VETERAN: Børre Ivar Lie (64) synes fortsatt det er gøy å gå på jobb i Drammens Tidende. Han akter derfor å fortsette noen år til. Foto: Birgit Dannenberg

Jobbkamp i Amedia

DRAMMEN (journalisten): Børre Ivar Lie (64) er eldste medarbeider i Drammens Tidende, men har ingen planer om å avrunde karrieren med sluttpakke.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Jeg har vært med på en revolusjon, fra blytiden til digitale mediekanaler. Det er fortsatt en glede å gå på jobb, så jeg ønsker minst å fortsette til jeg fyller 67, slår nyhetsjournalisten fast.

Påfallende mange arbeidspulter står tomme i DTs åpne redaksjonslandskap når Journalisten er på besøk. Når den pågående spareprosessen i Amedia er fullført i juni, er staben sannsynligvis ytterligere redusert.

Før påske ble det kjent at Amedia skal spare minimum 500 millioner kroner, med full virkning fra 2015. 400 millioner skal tas ute i mediehusene, hvorav to tredeler i form av personalkostnader. Opptil 700 av konsernets 3.300 ansatte risikerer å miste jobben.

Frykter oppsigelser

 Vi har allerede fem-seks ubesatte stillinger i redaksjonen. Så vi har en slags buffer der. Men vi frykter at det ikke er nok og at det kommer oppsigelser nå, noe som ikke har skjedd tidligere. I verste fall kan vi miste hver tredje ansatt, sier Silje Skiphamn, nestleder i DTs redaksjonsklubb.

De tillitsvalgte i Amedia, Norges nest største mediekonsern med 77 papir- og nettmedier, er skremt over tempoet i kuttprosessen. De advarer mot å la det gå for fort i svingene, noe Schibsted Norge ble kritisert for da ledelsen trumfet gjennom innsparinger på 400 millioner kroner i 2012.

Flere sliter

Schibsted har ingen nye planer om sentralstyrte kostnadskutt nå, men satser i stedet på å spare over langs lokalt. Dagbladet planlegger å kutte 50 årsverk, mens eieren Aller Media har varslet behov for å kutte 100 millioner kroner og anslagsvis 50 årsverk. Også Polaris Media vurderer større kostnadskutt i løpet av de kommende månedene, mens en tradisjonelt solid lokalavis som Budstikka må ned med ti årsverk.

Hovedårsakene er fallende papiropplag og sviktende annonseinntekter som følge av at store lesergrupper forsvinner over til digitale medietilbud.

(Artikkelen forsetter under grafikken)

Dette er skjedd til nå i nedbemanningsprosessen i Amedia:

(PC/Mac: Bruk piler ved siden av artikkelhenvisningene øverst. Du kan også bla i historien ved å klikke på boksene i tidslinjen)

– Tidenes krise

Rett før påske betegnet NJ-leder Thomas Spence dagens situasjon som den mest alvorlige for norske medier noensinne. NJ har gjennomført egne nedbemanningsseminarer og sender sine rådgivere rundt til berørte redaksjoner.

DT, det største mediehuset i Amedia med 86,5 årsverk totalt og 57,5 i redaksjonen, ble besøkt i forrige uke. 100 årsverk er forsvunnet de siste 12-14 årene gjennom konsernsamkjøring, outsourcing og fjerning av typografstillinger. Redaksjonen er også nedbemannet over tid, fra 53 NJ-medlemmer i år 2000 til 42 i 2013.

DTs årsresultat falt fra 33,1 millioner kroner i 2010 til 22,4 millioner i 2011, og videre til 18,3 millioner i 2012.

Er eldst

Etter at en kvinnelig ansatt på sentralbordet nylig sluttet er Børre Ivar Lie nå eldste medarbeider i DT. Den innbarkede drammenseren startet som frilanser på sporten i 1969 og fikk fast jobb som nyhetsjournalist i 1974.

 DT har alltid vært en god arbeidsplass. Jeg har ikke merket så mye forskjell på de ulike eierne vi har hatt opp gjennom årene, fra de private Lyche- og Wikborg-familiene til Orkla Media, Mecom og Amedia.

 Frykter du nedbemanning og press mot de eldste om å gå av?

 Det preller av. Jeg har ingen planer om å gi meg.

Siden oppnådd førtidspensjonsalder for et par år siden har Lie tatt ut AFP-pensjon i tillegg til full jobb i DT, en ordning han betegner som en svært god individuell rettighet. Selv om nedbemanningsspøkelset nå truer for alvor i redaksjonen, forholder Lie seg strikt til NJs linje om at ansiennitetsprinsippet skal gjelde.

 Jeg er født og oppvokst i Drammen. Jeg er sikker på at DT fortsatt har bruk for en erfaren journalist med lokalkunnskap og et stort kontaktnett i byen, sier Lie, som forteller at han har satset mye på å holde seg teknologisk oppdatert. Også på fotosiden, ettersom han i alle år har tatt egne bilder.

Dessuten produserer han sammen med kolleger en populær lokalhistorisk videoserie for DTs web-tv. Lie er også genuint opptatt av DTs egen avishistorie.

I faresonen

Situasjonen er helt motsatt for Rolf-Martin Hansen, som sitter noen skrittlengder unna veteranen. 19-åringen ble fast ansatt som nettjournalist i mars. Som yngst både i alder og ansiennitet er han klar over at den ferske jobben henger i en tynn tråd.

 Jeg var ikke klar over at Amedia er i en så vanskelig situasjon. Det er ikke noe gøy å få vite noen få uker etterpå at konsernet må kutte 500 millioner kroner. Det er jo ikke noe jeg kan gjøre med det. Jeg håper jo på å få beholde jobben, sier Hansen, som understreker at han får god oppbacking av klubben.

Flyttet hjemmfra

 Men jeg er veldig spent og føler jo ikke at jeg sitter trygt akkurat. Papiravisene er på vei ut. Derimot har jeg tro på en framtid for nettmediene.

Det som kompliserer situasjonen er at han flyttet hjemmefra og inn i en leid leilighet for en måned siden.

 Forsvinner inntekten min så forsvinner leiligheten også. Da er det i tilfelle hjem til mor og far igjen, sier redaksjonens yngstemann med et lett resignert smil.

Usikkerhet

Skiphamn forteller at klubben prøver å holde motet oppe hos spente og usikre medarbeidere.

 Jeg føler at de har tatt det bra, til tross for usikkerheten. Vi vet ikke nok ennå til å si at det er full krise. Men vi frykter at det legges opp til styrte sluttpakker.

Skiphamn poengterer at det også er en nedre grense for muligheten til å lage kvalitetsjournalistikk.

 God journalistikk er ressurskrevende, sier hun.

Advarsler

NJ er forberedt på hard kamp mot oppsigelser og styrte sluttpakker, det vil si målrettede tilbud til enkeltmedarbeidere. Frykten er at eldre medarbeidere skal bli skviset ut fordi bedriftene ønsker å beholde yngre journalister med mer oppdatert digitalkompetanse.

I forrige uke var klubblederne fra Amedia-redaksjonene samlet på Gardermoen, i regi av NJs konsernlag i Amedia, NJA. Der orienterte konsernsjef Are Stokstad om situasjonen.

NJA kommer med en kraftig advarsel mot overdrevet tempo i den pågående kuttprosessen i konsernet. De tillitsvalgte sentralt og lokalt holder et skarpt øye med hvordan kuttene fordeles.

NJA-leder Britt-Ellen Negård retter en advarende pekefinger mot sentrale og lokale ledere i Amedia.

– Vi vil kjempe mot bruk av styrte sluttpakker. Vårt krav er et åpent tilbud om sluttpakker, slik at ingen presses ut.

I Telemarksavisa har det allerede vært reaksjoner blant ansatte på det som oppfattes som styrte sluttpakker.

På prøve

Konsernsolidariteten i Amedia kan bli satt på prøve når minst ti prosent av kostnadene skal kuttes. Journalisten vet at både ledere og ansatte hvisker om fornuften i å subsidiere bedrifter som går med røde tall i årevis. Konsernledelsen har uttalt at ingen avis skal legges ned, fordi det ville svekke konsernets markedsmessige posisjon. Geografisk spredning i annonsesamkjøringene er ett av momentene her.

Enkelte spør seg om det er fornuftig at økonomisk sunne Amedia-aviser istedet må redusere antall utgivelsesdager og svekke produktene sine i konkurransen med andre medier, inkludert de sosiale.

Amedia er i ferd med å bygge opp digitale betalingssystemer i alle sine mediehus, noe som skal være på plass i løpet av 2014. Men konverteringen til digitale plattformer skjer ikke raskt nok til å kompensere for papiravisenes inntektssvikt.

– Panikkhandling

Lederen av redaksjonsklubben i Drammens Tidende, Arild R. Hansen, er sterkt kritisk til kuttprosessen Amedia-selskapene. Han forteller at redaksjonsklubben i DT har tatt kontakt med tidligere LO-leder Roar Flåthen, som er nestleder i Amedias konsernstyre og bosatt på Kongsberg.

Også NJA og lokallaget Hålogaland Journalistlag har tatt kontakt med LO, som eier 44,6 prosent av aksjene i Amedia.

“Vi ber dere bidra til at LO tar sitt eieransvar på alvor, og heller bidra til at mediene får muligheten til å etablere seg i den nye mediehverdagen med ressurser og den slagkraften som også redaksjoner i distriktene har behov for”, skriver HJ i et brev til LO-avdelingene i Nord-Norge.

Ingen krisehjelp

Flåthen sier til Klassekampen onsdag at LO ikke vil bidra med krisehjelp i form av penger eller en utsettelse av den pågående nedbemanningsprosessen i konsernet.

Hansen understreker at DT-klubben ikke er uenig i behovet for kostnadskutt. Det er i første rekke tempoet i kuttprosessen klubben protesterer mot, noe de også gir uttrykk for i et brev til den lokale ledelsen.

Konsulentselskapet Deloitte er hyret inn for å vurdere DTs drift. Deres rapport er ventet i begynnelsen av juni. Hele prosessen avsluttes på styremøte 11. juni. DT må spare mellom 24 og 30 millioner kroner i forhold til 2013-nivået, med full effekt fra 2015.

Hansen forutsetter at nedskjæringene også vil omfatte ledelsen av det regionale mediehuset Amedia Buskerud:

 Det er fire-fem direktører på regionnivå. I tillegg kommer alle mellomlederne i selskapene.

Les intervju med konsernsjef Are Stokstad i siste papirutgave av Journalisten:

– Inntektsfallet er varig og det vil straffe seg å vente med kostnadskuttene.

Powered by Labrador CMS