De to oppsagte Dagbladet-typografene får ikke sin sak prøvet for Høyesterett.
De to oppsagte Dagbladet-typografene får ikke sin sak prøvet for Høyesterett.

Høyesterett forkaster anke fra Dagbladet-typografer

– Trist beskjed å få på vei inn i jula.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Da Dagbladet overførte den grafiske produksjonen av papiravisen til morselskapet Aller Media i 2018, ble to grafikere sagt opp fra sine stillinger, etter å ha først blitt tilbudt sluttpakker.

Grafikerne, som på oppsigelsestidspunktet hadde henholdsvis 32 og 27 års ansiennitet i avisen, reagerte med å gå til sak mot Dagbladet og Aller Media.

De to vant ikke fram da Oslo tingrett behandlet saken. I dommen fra mars 2019 frifinnes Dagbladet og Aller, men partene må selv bære sine egne sakskostnader.

Borgarting lagmannsrett forkastet typografenes anke i oktober i år. Lagmannsretten kom under dissens til at det ikke var grunnlag for å anse både Dagbladet og Aller Media for å ha vært arbeidsgiver for grafikerne.

Denne avgjørelsen ble også anket, men med Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse denne uka, vil ikke saken bli fremmet for vår høyeste domstol.

Dermed opprettholdes tingrettens dom fra 2019 om at oppsigelsene var gyldige og at tjenesteutsettingen ikke er å anse som virksomhetsoverdragelse.

Heller ikke i lagmannsretten ble saksøker dømt til å dekke motpartens sakskostnader. I likhet med tingretten begrunnet den dette med at utfallet av saken ikke har vært opplagt. Men etter anken til Høyesterett, må de to – sammen med sine partshjelpere LO, YS og Parat – ut med 90.000 kroner til Dagbladet og 90.000 kroner til Aller Media.

– Det er selvfølgelig skuffende. Det var en veldig trist beskjed å få på vei inn i jula for de to medlemmene som har vært i Dagbladets tjeneste hele sitt yrkesaktive liv. Vi mener saken reiser flere uavklarte spørsmål hvor det hadde vært behov for Høyesteretts vurdering, men vi må bare ta ankeutvalgets beslutning til etterretning, skriver LO-advokat Alexander Cascio i en e-post til Journalisten.

– Utvalget som vurderer fremtidens arbeidsliv, og som skal avgi sin utredning til sommeren, bør nok i lys av utfallet i denne saken vurdere grundig om dagens rettstilstand gir arbeidstakere tilstrekkelig vern ved denne typen konsernorganisering, fortsetter han.

Powered by Labrador CMS