PFU-medlemmene Kristin Taraldsrud Hoff, norsk landbrukssamvirke, Øyvind Kvalnes, BI, og nestleder Anne Weider Aasen, TV2, under et tidligere møte i Pressens Faglige Utvalg.

Øksnesavisa felt på fire forskjellige punkter i PFU

Men utvalget havnet i en prinsipiell karusell om hvor involvert en redaktør kan være i lokalsamfunnet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Øksnesavisa ble tidligere i år klaget inn av Øksnes kommune for flere artikler, blant annet for et forsideoppslag oktober 2018 om at kommunen skal ha omgått lov om offentlig anskaffelse i leasingen av en bil.

Bilen og leasingavtalen ble også problematisert i en kommentarartikkel fra redaktør Hjalmar Martinussen, publisert i februar i år, med tittelen «En tankevekker for demokratiet og korrupsjon».

Kommunen klagde blant annet avisen inn for manglende samtidig imøtegåelse, uriktige opplysninger og mente avisen beskyldte dem for korrupsjon. Redaktøren selv har i tilsvarsrunden avvist kommunens klage og påpeker at han mener håndteringen av anskaffelsen kan «spire til» nettopp korrupsjon.

Men PFU var ikke nådig i sin dom over artiklene fra Øksnesavisa, og felte avisen på fire punkter i Vær varsom-plakaten.

– Det er et solid brudd, det kan vi være enige om, konkluderte Stein Bjøntegård fra NRK.

– Drepende forslag til uttalelse

Klagen fra kommunen er omfattende og inneholder flere detaljer, og sekretariatet varslet at de ikke hadde mulighet til å gå innom alle detaljer i saken. Kommunen klaget avisen opprinnelig inn for 11 forskjellige mulige brudd på Vær varsom-plakaten, og fikk langt på vei støtte fra PFU.

Utvalget var blant annet svært kritisk til at kommunen ikke ble konfrontert med sentrale påstander og beskyldninger som utløste retten til samtidig imøtegåelse.

«I foreliggende sak synes det imidlertid som at ØA ikke har hatt et tilstrekkelig ønske om å opplyse publikum, men i stedet har jobbet for å få bekreftet egne hypoteser», skrev blant annet sekretariatet i sitt forslag til uttalelse.

– Et av de mest drepende forslagene til uttalelser vi har kommet med noen gang. Jeg synes det er helt på sin plass. Det er noe av det mest rotete jeg har sett på lenge, sa Kristin Taraldsrud Hoff fra Norsk Landbrukssamvirke, representant for allmennheten.

Sekretariatet hadde kommet med et forslag som konkluderte med hele seks brudd på Vær varsom-plakaten.

– Jeg synes det er for strengt, sa Anna Weider Aasen fra TV 2.

Alle representantene i utvalget var enige om at Øksnesavisa hadde brutt Vær varsom-plakaten på flere punkter. Men det var uenighet om hvor mange ganger, og hvor strenge utvalget skulle være mot en liten lokalavis.

Engasjement i eget lokalsamfunn

Øksnes kommune hadde blant annet klaget redaktøren inn for saker han har skrevet om Nyksundveien. Redaktøren er selv fra Nyksund og aktivt medlem i «Veigruppen for Nyksundveien», ifølge klagen. Redaktøren har også som privatperson klaget på vedlikeholdet av veien.

Sekretariatet hadde opprinnelig innstilt på å felle avisen for Vær varsom-plakatens punkt 2.2 om uavhengighet, integritet og troverdighet.

Men flere utvalgsmedlemmer tok til orde at det ble for strengt, og ville heller ha fellelse på punkt 2.3.

Den handler om at man skal åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

– Det ene punktet sier at han må gå ut av veistyret. Med fellelse på det andre sier vi at han må opplyse det, sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen fra VG

– Det er forskjell på å være redaktør i Øksnesavisa og å være redaktør i Norges største avis. I en stor avis vil det være lettere å ha et engasjement og liv som ikke har direkte innvirkning på det som omtales i lokalsamfunn, sa Anna Weider Aasen.

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund, som er en del av sekretariatet, viste til at Sør-Varanger Avis ble felt på 2.2 i en lignende sak tidligere i år.

– Problemet er ikke at redaktøren bor i Nyksundveien, men at han sitter i veistyret. Da er det faktisk ikke nok å være åpen om det, sa hun.

Det startet en lengre prinsipiell diskusjon hvor utvalget diskuterte om man skal gjøre forskjell på ansatte i mindre aviser og større aviser.

– Nyksund er et sted med 50 mennesker. Noen må jo sitte i det veistyret. Vi blir veldig høye og mørke, mente Stein Bjøntegård.

Utvalget konkluderte til slutt med at redaktører i små aviser må lov til å engasjere seg i lokalsamfunnet, men at det må opplyses om de bakenforliggende bindinger man kan ha.

– Jeg vil advare mot å skille presseetikken fra små og store aviser i selve uttalelsen. Fordi presseetikken skal være lik. Men kontekst er viktig, sa Floberghagen før utvalget konkluderte.

Øksnesavisa ble til slutt felt på punkt 2.3 om åpenhet om bakenforliggende forhold, 3.2 om å sjekke opplysninger, 4.2 om å skille faktiske opplysninger og kommentarer, og 4.14 om samtidig imøtegåelse.

Powered by Labrador CMS