Fra venstre journalistene Jens Christian Nørve, Sophie Aaserud og Hanne Taalesen ble saksøkt og dømt til å betale oppreisning i 2017. Nå behandles ankesaken. Foto: Eskil Wie Furunes

TV 2-journalister i retten igjen.
– Denne saken handler egentlig ikke så mye om medisin

TV 2 og hjernekirurg Per Kristian Eide møtes i retten igjen etter to år.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

To år og tre måneder etter at Oslo tingrett konkluderte med at hjernekirurg Per Kristian Eide ble utsatt for ærekrenkelser av TV 2, møttes partene igjen i Borgarting lagmannsrett til ankesak på tirsdag.

TV 2 som selskap, samt tre journalister og én redaktør som ble dømt til å betale oppreisning, står alle bak anken.

Rettsstriden har utgangspunkt i en rekke kritiske tv-reportasjer og nettartikler TV 2 publiserte i 2012 om et forskningsprosjekt ledet av Eide. To pasienter opplevde hjerneblødninger etter inngrep der det også ble tatt vevsprøver til forskning, og TV 2 satte blant annet søkelys på om pasientene var godt nok informert om risikoen for komplikasjoner.

Eide mener dekningen inneholdt en rekke uriktige og ærekrenkende påstander.

Angrep tingrettsdommen

Første dag i retten gikk TV 2s advokat Vidar Strømme umiddelbart inn i den lange listen over hva de mener er feil med tingrettsdommen.

Vidar Strømme (t.h.) og Sigurd Holter Torp fører saken for TV 2 i lagmannsretten, som i tingretten. Foto: Eskil Wie Furunes

– Tingretten har, som ofte kan skje i saker med en masse bevis og vitner, blitt for opptatt av detaljene, og ikke vurdert ytringsfrihetsperspektivet som faktisk er utgangspunktet for saken, sa Strømme.

Senere sa han, med henvisning til momentene som Menneskerettsdomstolen i Strasbourg vektlegger om ytringsfrihet:

– Selv om man har ytret noe usant og ærekrenkende, skal man ikke dømmes hvis momentene spiller inn på om det var av betydning å få fram.

Advokaten viste til at TV 2s side mener kjernen i saken handler om hvorvidt kanalen på publiseringstidspunktet hadde tilstrekkelig faktagrunnlag i informasjonen som forelå, og pekte mot en rekke eksempler på opplysninger som skal ha blitt framstilt på nye måter av Eide og Oslo universitetssykehus i tiden etter publisering.

Strømme spådde at motparten vil komme med mye medisinsk informasjon, og kontret på forhånd:

– Denne saken handler egentlig ikke så mye om medisin. Den handler om informasjon.

– Helt enige

Eides advokat, Per Danielsen, sier i en kort kommentar til Journalisten om argumentene fra TV 2s side:

– Vi er helt enige med TV 2 om at det er informasjonen som forelå på publiseringstidspunktet som er det sentrale i saken. Det er også dét tingretten har vurdert. Å si noe annet er forsøk på å villede retten.

Til dét svarer TV 2s advokat Strømme, da Journalisten spør:

– Da er vi jo enige, da.

– Men dere venter at argumentene fra Eides side skal handle mye om utviklinger etter publiseringstidspunktet?

– Hittil har det jo virket sånn.

Uavklart om redaktørene

I tillegg til TV 2 som selskap er det journalistene Sophie Aaserud, Hanne Taalesen og Jens Christian Nørve og redaktør Per Niklas Lysvåg som anker saken. De ble idømt å personlig betale mellom 50.000 og 75.000 kroner hver i oppreisning til Eide i tingretten.

Status for kravet mot TV 2-sjef Olav T. Sandnes og tidligere nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther er uavklart: Redaktørene ble frifunnet for oppreisningsansvar av tingretten.

Eides side anket til lagmannsretten, men etter ankefristen. Advokat Per Danielsen opplyser at det likevel kan bli aktuelt å anke dette kravet, som handler om ansvar for leserkommentarer til artiklene, videre til Høyesterett.

Sandnes og Årsæther står inntil videre oppført på den foreløpige tidsplanen som vitner, ikke parter i saken.

Det er heller ikke avklart nøyaktig hvor mange og hvem som føres som vitner av Eides side. På rettens første dag ble det nevnt at advokat Danielsen har ført opp 23 personer på de to dagene tilgjengelig til deres vitner.

Lagmannsretten behandler TV 2-anken til og med fredag 4. oktober.

Powered by Labrador CMS