NRK-kontorer foreslås flyttet

Flere lokale stillinger kan bli rammet av forslag. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Rundt årsskiftet satte NRK i gang en prosess med å se på om lisenskringkasteren er på de rette plassene rundt i landet. Mediehuset har 12 distriktskontorer og er i dag lokalisert på rundt 50 steder.

Lang prosess

I november sa distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen at prosjektet var innholdsbasert, og ikke økonomisk begrunnet.

I disse dager leverer de 12 distriktsredaktørene sine innstillinger til styringsgruppa på Marienlyst, hvor blant annet direktøren sitter. En ringerunde Journalisten har foretatt blant de fleste distriktsredaktørene viser forskjeller i hvor store endringer som foreslås.

Ni flyttes

De største endringene som foreslås skjer i Troms og Finnmark. Distriktsredaktør Pål Hansen ønsker å flytte på ni stillinger.

– Vi har hatt større utfordringer fordi vi dekker et geografisk stort område. Andre steder i landet kan man bevege seg på en time, mens et TV-team fra Vadsø kan bruke tre timer én vei, sier Hansen.

Vadsø mister i forslaget seks journalister og Tromsø tre. Av disse foreslås tre flyttet til Alta slik at de blir syv totalt. Hammerfests tre journalister får én ny kollega, og Kirkenes styrkes med ytterligere én journalist.

– Tyngdepunktet i Finnmark har flyttet seg vestover til Alta og Hammerfest. Men også Sør-Varanger har vokst.

I tillegg ønsker Hansen å rekruttere en samisktalende journalist til indre Finnmark, men hvor denne skal plasseres avhenger av søkerne.
Av Tromsø-stillingene foreslås to flyttet til Harstad og én opprettet i Nord-Troms. Stedet er ikke bestemt, men Hansen peker i retning av Skjervøy eller Nordreisa.

Det har i tillegg vært snakk om å flytte hovedkontoret i Tromsø nærmere sentrum, men dette er forkastet som forslag på grunn av høye leiepriser og at NRK er lisensfinansiert.

Hansen håper at flyttingene skal skje gjennom turnover. 

Tyst fra Nordland

NRK Nordland var et av område Gynnild-Johnsen trakk fram da lokaliseringsprosessen ble innledet.

– Nordland må vurdere om vi har riktig bemanning i Lofoten og Vesterålen dersom det blir oljeutbygging der, sa direktøren til Journalisten i november i fjor.

Men distriktsredaktør Tone Kunst i NRK Nordland er den eneste som ikke ønsker å uttale seg om hva forslagene fra kontoret går ut på.

– Det er ikke offentlig ennå, men det er ikke snakk om større endringer.

NRK Nordland har fra før hovedkontor i Bodø og lokalkontorer med én eller to medarbeidere i Svolvær, Mo i Rana, Brønnøysund og Narvik.

Bort fra Kongsberg

Også NRK Østafjells foreslår flere stillinger flyttet. Distriktsredaktør Heidi Pleym ønsker å flytte reporteren på Kongsberg til Hønefoss.

– Vi ser at Ringerike er et område vi trenger å styrke. Kongsberg er et viktig og spennende stoffområde med teknologisk industri, men vi skal dekke det med medarbeiderne som er i Drammen, sier Pleym, som også viser til at veiene mellom hovedredaksjonen og gruvebyen er blitt bedre med årene.

I Telemark vurderer distriktskontoret å flytte Seljord-reporteren til eller Notodden. Og redaksjonen i Porsgrunn vurderes flyttet fra nåværende plassering på Borgeåsen til et mer sentralt sted i byen.

– Vi ønsker å være mer synlig og tilgjengelig for publikum.

Mindre endringer

I Møre og Romsdal foreslås mindre justeringer. Distriktsredaktør Hallstein Vemøy opplyser at de vurderer en mobil stringerstilling i Ulsteinvik på Sunnmøre. Tanken er å flytte én stilling fra hovedkontoret i Ålesund til Kristiansund, slik at de blir fire her innen utgangen av 2014. Molde-kontoret berøres ikke.

I Hordaland går alle ressurser med til å utrede mediebyprosjektet, som Journalisten har omtalt tidligere. Distriktsredaktør Unni Arnøy sier at det ikke blir gjort noen endringer på lokalkontorene på Stord og i Odda nå.

I Rogaland har distriktsredaktør Ragnar Christensen konkludert med at NRK er godt nok lokalisert. De vurderte å flytte hovedredaksjonen fra Ullandhaug, men ettersom befolkningsveksten de kommende årene kommer sør for Stavanger, er dette forkastet.

– Vi har vurdert å opprette flere lokalkontorer, men det er ikke så lang avstand i fylket, sier Christensen.

Sørlandet innstiller distriktsredaktør Anders Såheim på status quo.

– Men vi sier at vi må være våkne på hva som skjer i området. Vi må se nærmere på Farsund-regionen og hvordan vi dekker vestfylket. Lyngdal utvikler seg til å bli et regionsenter og vi må nok nærmere europaveien, sier Såheim.

Heller ikke fra distriktsredaktør Rolf Sanne-Gundersen i Sogn og Fjordane foreslås endringer. Hovedredaksjonen sitter i Førde. I tillegg fins det et lokalkontor i Sogndal og et som nylig er flyttet fra Måløy til Nordfjordeid.

Distriktsredaktør Inger Johanne Solli NRK Hedmark og Oppland ønsker ikke å si noe hvilke endringer som kommer i hennes distrikt før hun har informert internt i neste uke.

Men etter det Journalisten kjenner til er det også her kun snakk om mindre endringer. 

Det lyktes ikke Journalisten å komme i kontakt med Østlandssendingens distriktsredaktør Otto Haug. Men etter hva Journalisten erfarerer skal det heller ikke her være snakk om store endringer.

Raske avklaringer

Distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen understreker at rapportene hun mottar i disse dager er forslag fra distriktskontorene. Nå skal de behandles av en styringsgruppe som hun leder, som skal fremme forslag for kringkastingssjefen. Direktøren tar også forbehold om at store endringer i lokaliseringen må fremmes for styret.

– Det er ikke noe av dette som haster, men det er fint med en avklaring for folk, sier Gynnild-Johnsen om den videre prosessen.

Hun vil behandle forslagene hver for seg, og regner med at de første avklaringene kommer allerede i løpet av oktober.

– Noen foreslår store endringer, andre mindre endringer. Og konsekvensene varierer. Det er forskjell på Oslo og Finnmark.

Hun lover at flyttinger skal gjøres på «best mulig vis» for de involverte.

– Vårt poeng er ikke å gjøre det vanskelig for folk.

Engstelige ansatte

NRKJs Monica White Martinsen sitter i styringsgruppa som nå skal jobbe videre med forslagene fra distriktssjefene. Hun sier at prosessen hittil har gått bra.

– Vi er opptatt av å bli involvert, og det er vi blitt. Vi har fått løpende informasjon og er representert i alle grupper, sier Martinsen.
Hun sier at prosjektet skaper engstelse noen steder, men at fagforeningen støtter prosjektet.

– Det kan godt være at folk er bekymret eller mot innstillingene. Men slik vil det alltid være i slike prosesser.

Hun understreker også at ingenting er avgjort ennå, og at prosjektet er rettet mot fremtiden.

– Det er ikke avgjort at et lokalkontor legges ned neste år.

Powered by Labrador CMS