Geir Bjarte Hjetland mener NJ bør være forberedt på konflikt om lønn til neste år.

– Overbevist om at vi kommer til å nærme oss konflikt neste år

Tariffdebatt skapte engasjement.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

  • Oppdatering: Et bearbeidet forslag ble enstemmig vedtatt torsdag formiddag. Se teksten nederst i saken.

I et forslag til landsmøtet i Norsk Journalistlag (NJ) ønsker Amedia-ansatte en tydeliggjøring av innsatsen på lønn og tariff-arbeid.

Lagsleder i Østfold NJ, Karina Torberntsson, fremmet et forslag på vegne av Anne-Lene Frølandshagen i Fredriksstad Blad. Forslaget ble lagt fram med signert støtte fra 23 andre Amedia-delegater, som uttalte seg engasjert under debatten, og fikk støtte også fra annet hold.

– Vi ønsker at det første kulepunktet under endret arbeidsliv skal endres, og formuleres på denne måten: «NJ vil jobbe for at lønnsoppgjørene sentralt og lokalt i større grad avspeiler den reelle verdiskapningen i bransjen og i den enkelte bedrift», heter det i forslaget.

Se hele Torberntssons innlegg under landsmøtet her.

– Kommer til å nærme oss konflikt

Delegat fra NRK Sogn og Fjordane, Geir Bjarte Hjetland, viste til debatten om forslaget da han kommenterte økonomistyringen i NJ. Han uttrykte glede for at det er god økonomi i NJ og at de har godt med penger.

Beskrivelsene fra Amedia-delegatene gjør at han ser for seg at det snart kan bli bruk for penger i NJ-kassa:

– Med tanke på debatten i forrige sak, er jeg overbevist at vi kommer til å nærme oss konflikt neste år. Det er utrolig viktig at NJ i enda større grad tar tariffansvar. Vi skal ha et solid grunnlag for å kjempe kampen som må skje neste år i et hovedoppgjør. Særlig på vegne av de små og mellomstore bedriftene som blir kua under konsernåket, sa Hjetland.

– Ingen lokale oppgjør de siste 3-4 årene

Torberntsson begrunnet forslaget ved å, blant annet, vise til lønnsforhandlinger i Smaalenenes Avis. Etter solide overskudd siden 1998 fikk journalistene i fjor høst beskjed om å godta et tilbud på 2800 kroner, eller ende opp med et diktat på 600, ifølge henne.

Under landsmøtet onsdag sa en annen Amedia-ansatt, Eirik Bjerklund fra NJ Oslo, at det viktigste man gjør i NJ er lønn- og tariffarbeid.

– Det er det viktigste for medlemmene våre og det er det som monner mest i deres liv. Jeg jobber i Avisa Oslo og vi har ikke hatt lokale forhandlinger ennå. Etter å ha fulgt med Amedia de siste årene er jeg spent; det har i realiteten ikke vært lokale oppgjør de siste 3-4 årene.

Tydeliggjøring

Diskusjonen er ikke ny, og tilbake i 2019 ble det uttrykt at det var mye frustrasjon i Amedia-klubbene. I tiltaksplanen som da ble vedtatt lyder det som følger:

«NJ skal jobbe for å styrke de lokale klubbenes forhandlingskraft, og for at lønnsoppgjør skal stå i forhold til bedriftens økonomi og framtidsutsikter».

I det nye forslaget fra Amedia-delegatene presiserer man altså at lønnen skal gjenspeile den reelle verdiskapingen for både bransje og bedrift.

I tillegg ønsker delegatene at det i den forklarende teksten skal stå:

«En av de viktigste oppgavene til NJ som lønnstakerorganisasjon er å ivareta og jobbe for medlemmenes lønnsutvikling. NJ er opptatt av å sikre gode sentrale oppgjør og reelle lokale lønnsforhandlinger. For å styrke de lokale forhandlingene vil NJ prioritere kurs og samlinger i lønns- og tariffarbeid, herunder forhandlingsteknikk.»

– Kan bli kontraproduktivt

Landsstyremedlem Christer Pedersen hadde en innvending til teksten i forslaget.

– Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å argumentere mot dette forslaget, slik jeg har gjort under lokale samlinger. Jeg har ment at en «påholden penn» har vært altfor sterke instrukser overfor forhandlingsutvalgene i NJ. Jeg er fremdeles litt på det ståstedet, at vi som landsmøte ikke bør, kan eller må instruere våre forhandlingsutvalg. De trenger et fritt mandat og handlingsrom, så Pedersen i debatten.

– Men nå har jeg hørt mange historier om sterke sentralstyrte konsern som sier hvordan det skal bli, og så blir det slik. At Østlandets Blad gir et par tusenlapper i lønnspåslag, det hører ikke hjemme noen steder med tanke på inntjeningsevnen den avisa har, sa Pedersen, og fortsatte:

– Jeg vil oppfordre redaksjonskomiteen til å lytte til signalene, og prøve å komme tilbake med et omforent forslag som også inkorporerer det jeg mener er viktig: At vi ikke detalj-instruerer forhandlingsutvalgene. Det tror jeg kan bli direkte kontraproduktivt.

Komité-forslag vedtatt

Redaksjonskomitéen la torsdag fram sitt bearbeidede forslag, med ordlyden:

«NJ skal i perioden jobbe for reelle lokale forhandlinger og lønnsoppgjør som avspeiler resultatene i bransjen og den enkelte bedrift. Sentrale og lokale tariffavtaler skal tilpasses og sikres».

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Powered by Labrador CMS