IFJ-DEBATT: NJs landsstyre, her etter valget på landsmøtet i mars i år, skal i dag ta stilling til fortsatt medlemskap i den internasjonale journalistorganisasjonen IFJ. Anne Berit Larsen rett bak leder Thomas Spence, Gunnar Kagge ytterst til høyre. Foto: Birgit Dannenberg

NJ avgjør sin IFJ-framtid

Landsstyret anbefales å trekke inn klørne og i stedet følge journalistføderasjonen med “et kritisk og konstruktivt blikk”.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Landsstyret i Norsk Journalistlag skal i dag ta stilling til videre medlemskap i den internasjonale journalistføderasjonen IFJ. Landsstyremedlemmer Journalisten har snakket med er sterkt i tvil om det er riktig av NJ å opprettholde medlemskapet.

Etter det svært omstridte valget på IFJ-kongressen i Dublin i juni har NJ-ledelsen, med leder Thomas Spence som en svært aktiv kritiker, bidratt til de kraftige protestene mot den gjenvalgte IFJ-presidenten Jim Boumelha og politikken han står i spissen for.

Tapte kuppforsøk

De fem nordiske journalistforbundene og sju søsterforbund jobbet i tre år for å kaste Boumelha på årets IFJ-kongress, men tapte knepent på målstreken da Russland i siste øyeblikk trakk seg fra den såkalte “Gang of twelve”.

Les den dramatiske historien om Les historien om maktkamp, beskyldninger om stemmefusk, hemmelighold og penger som forsvinner: “Bitter krig i IFJ”.

Eva Stabell var landsstyremedlem i NJ gjennom 20 år, inntil i vår, og hovedstyremedlem i IFJ i perioden 2001-13. I en egen rapport til landsstyret om den svært tilspissede situasjonen i IFJ konkluderer Stabell med at NJ likevel ikke bør bryte med journalistføderasjonen. Den samme konklusjonen har de øvrige nordiske journalistforbundene kommet fram til i løpet av høsten.

“Inntil videre”

NJs sentrale arbeidsutvalg (AU) har behandlet saken og er enig med Stabell. AU anbefaler landsstyret å fatte følgende vedtak:

“Etter en samlet vurdering forblir Norsk Journalistlag medlem i IFJ inntil videre.”

Innstillingen innebærer også et forslag om å gjøre de ansvarlige i  IFJ oppmerksom på NJs kritikk av lederstil, manglende åpenhet og andre forhold. Det skal i tilfelle skje i form av et brev til IFJs ledelse og hovedstyre.

I sin innstilling til landsstyret understreker AU at “NJ vil følge arbeidet i IFJ med kritisk og konstruktivt blikk til beste for arbeidet for ytringsfriheten, og forfulgte kolleger verden over”.

For mange stemmer

I forslaget til brev til IFJ heter det at NJ har drøftet alvoret i situasjonen, i lys av de alvorlige feil som ble gjort i forbindelse med utdelingen og opptellingen av stemmer under valget på IFJ-kongressen i Dublin i juni. Opptellingen viste at det var avgitt fem stemmer mer enn antall stemmeberettigede, men valget ble likevel godkjent av flertallet.

NJ har også vurdert det AU betegner som mangel på betryggende svar etter diskusjonen med IFJ-president Jim Boumelha på møtet til Nordisk Journalistforbund i Sverige 11. september. NJ har “merket seg at det ikke er blitt formulert noen anger eller tatt noen aktive skritt for å gjenoppbygge tillit i IFJ.”

Vil forbli trofast

På bakgrunn av dette foreslår AU følgende formuleringer i brevet til IFJ:

“NJ, vil, i solidaritet og respekt for behovet for et sterkt IFJ, fortsette arbeidet for ytringsfrihet og støtten til kolleger over hele verden. I klar forventning om at Excom (IFJs hovedstyre.Red.anm.) vil ta de mange kravene om endring på alvor, har NJ besluttet å forbli medlem av IFJ inntil videre, til tross for president Boumelhas mangel på vilje så langt til å ta ansvar og iverksette de nødvendige skritt for å gjenforene IFJ. NJ vil forbli trofast mot IFJs idealer og lover å være en kritisk og konstruktiv medlemsorganisasjon som arbeider for åpenhet innenfor føderasjonen, og vil følge de valgte representantenes arbeid tett”.

NJ ber om at brevet blir videreformidlet til alle de 21 medlemmene av IFJs hovedstyre.

Kritiske representanter

Landsstyremedlemmene Anne Berit Larsen (NRK Sørlandet) og Gunnar Kagge (Aftenposten) er begge svært kritisk til å beholde NJs medlemskap i IFJ.

Larsen sier at hun i utgangspunktet mener at alvoret i saken tilsier at NJ burde sette foten ned og si “Nok er nok”. Men hun vil høre argumentene i landsstyredebatten før hun lander på et standpunkt. 

– Det er en forferdelig vanskelig sak. NJ bør uansett markere at vi ikke kan være med på dette. Det vi nå har fått vite om situasjonen i IFJ strider mot alt vi står for og tror på. Men jeg har hatt - og har - tillit til det arbeidet Eva Stabell har gjort i IFJ, og heller derfor i retning av å følge hennes og AUs konklusjon.

Is i magen

Larsen understreker at NJ uansett må følge opp striden i IFJ. Hun ser ikke bort fra at det kan bli aktuelt for NJ å forlate IFJ på et seinere tidspunkt, hvis konklusjonen i denne omgang blir at man ikke melder seg ut.

– Det ser ut til at det uansett blir et lederskifte i IFJ i 2016. Samtidig er det viktig for NJ å være med på å støtte viktige prosjekter gjennom IFJ. Derfor kan det være klokt å ha is i magen nå.

– Gode argumenter

Kagge sier at han er spent på dagens diskusjon i landsstyret, og på begrunnelsen for AUs innstilling. Kagge synes at det er veldig gode argumenter for å forlate en organisasjon med en leder som er valgt med flere stemmer enn det var stemmeberettigede på årets kongress i Dublin.

– Etter hvert er det slik at man trenger argumenter for i det hele tatt å være med i IFJ. Etter det skandaløse valget på årets IFJ-kongress, kombinert med mangelen på åpenhet og inntrykket av et veldig usunt pampevelde, er det vanskelig for oss som journalister å være medlemmer av denne organisasjonen.

Ser et dilemma

Kagge legger til at han ser et dilemma, og at han også forstår argumentene om at det ikke er norske journalister som har størst behov for en internasjonal journalistorganisasjon.

– Behovet for IFJ er størst hos våre kolleger i atskillig mer utsatte land. Derfor er det viktig, som en solidaritetshandling, at vi er med og prøver å se om det er mulig å oppnå noe fram til det varslede lederskiftet i IFJ i 2016. Det er viktig å gjøre IFJ til et nyttig redskap for de av kollegene våre som virkelig trenger hjelp for å arbeide som frie journalister.

Kagge sier at han er veldig opptatt av at NJ, dersom forbundet velger å bli stående i IFJ, skal være et svært kritisk medlem og arbeide for å forberede et regimeskifte i 2016.

– Det må bli en ny type regime i IFJ, med en atskillig høyere standard når det gjelder åpenhet og medlemspåvirkning.

Powered by Labrador CMS