Demokraten kostet halvannen million

Men det var bare aksjene. Overskuddet i landets nyeste mediekonsern noe svakere i fjor.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

2012 var et år med høy aktivitet på eiersiden i landets mediemarked. A-pressen måtte kvitte seg med aviser for å få godkjent kjøpet av Edda Media.

På kjøpersiden kom Agderposten inn og tok over både Demokraten i Fredrikstad og Varden i Skien. Sistnevnte er ikke med i regnskapene til konsernet Agderposten Medier da den formelle overtakelsen skjedde ved inngangen til 2013.

Konsernet som omfatter avisene Agderposten, Lillesandposten, Vennesla Tidende og Grimstad Adressetidende i tillegg til de to nevnte, hadde et driftsoverskudd på 20,6 millioner kroner i fjor. Ned fra i underkant av 26,1 millioner året før.

Inntektene økte med like under tre millioner i perioden til 256 millioner, men en avsetning på fire millioner kroner til omstillinger i Demokraten bidrar til en tilbakegang på driftsoverskuddet.

– Vi tar denne kostnaden med en gang, forklarer administrerende direktør Nils Gauslaa.

Avis til halvannen mill.

Demokraten hadde et tøft år i fjor. Avisen hadde ifølge Fredriksstad Blad et driftsunderskudd på 5,5 millioner kroner i fjor.

Gauslaa sier til avisen at Demokraten likevel ligger i rute med tanke på budsjettet og mye tyder på at nummer to-avisen i Fredrikstad kan gå i balanse allerede i år.

Ifølge notene i resultatet til Agderposten Medier betalte konsernet 1,351 millioner kroner for 90,1 prosent av aksjene i Demokraten. I tillegg er avisen tilført 5,5 millioner i egenkapital, slik at samlet egenkapital ved årets utgang var på 8,1 millioner kroner.

– Vi betalte denne prisen når vi forventer at avisen vil tape penger over en tid.

Gjeldsgraden ved overtakelsen skal ifølge Gauslaa vært lav.

Tror på bedre margin

Hva Agderposten Medier betalte for Varden, vil Gauslaa ikke ut med før 2013-tallene foreligger. Han viser til at det i avtalen med Amedia står at kjøpssummen fram til da ikke skal være offentlig. Inneværende år er første året Varden er med i konsernet, i fjor hadde avisen en omsetning på 156,6 millioner kroner. Det er en økning på 3,5 millioner kroner fra året før. Men selv om det kom flere penger inn i avisen, gikk det også flere penger ut. 3,7 millioner mer enn i 2011.

Dermed ble driftsoverskuddet noen hundre tusen kroner lavere enn i 2011 og endte på 7,1 millioner kroner.

Gauslaa forteller at driftsmarginen er litt lavere enn han ønsker seg. Mens den i fjor var i underkant av fem prosent, håper han på sikt at den skal ligge mellom seks og sju prosent. Den tøffe konkurransesituasjonen Varden gir noe lavere forventninger til marginen enn det for eksempel gjør i Arendal.

– Vi har begynt å jobbe sammen med Varden og jeg tror vi klarer det i år.

Med Varden ser Gauslaa at en hel del av tjenestene avisen i dag kjøper fra Amedia, skal kunne kjøpes fra Agderposten. Med dette mener han for eksempel HR- og IKT-tjenester, side- og annonseproduksjon og på sikt også trykkeritjenester.

Samdrift

Varden trykkes i Edda Trykk på Stokke i Vestfold. Avtalen med trykkeriet ble nylig fornyet for seks nye år, hvor Agderposten Medier var med i forhandlingene. Dermed vil avisen bli trykket av sitt gamle konsern ut 2018. I skrivende stund har ikke Agderpostens trykkeri i Arendal kapasitet til å trykke Varden, men det gjennomføres nå investeringer som tilsier at denne kapasiteten vil være på plass når avtalen med Edda Trykk går ut.

På de øvrige områdene er det forskjellige oppsigelsestider, og neste år vil for eksempel IKT-delen bli innfaset i Arendal.

– Vi vil sentralisere alle tjenester i konsernet. På den måten får vi nok volum til å produsere tjenestene på en rasjonell måte, og ikke minst til å være en interessant arbeidsgiver for arbeidstakere på lønn og administrasjon og IKT.

I konsernets utspring, Agderposten, falt omsetningen med én million kroner til 125,8 millioner. Tilbakegangen skjer både på annonse- og opplagssiden. Samtidig reduseres kostnadene med en halv million kroner til 117,6 millioner.

Driftsoverskuddet endte i fjor på 8,2 millioner kroner, i underkant av en halv million svakere enn ved samme tid i fjor.

Holder på kostnadene

Gauslaa viser til at dersom man ser bort fra royalties på tre millioner kroner avisen betalte til konsernet, ville driftsmarginen ligget omtrent på 10 prosent.

– Vi er rimelig fornøyde med fjoråret. Det har vært et krevende år men vi kommer fornuftig ut av det med god kontroll på kostnadene, sier han.

Lillesandsposten gikk med et overskudd på 533.669 kroner, Vennesla Tidende 662.073 kroner, mens Grimstad Adressetidende hadde et overskudd på 4,4 millioner kroner. Radio Agder leverte et underskudd på 239.000 kroner.

Powered by Labrador CMS