PFU tvilte seg frem til en fellelse av Dagens Næringsliv onsdag. Foto: Eskil Wie Furunes

DN skrev «søksmål» istedet for «søksmålsvarsel». Felt i PFU

Flere i utvalget vurderte å ikke felle, men endte opp på at feilen var for grov.

Publisert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I november i fjor skrev Dagens Næringsliv om at børstoppen Lars Christian Beitnes hadde blitt varslet om et kjempesøksmål fra svenske pensjonsmyndigheten.

I en oppfølgningsartikkel i papiravisen ble det skrevet han hadde «fått et gigantisk søksmål i fanget av svenske myndigheter».

Den setningen felte avisen i Presens Faglige Utvalg (PFU) onsdag. PFU konkluderte med at avisen har opptrådt kritikkverdig etter punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten – om kontroll av opplysninger.

«Klager var ikke saksøkt, men varslet om et mulig fremtidig søksmål. Det kom klart frem i nettversjonen at det var et søksmålsvarsel, men feilen i papiravisen var like fullt rammende for klager», skriver PFU i sin uttalelse

«PFU merker seg at klager fikk slippe til med et tilsvar i etterkant, men utvalget mener det ikke fullt ut veier opp for overtrampet», konkluderer utvalget.

Usikker på fellelse

Det var likevel antydninger til at deler av PFU vurderte å droppe en fellelse, og heller konkludere med en kritikk som ikke fører til fellelse.

I PFU finnes det flere ulike måter å kritisere mediene på. Det er «brudd», «kritikk» og «etter en samlet vurdering». De to førstnevnte fører til en «rød» eller «gul» fellelse, mens «en samlet vurdering» er regnet som kritikk, men ikke fellelse. Den blir også markert som grønn i PFU-databasen.

– Det er dessverre typisk i oppfølgingssaker at det går litt fort i svingene, og så får man ikke med seg nyansene. Men for en næringslivsaktør er det forskjell på å få varsel om søksmål, og at et søksmål er i gang. Sånn sett er det en mer alvorlig feil enn at dette bare vare en sleivete formulering, sier utvalgsleder Anne Weider Aasen fra TV 2.

– Jeg ville vært bekvem hvis vi kom til en samlet vurdering også, konkluderer hun.

Hun fikk også støtte fra flere i PFU.

– Jeg synes det er viktig journalistikk som DN har brukt mye ressurser på. Det er snakk om ekstremt store verdier. Klager kommer også mye til ordet i artikkelen. Det er ikke slik at han ikke får frem sin versjon av saken. Jeg kjente også på at dette egentlig er «etter en samlet vurdering», sier Liv Ekeberg fra Agderposten.

– Samlet vurdering for puslete

Men konsekvensene av et søksmål og et varsel om et søksmål ble for store for utvalget.

– I denne artikkelen får man inntrykk av at det har kommet et søksmål. Det mener jeg er grovt. Det er snakk om ganske mye penger. Så jeg mener at dette burde ikke DN ha gjort. Samlet vurdering blir for puslete for meg, sier Stein Bjøntegård fra NRK.

Han fikk til slutt støtte fra hele utvalget. Her er hele uttalelsen fra PFU:

«Klagen gjelder to nyhetsartikler i Dagens Næringsliv (DN) om den Malta-baserte forretningsmannen Lars Christian Beitnes. DN skrev at Pensionsmyndigheten i Sverige har varslet et gigantsøksmål mot Beitnes fordi fondet Falcon Funds har investert i selskaper som Beitnes kontrollerer. Falcon Funds anklages av svenske myndigheter for å ha påført den svenske pensjonsordningen et tap på 800 millioner kroner.

Klager er Lars Christian Beitnes. Han mener DN har feiltolket et dokument fra pensjonsmyndighetene, som ble kunngjort via maltesisk rettsvesen. På Malta er slike kunngjøringer ren rutine for å sikre seg mot at eventuelle krav ikke skal bli foreldet, og det bør ikke sees på som et søksmålsvarsel, mener klager. Klager sier han ikke har noen befatning med den svenske skandalen og at det ikke finnes grunnlag for å saksøke ham. Han mener DN burde kontrollert opplysningene bedre og undersøkt hva et slikt varsel faktisk innebærer på Malta.

Dagens Næringsliv avviser at god presseskikk er brutt. Avisen fastholder at klager er varslet om søksmål. Ifølge DN kan søksmålsvarsel på Malta sammenlignes med søksmålsvarsel i Norge, og avisen mener å ha full dekning for alle opplysningene i saken. DN påpeker at det kommer klart frem at anklagene mot Beitnes kun gjelder en liten del av de angivelige tapene til Pensionsmyndigheten, og at Beitnes har fått komme godt til orde både i artiklene og et tilsvar i etterkant.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at klager og DN er uenig i hvordan man skal tolke kunngjøringen fra de svenske pensjonsmyndighetene. PFU har ikke mulighet til å uttale seg om maltesisk rettspraksis. Men ut i fra det forelagte materialet, mener utvalget at DN hadde tilstrekkelig dekning for å kalle kunngjøringen et «søksmålsvarsel». PFU understreker at klager måtte akseptere at DN omtalte kunngjøringen.

I en oppfølgerartikkel i papiravisen skrev imidlertid DN at klager hadde «fått et gigantisk søksmål i fanget av svenske myndigheter». Dette er feil. Klager var ikke saksøkt, men varslet om et mulig fremtidig søksmål. Det kom klart frem i nettversjonen at det var et søksmålsvarsel, men feilen i papiravisen var like fullt rammende for klager. Feilaktige opplysninger av denne typen kan ramme næringslivaktører hardt, og utvalget understreker at feilen burde vært rettet, og eventuelt beklaget, jf. VVP 4.13. PFU merker seg at klager fikk slippe til med et tilsvar i etterkant, men utvalget mener det ikke fullt ut veier opp for overtrampet. PFU viser til VVP 3.2, som krever at pressen kontrollerer at opplysninger er korrekte. Dagens Næringsliv har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.»

Powered by Labrador CMS