Både VG og Aftenposten var klaget inn til Pressens Faglige Utvalg av Linn Therece Johansen Kristoffersen.
Både VG og Aftenposten var klaget inn til Pressens Faglige Utvalg av Linn Therece Johansen Kristoffersen.

Pressens Faglige Utvalg

Aftenposten og VG ble ikke felt etter PFU-klager fra forsvarssjefens kone

Må regnes som offentlig person i denne settingen, mente PFU, som likevel uttrykte forståelse for klager.

Publisert Sist oppdatert

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har på dagens møte tatt stilling til to klager fra Linn Therece Johansen Kristoffersen, som er gift med forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Både Aftenposten og VG var klaget inn, uavhengig av hverandre. Begge klagene gikk på de to medienes omtale av forhold rundt Kristoffersens bosituasjon.

Flere artikler

Aftenposten publiserte sin første artikkel om saksforholdet 9. juni. Det er i alt tre artikler som var klaget inn i PFU. Publisert både på nett og papir.

I sin klage skriver forsvarssjefens kone at hun opplever seg utsatt for maktmisbruk og ærekrenkelse gjennom Aftenpostens publiseringer. 

«Jeg mener Aftenposten har hengt meg som privatperson ut, ved nærmest å forhåndsdømme meg som skatteunndrager uten henvisning til fakta som underbygger insinuasjonene», står det i klagen.

PFU delte imidlertid ikke dette synet. I sin konklusjon skriver utvalget  at Aftenposten ikke gikk over privatlivets grenser da avisen omtalte bosituasjonen.

«Forholdene hadde offentlig interesse og avisen stilte legitime spørsmål», skriver PFU.

Utvalget kommer likevel med en generell henstilling om å vise hensyn. I uttalelsen heter det: «PFU fastslår at avisens spørsmål var legitime, men minner samtidig om at redaksjonene må være seg bevisst hvordan de kommuniserer med kilder om forhold som kan oppleves invaderende.»

Kunne omtale

– Ikke noen tvil om at dette var en sak som man kunne omtale. Og det var riktig å stille de spørsmålene, selv om det var noen nærliggende spørsmål sa Ingrid Rosendorf Joys, som representerer allmennheten i PFU, da utvalget debaterte saken.

Flere i utvalget ga uttrykk for at de hadde forståelse klager opplevde Aftenpostens publiseringer som krevende og ubehagelige.

– Jeg skjønner at det oppleves belastende, sa Ellen Ophaug, nestleder i PFU og representant for journalistene i utvalget.

I PFU ble det også diskutert om klager var en offentlig person. Konklusjonen til PFU var at hun i denne settingen var dette. Både i kraft av sin posisjon i Forsvaret, men også som forsvarssjefens kone.

Også VG gikk fri

I samme møte behandlet PFU klage mot VG fra samme person. Også VG skrev flere artikler om boligene til forsvarssjefen og den daværende kjæresten, nå kone.

Johansen Kristoffersens mener ifølge sekretariatets oppsummering at VG vinklet saken på en måte «som gir inntrykk at Eirik, min mann, Frode, min svoger, og jeg har konspirert sammen med formål om å unndra skatt».

Klageren mener alle spørsmålene VG sendte henne omhandlet hennes privatliv, oppsummerer sekretariatet.

Hun skriver at hun til slutt så seg nødt til å oppgi privat informasjon til VG, som hun mener var relevant informasjon om hennes oppholdssteder, men at dette ikke ble tatt med i publiseringene.

«For meg resulterer det i en svært injurierende fremstilling av min person», skriver hun i klagen.

VG har i PFU-prosessen avvist brudd på god presseskikk, og PFU gikk heller ikke til fellelse mot VG.

– Blir dobbelt opp

Samtidig uttrykte flere PFU-medlemmer forståelse for belastningen klageren opplevde av medietrykket:

– Utfordringen her er at begge avisene havner et annet sted enn de starter. Hun mener de burde vært åpne om at det var skatt de var interessert i, men det var jo ikke det i utgangspunktet. Det startet med fokus på pendlerboliger, og så kommer dette i tillegg, og jeg forstår at det blir ekstra massivt, sa NRK-redaktør og PFU-medlem Stein Bjøntegård.

Han la til:

– Sånn er journalistikken, man skal gjøre research, men for henne blir dette dobbelt opp, også siden dette er snakk om to store aviser.

Powered by Labrador CMS