– Man tenker jo at bare jeg er flink og hyggelig nok, så kanskje de lar meg bli, sier «Mina», en tidligere midlertidig ansatt i NRK.

Tidligere NRK-ansatt synes det var psykisk belastende å jobbe som midlertidig

Mener «alle» er klar over at folk «luftes», noe NRK avviser.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Ønsket om å prestere i jobben kan bli voldsomt. Flere av mine midlertidige kollegaer synes det er vanskelig å ta fri for å dra til tannlegen, føre overtid eller be om nødvendig utstyr. Alt i frykt for å fremstå «vanskelig» og ikke få fornyet kontrakten sin, sier Jan, som er midlertidig ansatt i NRK, til Journalisten.

Jan er ikke personens virkelige navn. Den ansatte ønsker å være anonym, men Journalisten kjenner personens identitet.

NRK mener de har en arbeidslivspolitikk i tråd med loven og NRKs interne regler. Se svar fra NRK lengre ned i saken.

FAKTA: VIKARER OG MIDLERTIDIGE

  • Både vikarer og det som defineres som midlertidig ansatte har kontrakter med sluttdato.
  • Forskjellen er at en vikar erstatter en annen ansatt som ikke er på jobb i perioden, mens en midlertidig ikke gjør det, men jobber for eksempel med et kortvarig prosjekt – ofte kalt prosjektstilling.
  • I arbeidsmiljøloven står det at en vikar har rett på fast ansettelse hvis personen jobber sammenhengende i tre år.
  • Hvis man er ansatt som midlertidig sier arbeidsmiljøloven at det er fire år som gjelder.
  • Midlertidige redaksjonelle årsverk i NRK har nesten tredoblet seg på tre år.

I går skrev Journalisten at andelen midlertidige årsverk i NRK nesten har tredoblet seg siden 2016, og økt med nesten 18 prosent fra 2018 til 2019. Dette gjelder ikke dem som er ansatt som vikarer.

Vi har snakket med to av dem som har opplevelser rundt det å være midlertidig ansatt i statskanalen.

– Skjev maktbalanse

Den ene, Jan, forteller at arbeidshverdagen er preget av usikkerhet, og at det internt råder en oppfatning av at man bare får være i rikskringkasteren i omtrent to år av gangen, selv om det er behov for folk.

– Det er åpenbart at NRK trenger dem som er ansatt som midlertidig, når man blir byttet ut med noen andre midlertidige etter et par år, sier han.

I løpet av denne perioden kan de ansatte ha flere korte kontrakter, forteller Jan. Han sier at dette er noe «alle» er klar over, og at det er helt hverdagslig at man spør hverandre om hvor lenge man har igjen i NRK.

Jan sier at som midlertidig ansatt får man gjerne ikke bekreftet om kontrakten blir forlenget eller ikke før rett før siste arbeidsdag.

– Hele situasjonen skaper en veldig skjev maktbalanse mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sier han.

Har du tips eller innspill til saken, eller om du har jobbet som midlertidig eller vikar i NRK eller andre redaksjoner, ta gjerne kontakt med journalist Guro Flaarønning: e-post gf@journalisten.no ,eller telefon/Signal 91641859.

Livet satt på vent

Jan mener at NRK ikke klarer å gi de midlertidige den tryggheten som er nødvendig for at de skal ha det godt på jobb.

– I tillegg til dette kommer alle de tradisjonelle utfordringene ved å være midlertidig ansatt, som følelsen av at livet er satt på vent og at man ikke kan planlegge framtiden sin, sier han.

– Det er åpenbart at NRK trenger dem som er ansatt som midlertidig, sier en midlertidig ansatt i NRK. Bildet er tatt i en annen sammenheng, og personen på bildet er ikke involvert i saken.

Den NRK-ansatte mener at mange midlertidige stillinger i NRK skulle vært faste stillinger fordi stillingene ikke er av en midlertidig karakter. Jan mener NRK ansetter i midlertidige stillinger for å slippe å ha flere faste ansatte.

– NRK medvirker til en utstrakt bruk av midlertidighet blant unge yrkesutøvere innen mediebransjen. At en statlig eid bedrift gjør dette, er problematisk når hovedregelen i arbeidslivet er fast ansettelse og midlertidighet er en unntaksregel som gjelder spesielle omstendigheter, sier han.

Psykisk belastning

Journalisten har også snakket med en tidligere ansatt i NRK, som også ønsker å være anonym. Vi har valgt å kalle henne Mina.

Hun sier at hun ønsker å være anonym, slik at hun ikke risikerer å ikke få komme tilbake til rikskringkasteren på et senere tidspunkt.

Mina har vært både vikar og midlertidig i NRK i flere perioder, men jobber nå som midlertidig et annet sted.

Hun forteller at hun synes det var en psykisk belastning å være midlertidig ansatt i NRK over lengre tid. Hun følte hun alltid måtte være ekstra på tilbudssida og ta på seg nye oppgaver, selv om hun egentlig hadde nok med egne arbeidsoppgaver.

– Man tenker jo at bare jeg er flink og hyggelig nok, så kanskje de lar meg bli, sier hun.

Mina sier at hun også har jobbet mye overtid uten å si ifra, for å få gjort unna alt som skulle gjøres.

– Uansett hvor god jobb jeg gjorde, hvor mange programmer jeg lærte meg og hjalp de faste ansatte med, hadde det ingenting å si. Jeg ble bare kasta ut og erstattet av en ny midlertidig, uansett, sier hun.

– Selv om jeg vet at sjansen for å få fast jobb er så sykt liten, føles det ut som et nederlag hver gang jeg får den beskjeden

Tidligere midlertidig ansatt i NRK

– Shit, jeg har en utløpsdato

Mina sier at «alle» i NRK er innforstått med at vikarer og midlertidige bare får bli et visst antall år før de må «luftes».

– Alle vet jo at man blir lufta, det er ingen hemmelighet, sier hun.

«Lufting» er et begrep som blir brukt av mange om at man ikke får fornyet vikar- og midlertidig-kontrakter etter et visst antall år, slik at den ansatte ikke kan kreve fast ansettelse. Man må altså være ute av bedriften en periode, før man eventuelt kan få en ny kontrakt.

I dagens arbeidsmiljølov står det at en vikar har rett på fast ansettelse hvis personen jobber sammenhengende i tre år. Hvis man er ansatt som midlertidig, er det fire år som gjelder.

Den tidligere NRK-ansatte sier at hun fikk beskjed av lederen sin at det ikke var noe vits i å søke på andre midlertidige stillinger verken i egen avdeling eller NRK-divisjonen hun jobbet i, fordi hun «måtte ut».

– Selv om jeg vet at sjansen for å få fast jobb er så sykt liten, føles det ut som et nederlag hver gang jeg får den beskjeden, sier hun.

Etter å ha vært i NRK i noen år, sier Mina at hun følte seg som en av «de faste».

– Man kjenner alle, vet hvor alt er og blir en del av gjengen. Men så kommer man på: shit, jeg har en utløpsdato.

– Skal være et godt arbeidsmiljø

NRKs organisasjonsdirektør Olav Hypher har lest det de to midlertidige forteller i denne saken.

Han vil først presisere at det ikke er spesielt mange som jobber som midlertidig i NRK i dag. Per nå er det omtrent 100 av 3300, sier Hypher. Dette er da ikke medregnet vikarer eller tilkallingsvikarer.

Olav Hypher, organsiasjonsdirektør i NRK, avviser at NRK driver med «lufting».

– Det er altså ikke en utstrakt bruk av midlertidige i NRK, men de midlertidige vi har, gjør en viktig jobb for oss, ved at vi får den fleksibiliteten vi trenger i løpet av et år. Da kan vi bemanne opp ved ulike prosjekter for å gi et best mulig tilbud til publikum.

Hypher mener det også er viktig å få fram at det skal være en god opplevelse å jobbe i NRK, enten man er fast eller midlertidig ansatt.

– Vi er Norges største mediehus, med et kjempeviktig samfunnsoppdrag, mange dyktige medarbeidere og med gode utviklingsmuligheter. Vi jobber målrettet med å styrke og utvikle vårt eget arbeidsmiljø.

– I tråd med loven

Han sier videre at det er vanskelig for han å kommentere på uttalelsene i denne saken, i og med at de er anonyme.

– Det jeg kan si er at vi har en arbeidslivspolitikk i tråd med loven og de interne reglene vi har. I den grad noen har hatt opplevelser som beskrevet her, og her er det ganske vidtrekkende opplevelser, så er det er det vanskelig å gå videre med det uten at vi forstår konteksten eller få lov til å forfølge den konkrete saken.

– Men fordi vi er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø, vil vi gjerne vite om det, hvis noen av våre faste eller midlertidige ansatte opplever en vanskelig arbeidssituasjon, press eller andre ting.

Hyper oppfordrer ansatte eller tidligere ansatte til å ta kontakt med nærmeste leder, og hvis det er vanskelig, ta kontakt med tillitsvalgte, organisasjonsdivisjonen eller bruke NRKs interne varslingsrutiner.

Midlertidige mener «alle» vet at NRK driver med lufting, men NRK avviser dette.

Har allmenn sympati

– Skjønner du at man kan stå i en skvis som midlertidig ansatt, der det kan være vanskelig å si ifra fordi man er såpass sårbar?

– Jeg vil heller si at det å jobbe i NRK er nettopp det, et midlertidig engasjement for å dekke et midlertidig behov. Det er ikke sånn at det å jobbe som midlertidig skal regnes som en første fase i en fast ansettelse, eller skal gi forrang til fast ansettelse.

– Jeg kan slå fast at det ikke er NRKs politikk å drive med du kaller for lufting.

Olav Hypher, organsiasjonsdirektør i NRK

Det er et feil premiss, mener Hypher. Han sier at NRK er opptatt av at det skal være åpen konkurranse om de faste jobbene, der også eksterne kan få søke. Han sier videre at det er vanskelig å kommentere hvordan den enkelte opplever press når han ikke vet mer om sakene helt konkret.

– Men jeg har allmenn sympati for at det kan være krevende, særlig som ung arbeidssøker, å forholde seg til en ny arbeidssituasjon, og jeg kan forstå at man ønsker seg et fastere fotfeste.

– Så du mener at dette ikke er eksempler på et større problem i NRK?

– Vi har ingen politikk i NRK som innebærer såkalt lufting. Det kan jeg slå fast. Hvis det har vært opplevelser knyttet til det, som disse to beskriver, må vi ha anledning til å gå inn i dem og eventuelt rydde opp.

– Det er viktig å forstå hver enkelt sak fordi det kan være mange og sammensatte årsaker til at man ikke har blitt tilbudt fast ansettelse.

– Betyr ikke at det er lufting

Hypher legger til at det også er naturlig at noen jobber en periode i NRK, for så å jobbe andre steder, før de kanskje kommer tilbake til rikskringkastingen.

– Det betyr ikke at det er «lufting», men at det er en del av den frie flyten av mennesker på tvers av mediebransjen og en naturlig bevegelse av ressursene, sier han.

– Men for å ha det klart, du mener det ikke foregår «lufting» i NRK?

– Jeg kan slå fast at det ikke er NRKs politikk å drive med du kaller for lufting.

– Det er en ting at det ikke er en politikk, men mener du at det ikke foregår i praksis heller?

– Det er ikke en etablert praksis, politikk eller systematikk i NRK. Det er noe vi må ta tak i hvis det finnes konkrete eksempler på det.

For ordens skyld, journalist Guro Flaarønning har vært ansatt som både midlertidig og vikar i flere avdelinger i NRK i perioden 2015-2018.

Powered by Labrador CMS