Fremover-sjef Christian Senning Andersen ønsker seg mer informasjon og andre løsninger.

Tror de faller utenfor koronastøtten:
– Problemene våre er fortsatt like store

Full forvirring om hvordan støtteordninga fungerer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Onsdag kveld annonserte kulturminister Abid Q. Raja i sin tale på Nordiske Mediedager Online at mediene skulle få en krisepakke på opptil 300 millioner kroner.

Sjefene i avisa Fremover og Sunnmørsposten er usikre på om de kommer til å få noe av denne potten, og er kritisk til hvordan støtten er lagt opp.

– Når ordningen er rettet mot totalomsetning, faller vi like utenfor, men problemene våre er fortsatt like store, sier Christian Senning Andersen, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i avisa Fremover i Narvik.

Støtten fungerer sånn at riksmedier som har tapt minst 20 prosent av omsetningen og de lokale/regionale mediene som har tapt minst 15 prosent, vil få kompensert opp til 60 prosent av tapet (se flere detaljer i faktaboks).

Korona-støtte:

  • Kan brukes av nasjonale medier som har et omsetningsfall på minst 20 prosent i perioden 1. mars til og med 15. juni som følge av covid-19-utbruddet.
  • For lokale og regionale medier må omsetningsfallet være på minst 15 prosent.
  • Mediene som oppfyller disse kriteriene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden, oppad begrenset til 15 millioner kroner.
  • Den totale krisepakken begrenses til 300 millioner kroner.
  • Kompensasjonen vil justeres for eventuelle permitteringer av journalister og innsparinger/støtte fra andre covid-19-tiltak.
  • Mediehusene skal selv søke om kompensasjon. Ordningen skal forvaltes av Medietilsynet.
  • Ordningen må godkjennes av ESA og skal legges ut på høring. Det kan derfor komme endringer.

Håpet på annen støtte

Andersen hadde håpet på en støtte som hadde kompensert for annonseinntektene de har mistet, ikke en ordning som krever at totalomsetningen skal ha falt 15 prosent.

Med regjeringas korona-støtte kvalifiserer ikke Fremover for støtte, tror Andersen.

Han har ennå ikke tallene klare for april, men ser at mars måned faller utenfor. Fremover hadde et totalt omsetningsfall i mars på 12,7 prosent i forhold til mars i fjor, og faller derfor utenfor grensa på 15 prosent.

Annonseinntektene har derimot falt med 26,5 prosent samme måned.

– Hadde ordningen gått spesifikt på tap i annonseinntektene, hadde vi fått en støtte som kunne hjulpet oss veldig, sier han.

Kritisk med minus

Andersen legger til at han ikke vil være grisk, og at han forstår argumentasjonen bak å basere støtten på totalomsetning. Han mener det blir feil hvis en avis som har gått med overskudd skal få støtte, selv om de har mistet annonseinntekter.

Sjefredaktøren er likevel uenig i valget regjeringa har tatt. Fallet i annonseinntektene i disse månedene betyr mye for mange avisers mulighet til å fylle samfunnsoppdraget, selv om det ikke er nok for å få støtte, mener han.

Fremover har blant annet kuttet ut vikarer og innkjøp av frilansstoff, som igjen påvirker det daglige arbeidet i redaksjonen.

– Vi utfordres veldig på annonsesiden, selv om vi bare går litt i minus, er minus veldig kritisk for aviser, skriver han videre.

Full forvirring

Andersen synes også det har kommet lite informasjon om hvordan korona-støtten faktisk fungerer.

Han var først usikker på om det var nettopp bortfallet av annonseinntekter eller den totale omsetningen som avgjorde om avisene ville få støtte.

Dette var det muligens flere som ble forvirret av da kulturminister Raja selv snakket om kompensasjon for annonseinntekter i et direktesendt intervju med Medier24 onsdag kveld.

I pressemeldingen som Kulturdepartementet sendte ut samme kveld var ordlyden derimot slik: «Regjeringen foreslår i RNB å opprette en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier som har hatt et visst omsetningsfall som følge av COVID-19-utbruddet.»

Kommunikasjonsrådgiver Simon Stjern i Kulturdepartementet bekrefter overfor Journalisten at det er omsetningsfallet som er gjeldende for korona-støtten.

Komme tilbake med detaljer

Andersen i Fremover skulle gjerne hatt klarhet i om de må ha et fall på 15 prosent måned for måned eller om det er totalen i månedene mars-juni som gjelder.

Han mener det også er uklart om de skal sammenligne omsetningen med samme måned/periode i fjor eller ikke.

Journalisten har spurt Kulturdepartementet om de kan avklare disse to usikkerhetsmomentene.

– Vi må komme tilbake til de nærmere detaljene i ordningens innretning når utkastet til forskrift er klart, skriver Stjern i en e-post.

Usikker på støtte

Det er også usikkert om Sunnmørsposten kommer innunder korona-støtten, sier Kjell Slinning, administrerende direktør i avisa.

– Vi har et betydelig inntektsbortfall som vi står i fare for ikke å få kompensert, sier han.

Slinning er som Andersen i Fremover kritisk til at det ikke er fallet i annonseinntekter som blir utslagsgivende for hvor mye støtte man kan få. Avisa har som mange andre abonnementsinntekter som viktigste inntektskilde.

Slinning sier at avisa tapte cirka halvparten av annonseinntektene i mars i år i forhold til i fjor, mens april måned var noe bedre.

Håper Stortinget vil lytte

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og andre presseorganisasjoner har foreslått en kompensasjon på nettopp annonseinntekter, som både Fremover og Sunnmørsposten gjør i denne saken.

– Vi er glad for at kulturministeren omsider kommer med tiltak, men vi er usikre på om denne treffer i forhold til bransjens behov slik vårt forslag om en annonsekompensasjon vil gjøre, skriver Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL, i ei pressemelding.

MBL foreslo at medier med et tap på minst 20 prosent i annonseinntekter skulle få kompensert 80 prosent av dette tapet.

– En slik ordning ville truffet bedre. Vi håper at departement og Storting vil lytte til forbedringsforslag i høringsrunden slik at vi kan sikre mediemangfoldet og journalistisk trøkk fremover, skriver hun.

Powered by Labrador CMS