NJs leder Thomas Spence. Foto: Birgit Dannenberg

Åpner trolig for medlemsdebatt

Men informasjonsmedarbeidere er neppe velkommen tilbake til Norsk Journalistlag (NJ).

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Varig fall i antall betalende medlemmer fører trolig til at NJs landsstyre må vedta kutt under budsjettbehandlingen i desember. Mandag vedtok de tillitsvalgte at neste års budsjett skal gå i null, noe som bryter med et etablert prinsipp om at år uten landsmøte skal budsjetteres med overskudd for å veie opp for landsmøteår med underskudd.

Økte inntekter

Under mandagens debatt ble det blant annet diskutert hvor det kan kuttes og hva som skal skjermes. Men det ble også reist spørsmål om det er mulig å gjøre noe med inntektssiden:

– Vi må tenke både topplinje og bunnlinje. Verving er for eksempel viktig for medlemstallet. Kan hende bør vedtaket om informasjonsfolk opp igjen, sa Katrine Strøm, som til daglig jobber som kultur- og featureredaktør i Drammens Tidende.

Journalistkrav

Vedtaket hun viste til kom på NJ-landsmøtet i 1997. Ti år tidligere utestengte fagorganisasjonen personer med pressetalsmannsfunksjon, det vil si at de uttalte seg på vegne av en bedrift eller organisasjon.

Ti år senere vedtok landstmøtet å kaste resten av informasjonsmedarbeidere og informasjonsrådgivere ut. Det var det såkalte «medlemskriterieutvalget», ledet av NJs daværende nestleder Asbjørn Jaklin, som gikk inn for å stramme inn kriteriene og styrke kravet til faglig og redaksjonell integritet. 

I dag er det et absolutt krav i vedtektene at medlemmer av NJ har journalistikk som hovedyrke. De skal «arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten».

Skepsis

Strøm presiserer overfor Journalisten at hun har større tro på at mer beslektede grupper med NJ, som fotografer og filmfolk, enn kommunikatører kan komme inn i organisasjonen. Hun vil ikke foreslå å ønske informasjonsfolk velkommen.

Det kommer heller ikke landsstyremedlem Baard Zakariassen, som til daglig jobber i TV 2 til å gjøre. Men personlig er han tilhenger av at NJ burde ta en debatt om å ta kommunikatørene inn i folden.

– Det er ikke problemløst, men nå i en tid med fallende medlemstall burde vi vurdere å gå tilbake. Jeg opplever at det ikke er noe ønske om det i organisasjonen, sier Zakariassen.

– Kanskje ville det vise seg at det beste ikke er å slå seg sammen. Men vi trenger hvert fall felles fora, sier landsstyremedlemmet, og viser til at de to faggruppene journalister og informasjonsmedarbeidere har liten tiltro til hverandre.

Dansk fusjonsprosess

Han viser også til prosessen i Danmark der Dansk Journalistforbund (DJ) og kommunikasjonsforeningen Kommunikation og Sprog (KS) er i fusjonssamtaler. DJ rommer allerede kommunikasjonsarbeidere. Et nytt forbund vil bestå av rundt 24.000 medlemmer, hvorav 16.000 ville komme fra journalistforbundet.

I et intervju med Journalisten i sommer begrunnet DJ-leder Mogens Blicher Bjerregård sammenslåingen slik:

– Husk at mange journalister pendler mellom informasjonsarbeid og tradisjonell journalistikk. Nettopp derfor er det gunstig for dem at samme organisasjon favner begge stillingstyper.

Parkert

Men det er altså lite som tyder på at NJ vil ønske kommunikatørene tilbake. NJ-leder Thomas Spence avviste tanken allerede under mandagens debatt.

– Det er en stor debatt hvor randgrupper til journalistikken rykker nærmere. Men jeg mener det ikke er riktig å åpne for debatt om kommunikatører og PR-folk skal være medlem, i hvert fall ikke i disse dager, sa Spence. 

Trolig blir det likevel en debatt om oppmykning av medlemskriteriene før neste landsmøte våren 2015. Flere av landsstyremedlemmene tok til orde for at NJ må åpne seg opp for yrkesgrupper på siden av de tradisjonelt journalistiske som jobber med nye medier.

– Vi må jobbe med å bli sexy overfor dem som jobber med nye medier. Der har vi en lang vei å gå. Den debatten og prosessen må starte nå, sa frilanser Toralf Sandåker under debatten.

Utsatt

Også Gunnar Kagge, som til daglig jobber som journalist i Aftenposten, støttet ny debatt om medlemskriteriene.

– Det sies her at mange kommer til å slutte i VG og Aftenposten de neste årene. Men Schibsted kommer også til å ansette mange, som for eksempel til VGTV. Her har vi et potensial, sa Kagge.

Konsernkollega Marius Tetlie i VG la senere til at det ansettes mange teknologer i mediebedriftene.

– Det er mange som jobber med å programmere og presentere journalistisk innhold. Vi må begynne arbeidet med å få de inn i vår fold, sa Tetlie.

Også NRK-journalist Anne Berit Larsen tok ordet for å ytre støtte til en debatt om vedtektsendringer for å åpne for nye grupper. 

Stein Sneve fra Amedia-avisen Avisa Nordland støttet ny kriteriedebatt, men avviste i likhet med NJ-lederen å åpne for informatører.

Landsstyret bestemte seg for ikke å inkludere kriteriedebatten som et eget punkt under de politiske føringene for budsjettet. I stedet utsatte de saken til nærmere landsmøtet våren 2015.

Powered by Labrador CMS