Faktisk.no-artikkelen var klaget inn av produksjonsselskapet Corax Film, som står bak filmen «Møller og avmakt: Økonomibløffen».

PFU ba Faktisk.no bruke flere kilder: Energibransjen lurer på hvilke kilder det skulle ha vært

– Det er vanskelig å se hvilke andre kilder de kunne gått til for å få en mer kompetent og uavhengig vurdering.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Da Faktisk.no i forrige uke fikk mild refs av Pressens Faglige Utvalg (PFU) for kildebredden og tittelvalg, var det på tross av at tittelen i seg selv ikke var klaget inn.

Faktisk.no-artikkelen, «Viral vindkraft-video er full av feil», var klaget inn av produksjonsselskapet Corax Film, som står bak filmen «Møller og avmakt: Økonomibløffen».

Utvalget konkluderte «etter samlet vurdering» med at Faktisk.no ikke har brutt god presseskikk, men inkluderte likevel noe kritikk mot Faktisk.no for kildebredden.

Artikkelen er også publisert her på Journalisten.

I vindkraft-filmen hevdes det blant annet at norsk vindkraft ikke er lønnsom, og at ny kraftnettutbygging er en skjult subsidie betalt av norske strømkunder.

Faktisk.no ettergikk påstandene i sin artikkel, og videoen blir kritisert for å ha store feil og mangler; blant annet for å komme med overdrevne kostnadsutregninger, og for å gi et feilaktig bilde av hvem som betaler for norsk vindkraftutbygging.

Corax Film klaget saken inn for brudd på fire punkter i Vær varsom-plakaten: punkt 3.2, 4.1, 4.13 og 4.14.

Se PFUs behandling av klagen mot Faktisk.no.

Etterlyste kilder

Da klagesaken ble behandlet forrige uke ble de fleste punktene behandlet relativt raskt, og utvalget konkluderte med at Faktisk.no ikke hadde brutt god presseskikk.

Flere medlemmer ønsket imidlertid en diskusjon rundt kildebredde. Bakgrunnen for ønsket var at tittelen ble sett på som for bastant. Utvalget ønsket å gi beskjed om at Faktisk.no kunne hatt flere uavhengige kilder, fordi tittelen var konstaterende.

I uttalelsen står det at PFU mener Faktisk.no «kunne prøvd faktagrunnlaget på flere uavhengige kilder, særlig med tanke på den konstaterende tittelen på artikkelen».

Slik reagerer klager på PFUs avgjørelse: Uheldig og trist av PFU

Hvilke kilder?

Journalisten har vært i kontakt med flere i energibransjen som mener kildene i artikkelen er gode. De spør seg om man i jakten på fakta og statistikk, er nødt til å ha kilder som ikke sitter på den informasjonen.

Aslak Øverås er informasjonssjef i Energi Norge, arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for norske kraftselskaper, og forstår ikke hvilke kilder som skulle ha vært bedre enn de Faktisk opererte med i sin artikkel.

– Faktisk.no har brukt både norske myndigheter, systemoperatør, vindbransjen og en uavhengig forsker som kilder. Det er vanskelig å se hvilke andre kilder de kunne gått til for å få en mer kompetent og uavhengig vurdering av påstandene i filmen, sier han.

Kommunikasjonssjef i nettselskapet Tensio, Bengt Eidem, sier på sin side at han har en viss forståelse for kommentarene til PFU, tatt i betraktning at kildene til tallene også representerer stats- og myndighetsapparatet. Men han har ingen problemer med kildene i artikkelen.

– Jeg synes Faktisk.no-saken bygger på både korrekte og gode kilder, og at kildene bidrar til å få frem det som faktisk er riktig, sier han til Journalisten.

Tar ikke stilling til rett eller galt

PFU-leder Anne Weider Aasen sier til Journalisten at temaet i artikkelen til Faktisk.no vekker engasjement i flere leirer, men at de ikke tar stilling til hva som er rett eller galt.

– Vi vurderer kun det presseetiske; om de har brutt god presseskikk eller ikke. PFU hadde en diskusjon. Man tenkte at Faktisk.no kunne ha søkt en større kildebredde i og med at flere av kildene også er part i saken. Hovedkonklusjonen er at Faktisk.no ikke har brutt god presseskikk. Men særlig med tanke på tittelen kunne de søkt en større kildebredde, sier Aasen.

– Men flere av kildene ga statistikk som kanskje ikke kan finnes andre steder. Hvilke kilder skulle man hatt?

– Det er krevende å godtgjøre tittelen som sier at det andre har gjort er full av feil. Men jeg kan jo si til kraftbransjen at hovedbildet er at Faktisk.no gikk fri. De fikk ikke kritikk. Det er ikke brudd på god presseskikk. Men jeg forstår at kraftbransjen er fornøyd med kildene, sier Aasen.

Forvirrende tilbakemelding

Redaktør i Faktisk.no, Kristoffer Egeberg, mener at de hadde belegg for å bruke tittelen i artikkelen. På spørsmål om det burde ha vært flere uavhengige kilder i artikkelen, svarer han at de først og fremst er fornøyde med en riktig avgjørelse.

– Jeg syntes det var en interessant diskusjon. Med tanke på tittelen sier utvalget at vi kunne ha funnet flere uavhengige kilder. Selv om de syntes kildene våre var relevante og tilstrekkelige. Det er autorative kilder vi har brukt i både statistikk og lovverk. Nå var jo ikke tittelen klaget inn, så vi har ikke hatt anledning til å svare på kritikken mot den, sier Egeberg til Journalisten.

– Var det en litt forvirrende tilbakemelding?

– Ja, men her var jo heller ikke utvalget entydig. Det er jo fint med PFU at det skal være en åpen diskusjon. De falt jo ned på at det er belegg for tittelen og at den var tilstrekkelig underbygget. Man kan alltids ønske seg flere kilder, men vi må først og fremst ettergå kildene som er relevante for påstanden i filmen, sier Egeberg.

Han sier de merker seg at utvalget forventer mer av Faktisk.no enn av andre medier.

– Det er uheldig om det skal slå negativt ut når saker mot oss skal behandles. Vi driver jo med journalistikk, selv om sjangeren kan være litt uvant for mange, sier han.

Powered by Labrador CMS