Oslo gjennomfører her for første gang et digitalt bystyremøte. Samtlige 59 bystyrerepresentanter, byrådsleder og byråder deltar via Teams. Møtet ble strømmet for offentligheten.

Fire av ti kommuner klarte ikke å holde møtene åpne da Norge måtte stenge

Nye tall presenteres i dag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I starten av september gjennomførte Kommunal Rapport i samarbeid med Pressens offentlighetsutvalg (PU) en undersøkelse av møteoffentligheten i folkevalgte organer under pandemien.

Spørsmålet de stilte var: «Har publikum siden 12. mars hatt mulighet til å overvære alle møter i politiske organer, inkludert møter avholdt som fjernmøter (video)?»

Svarene de fikk var ikke oppløftende, mener offentlighetsutvalget som i dag presenterer resultatene på det digitale seminar «Åpenhet i krise», som også strømmes her på Journalisten. Se video nederst i saken.

Parallelt publiserer Kommunal Rapport flere artikler i dag hvor fagbladet går dypere ned i tallene.

Spurte om alle møter

Svarene fra 249 av 356 kommuner viser at innbyggerne i 4 av 10 kommuner ikke hadde mulighet til å overvære alle møter i politiske organer, etter 12. mars. Dette inkluderer også møter som ble gjennomført som fjernmøter eller videomøter.

Nyhetsredaktør Agnar Kaarbø i Kommunal Rapport, opplyser at de kan se av kommentarene som er kommet inn sammen med svarene, at i en del kommuner har allmennheten hatt tilgang til en del møter.

– Men vi spurte altså om alle møter i politiske organer var tilgjengelig for publikum.

Nestleder Eirik Haugen i offentlighetsutvalget liker ikke det han ser.

Eirik Haugen, nestleder i Pressens offentlighetsutvalg og ansvarlig redaktør i Østlands-Posten.

– Det er urovekkende at så mange kommuner ikke klarer å holde åpne møter, selv om situasjonen i Norge var svært spesiell, sier han i en uttalelse til Journalisten.

Haugen trekker fram at med dagens teknologi burde det være enkelt for de fleste kommuner å sørge for at innbyggerne kunne følge disse møtene.

– Vi fikk dessverre tilbakemeldinger fra hele landet som viser akkurat det som kommer fram i undersøkelsen. I et demokrati er poenget å forankre beslutninger så bredt som mulig og da er det vesentlig å ikke stenge folk ute. Det er uakseptabelt at en så grunnleggende rettighet fravikes, selv i en krisesituasjon som dette.

Han mener det må tas noen grep.

– Vi forventer at myndighetene, lokale og sentrale, raskt sørger for å skaffe seg teknisk utstyr som gjør det mulig å følge møter - i alle folkevalgte organer, i tiden framover.

Korona-forskrift

13. mars, kort tid etter at Norge ble «stengt ned», ble det vedtatt en midlertidig kriseforskrift som åpnet for at folkevalgte organer kunne gjennomføre fjernmøter selv om man ikke hadde tekniske løsninger for å sikre at allmennheten tilgang.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet anmodet imidlertid kommunene om å bruke hjemmelen til å ha fjernmøter uten tilgang for allmennheten med varsomhet.

Kommunene ble også oppfordret til å gjøre lydfiler eller video fra møtene tilgjengelig for allmennheten der det ikke var tekniske løsninger til for eksempel strømming.

Denne forskriften gjaldt fram til 1. august.

Etter denne datoen må kommunene igjen legge til rette for at allmennheten har tilgang til møtene. Det gjelder både fysiske møter og fjernmøter.

Powered by Labrador CMS