første kan ikke et selskap som har mer enn ti prosent av markedet ta over et annet selskap som er over ti prosent (§10). A-pressen kontrollerer i dag 17,5 prosent av det nasjonale dagspresseopplaget mens Edda Media kontrollerer 10,1 prosent.

I tillegg kommer de regionale bestemmelsene (§11).

Les også: Konsernene har spillerom

Oslofjorden rundt

Et sammenslått selskap en enorm utfordring rundt Oslofjorden. Den regionale eierskapslovgivningen vil trolig medføre både salg, mulige sammenslåinger og nedleggelser av aviser. Hvem er det i så fall som vil kjøpe en ensom lokalavis i konkurranse med de etablerte konsernene? Og vil A-pressens storeier LO være med på løsninger som kan medføre at arbeidsplasser går tapt?

Les også: Vil frede TV 2-investering

Men dersom A-pressen ønsker å kjøpe hele Edda Media kan ingen hindre dem.

Griper inn etter kjøp

Direktør Gudbrand Guthus for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet sier at det er først etter at et kjøp er gjennomført at Medietilsynet kan gripe inn og etter en vurdering velge å nedlegge et forbud mot kjøp.

Guthus understreker at Medietilsynet er forpliktet til å gå i samtaler med kjøperen for å løse problemene som et oppkjøp fører til etter loven. Det betyr at Medietilsynet vil vurdere kjøperens eventuelle forslag til en minnelig løsning i saken, og først etter en slik gjennomgang eventuelt velge å nedlegge forbud.

Medietilsynet vil vurdere saken opp mot lovforarbeider og lovens formål, som er å sikre mediemangfold og ytringsfrihet, og ikke rene prosenttall.

– Dette er ikke matematikk. Vi spør oss om hva dette betyr i praksis og måler det opp mot lovens formål, sier Guthus.

Motarbeide nedleggelser

Dersom A-pressen i en slik situasjon skulle velge å si at de ønsker å legge ned aviser vil ikke det tale til mediekonsernets fordel.

– Da vil vi vurdere det. Formålet er at det må gagne mediemangfoldet, og nedleggelse gjør ikke det.

Men selv om det kan tale til A-pressens fordel gjør ikke intensjonen i lovforarbeidene om å ha tre aviseiere i Norge det. Guthus sier at det ikke er gitt at den nasjonale begrensningen løses ved å selge ut aviser. Det kan nemlig fortsatt bety at Norge vil stå igjen med to dominerende aviseiere, som er mot lovens formål.

– Vi har ingen praksis på saker om krysseierskap etter medieeierskapsloven. Derfor er det ikke gitt hvilke vurderinger vi vil ta dersom dette blir en problemstilling.

Loven avgjør

Også i 2008 flørtet A-pressen med Edda Media. Den gang strandet oppkjøpet på at bankene skrudde igjen pengekranene i kjølvannet av finanskrisen. Men den gang gikk daværende kulturminister Trond Giske ut og sa at han var åpen for å ta en politisk diskusjon om et slikt oppkjøp.

Nå er medieeierskapsloven under revidering. En ekspertgruppe har frist til slutten av mars med å se på dagens lov, men deretter må departementet utarbeide et lovforslag som sannsynligvis må ut på høring. Det betyr at tiden løper. Først i 2013 kan en ne eierskapslov endre rammebetingelsene for oppkjøp i mediebransjen.

Medietilsynet avviser at det vil være mulig for politikerne å be tilsynet legge en eventuell inngripen på is til en ny eierskapslov foreligger.

– Politikerne er avskåret fra det. Det følger av loven at Medietilsynet ikke kan instrueres av regjeringen eller Kulturdepartementet. Loven står som den er, og vi vil alltid forholde oss til den loven som gjelder på ethvert tidspunkt.

Usikker på A-pressens muligheter

Lederen av Stortingets familie- og kulturkomité mener det er mulig å få på plass en ny medielov forholdsvis raskt.

– En modernisert medieeierskapslov kan være vedtatt om et år. Kulturdepartementet kan spare tid ved å utarbeide et lovforslag på egen hånd, istedenfor å overlate jobbet til et nytt utvalg når det nåværende ekspertutvalget har lagt fram sin innstilling, sier Gunn Karin Gjul (Ap).

Hun sier at politikerne i regjeringspartiene vil komme inn og påvirke under departementets forberedelser av en ny lov.

– I dag er jeg kun opptatt av å følge dagens regelverk. Her må vi som stortingspolitikere være pinlig nøyaktige og ryddige. Derfor er jeg usikker på hvilke muligheter A-pressen vil ha hvis de kjøper Edda Media.

Utdatert lov

Gjul mener dagens lov er utdatert og vil bli erstattet.

– Det framtidige regelverket vil nok bli utformet på en helt annen måte. Den må tilpasses den teknologiske utviklingen og gjelde for både papiraviser og utgivelser på nettet. Det nedsatte ekspertutvalget vil komme med forslag til regelverk for en modernisert lov.

– Kan saken på noen måte settes på vent i forhold til en revidert lov, dersom A-pressen kjøper Edda Media nå?

– Det er vanskelig for meg å si noe om det. Det skaper komplikasjoner at A-pressen ønsker å kjøpe. Men mange er opptatt av å sikre norsk eierskap. Det er også et sterkt argument. Jeg kan ikke gi noe klart svar på hvordan man kan gå fram i en slik sak. Regelverket må følges, og det blir opp til Medietilsynet å vurdere hvilke hensyn som kan tas. Det er tilsynet som sitter på kompetansen og som vil se hvilke muligheter et eventuelt oppkjøp vil ha.

Trøndere i kulissene

Men A-pressen er ikke den eneste Edda-beileren. Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media har lenge veid for eller imot mulig kjøp av Edda. En periode ønsket han å fokusere på Medie-Norge nord for Gudbrandsdalen, men mye tyder på at han teller på knappene om medieselskapet skal dra på førjulsshopping i London.

Etter det Journalisten kjenner til skal kjøpet av tidligere Edda Nordvestlandet, som omfatter blant annet Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, ha gått så knirkefritt for seg at Polaris er blitt fristet til å kjøpe mer av Edda. Eventuelt hele.

Den relativt nyansatte konsernsjefen i Mecom, Tom Toumazis, har sagt i intervju med Journalisten at han ikke ønsker å selge Edda, men at han heller ikke ønsker å avvise noen tilnærminger. I mars i år utelukket ikke Edda-sjef Karl Gunnar Opdal mulige oppkjøp fra Eddas side. Blant annet Schibsteds nå solgte aksjepost i Polaris Media ble vurdert. Opdals forgjenger, Jan M. Moberg, gikk i sin tid enda lenger. Han ønsket en fusjon mellom Adresseavisen og Edda Media og mente de to passet meget godt sammen.

 

Powered by Labrador CMS