UTEN TILLIT: Ansvarlig redaktør og administrerende direktør Jan Tore Hamnøy i Haugesunds Avis er i hardt vær, bare fem måneder etter at han inntok redaktørstolen. Foto: Harald Nordbakken, Haugesunds Avis

Mistillit mot redaktøren

Redaksjonsklubben i Haugsunds Avis kaller innsparinger og sluttpakketilbud til alle ansatte for “umoralsk og rått”.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Mistilliten mot ansvarlig redaktør Jan Tore Hamnøy, som tiltrådte stillingen så sent som i mai i år, er et resultat av flere omstridte beslutninger. Striden topper seg etter at Hamnøy nå har sendt ut tilbud til alle ansatte om å søke sluttpakke.

Da Hamnøy inntok redaktørstolen var han fra før administrerende direktør i mediehuset Haugesunds Avis og regiondirektør i mediekonsernet Amedia på Haugalandet. Han hadde ingen redaksjonell erfaring. Det tok ikke lang tid før redaksjonsklubbens tillit til sjefen var på bristepunktet.

Redaksjonen reagerte da Haugesunds Avis 2. oktober kom ut med en helsides annonse for et bilmerke på førstesiden.

Terje Størksen, leder av redaksjonsklubben i Haugesunds Avis, sier til Journalisten at han ikke har lyst til å gå i detaljer om mistillitserklæringen i det offentlige rom.

– En del av de valgene Hamnøy har gjort skyldes nok manglende redaksjonell erfaring. Det er helheten som har munnet ut i vår mistillit, som ble formidlet til Hamnøy og styrets leder 2. oktober.

Redaksjonsklubben avventer nå Hamnøys og styrets reaksjon.

– Vi håper å få dialogen om de pågående prosessene på rett spor, sier Størksen.

– Beklagelig

 Hamnøy begrunner sluttpakketilbudet med at Haugesunds Avis må spare 12 millioner kroner på budsjettet for neste år, for å innfri et krav fra styre og eiere om et overskudd på 24-25 millioner.

– Jeg synes det er beklagelig at redaksjonsklubben signaliserer dette, siden vi har et felles mål om å sikre et vitalt mediehus som evner å finansiere journalistikken i framtida. Som toppleder forholder jeg meg selvsagt lojalt til de kravene som blir stilt til vår bedrift fra vårt styre.

Hamnøy poengterer på generelt grunnlag at det er styret som til enhver tid forholder seg til ham som toppleder, enten det er i egenskap av rollen som administrerende direktør eller ansvarlig redaktør.

– Styret tar stilling til om de har tillit til meg eller ikke i det arbeidet jeg gjør. Siden det er styret som har ansatt meg og som jeg har fått mitt mandat fra – og mine løpende oppdrag fra knyttet til budsjettprosessen – vil jeg kun måtte forholde meg til utgiveren som den instans som avgjør om jeg har tillit eller ikke som ansvarlig redaktør.

Alle 90 kan søke

Den dramatiske meldingen i Haugesunds Avis er at alle ansatte får tilbud om sluttpakker. Mediehuset har i dag vel 80 årsverk, inkludert Radio 102. Redaksjonen består av rundt 30 årsverk.

Mediehuset er ikke akkurat på fattigkassa, med et resultat før skatt på 13,2 millioner kroner i 2012. Men dette er eierne i Amedia åpenbart ikke fornøyd med, ettersom overskuddene i årene før lå på 32,7 og 39,5 millioner kroner.

Størksen betegner grepene som nå tas som “overkill”.

– Vi synes det er umoralsk og rått å gå til det skritt å spare 12 millioner kroner for å få et overskudd på 24 til 25 millioner. Vi skjønner at det må gjøres endringer i takt med opplagsnedgangen, men dette beløpet er altfor høyt. Det er ingen grunn til å kutte så mye penger.

Ifølge Størksen er det sendt ut tilbud om sluttpakker av samme type som er standard hos i Amedia-konsernet. Det vil si inntil 16 måneders lønn for de med lengst ansiennitet, mens de med kortest ansiennitet tilbys tre måneders lønn.

 – Råere enn Mecom

Størksen legger til at de ansatte synes det er et alvorlig tankekors at det er Amedia som kommer med denne typen krav, spesielt i lys av at LO er en av mediekonsernets hovedeiere.

– Vi opplever Amedia som de råeste eierne vi har hatt. Mecom slaktet oss og hentet ut det meste av verdiene, men kom aldri med denne typen resultatkrav. Det er kanskje en følge av at Amedia betalte for mye for Edda Media? spør klubblederen.

Kostnadstilpasning

6. november legger administrasjonen i Haugesunds Avis fram sitt forslag til budsjett for 2014, med konkrete forslag til tiltak.

– Vi må tilpasse kostnadene inn i neste år. Det som er bakteppet er at mediemarkedet er i forandring. Som alle andre må Haugesund Avis tilpasse virksomheten sin til det. Som toppleder jobber jeg på oppdrag fra styret og eieren, som definerer rammene. Vi må gjennomføre det som forventes av oss, sier Hamnøy.

Han ønsker ikke å svare konkret på mediehusets resultater og prognoser for inneværende år, ut over at utviklingen i markedet betyr at selskapet ligger bak sine ambisjoner.

– Vår eier mener at vi på sikt ikke kan fortsette med de driftsresultatene vi har hatt i 2012 og som vi ser ut til å få i 2013. Det er viktig å nærme seg et resultat på samme nivå som HA tradisjonelt sett har levert. Det betyr at vi i 2014 har en ambisjon om å gjenvinne rundt 12 millioner av den resultatnedgangen vi har hatt. Det betyr et resultat i 2014 24-25 millioner. Vi har tidligere hatt resultater i størrelsesorden 40 millioner.

 Vil ikke antyde antall

Hamnøy viser til at Haugesunds Avis har mistet betydelige inntekter de siste årene, og derfor må tilpasse sine kostnader og orgasnisasjon til en ny situasjon.

– Det betyr at vi må redusere antall ansatte. Vi ønsker primært sett å finne løsninger knyttet til frivillighet. Derfor mener vi tilbud om sluttpakker er er en hensiktsmessig måte å nærme seg dette på. Vi kjører nå en involverende prosess med drøftelser med våre tillitsvalgte. Første fase er en kartlegging av interessen for sluttavtaler i hele organisasjonen.

– Hvor mange innvilgede søknader trenger dere for å nå innsparingsbehovet?

– Det vil avhenge av mange forhold. Vi befinner oss i en fase med drøftelser. Det er for tidlig å si noe mer konkret om dette.

– Dårlig tilbud

Klubbleder Størksen betegner sluttpakketilbudet som dårlig. Han tror ikke at mange vil benytte seg av tilbudet, men frykter likevel at noen vil forsvinne fra redaksjonen.

– Jeg frykter at de flinkeste vil søke. De som kan ha håp om å skaffe seg ny jobb et annet sted enn i Haugesund, for her er det få muligheter for journalister.

– Is i magen

Leder av Norsk Journalistlags konsernlag i Amedia (NJA), Britt-Ellen Negård, synes Amedia bør gi bedriftene bedre mulighet til å møte de store utfordringene i bransjen.

– Jeg er ikke informert i detalj om situasjonen i Haugesunds Avis. Men generelt vil jeg si at NJA er bekymret hvis det stilles så store krav om overskudd og utbytte at det i enda større grad går ut over arbeidsplassene. Eierne kan ikke forvente toppresultater hvert år i en slik omstillingsfase som mediebransjen er inne i. De bør ha is i magen og gi bedriftene mulighet til å møte morgendagens utfordringer. Istedenfor å tappe oss for bemanning hadde det vært smartere å putte penger inn og ruste oss til å lage gode kvalitetsprodukter i framtiden, sier Negård.

Powered by Labrador CMS