Dagbladet har i dag sendt en omfattende klage på pressestøtteavslaget.

Mener Dagbladet Pluss er utsatt for ulovlig forskjellsbehandling

Har sendt omfattende klage til Medietilsynet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Dagbladet Pluss AS har i dag sendt en omfattende klage til Medietilsynet på avslaget om pressestøtte. Selve klagen er på 36 sider, og er utarbeidet av Advokatfirmaet Wiersholm.

Vurdert som «annerledes»

Om Medietilsynets avslag, skriver Dagbladet:

– Vedtaket bærer preg av at Dagbladet Pluss' søknad om produksjonsstøtte er vurdert som «annerledes» enn andre støtteberettigede mediers søknader. Dagbladet Pluss er et abonnementsprodukt som springer ut av et løssalgsprodukt.

De fortsetter:

– Det er også en digital avis med lengre og dypere artikler som springer ut av en tabloidavis. Det ser ut som om dette vurderes som en ny situasjon for Medietilsynet og dette preger de vurderinger som er gjort av samtlige aktører som har deltatt i saksbehandlingen.

Videre i klagen skriver Dagbladet at Medietilsynet har anvendt forskriften om produksjonsstøtte feil, og at tolkningen avviker vesentlig fra hvordan den er anvendt på de som mottar støtte i dag. Konklusjonen til den Aller Media-eide avisen er dermed at Dagbladet Pluss forskjellsbehandles.

– Dagbladet Pluss oppfyller vilkårene for å motta pressestøtte og vi ber derfor om at Dagbladet Pluss likebehandles med de andre mediene som mottar dette, sier konsernsjef Dag Sørsdahl Aller Media i en pressemelding.

Medietilsynet baserte i stor grad sitt avslag på en innholdsanalyse utarbeidet av Høgskulen i Volda. Denne analysen blir hardt angrepet i klagen. Dagbladet mener analysen inneholder feil, skjønnsmessige vurderinger og store metodesvakheter.

Prisbelønt journalistikk

– Dagbladet Pluss har publisert mange store og prisbelønte avsløringer som har fått betydelige konsekvenser. Det undrer oss at man ikke oppfatter gravejournalistikk som vesentlig i en slik vurdering, sier sjefredaktør og administrerende direktør i Dagbladet Pluss, Alexandra Beverfjord, ifølge pressemeldingen.

– Vedtaket innebærer, etter Dagbladet Pluss’ oppfatning, en ulovlig forskjellsbehandling i forhold til andre som søker og får produksjonsstøtte, skriver Dagbladet i klagen.

Også leder for redaksjonsklubben i Dagbladet har sterke meninger om pressestøtteavslaget:

– Vi mener at mediestøtteordningen har belønnet medier som er teknologisk konservative. Redaksjonen i Dagbladet Pluss har vist stor omstillingsevne og høy grad av innovasjon og kreativitet. Vi har åpnet nye dører og denne omstillingen har kostet. Da oppleves det urettferdig at dette arbeidet ikke anerkjennes, sier klubbleder Anders Holth Johansen ifølge pressemeldingen.

I arbeidet med klagen har Dagbladet hentet inn hjelp fra Michael Karlsson, professor i medie- og kommunikasjonsvitenskap ved Karstads Universitet og professor Fred Selnes ved Handelshøyskolen BI.

Uvisst hvor lang tid

– Medietilsynet skal nå behandle klagene. Dersom vi etter behandlingen konkluderer med at vedtakene om avslag opprettholdes, skal klagene sendes videre til behandling i Medieklagenemnda, sier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet, i en pressemelding fra Medietilsynet.

Tilsynet skriver videre at det er uvisst hvor lang tid klagebehandlingen kommer å ta.

Powered by Labrador CMS