Debatt:

Initiativtakerne bak Oslopiloten håper erfaringene fra Oslo blir gode, slik at «piloten» kan rulles ut flere steder i landet.

Vårt mål er at Oslopiloten kan rulles ut til hele landet

Svarer EUB-redaktør Bjørn Inge Salberg Rødfoss.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

  • Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.
  • Arne Jensen svarer på vegne av styringsgruppen for prosjektet.

I forbindelse med lanseringen av den såkalte Oslopiloten, et prøveprosjekt med sikte på å forbedre informasjonen fra politiet til mediene, stiller ansvarlig redaktør Bjørn Inge Salberg Rødfoss i Eidsvoll Ullensaker Blad – gjennom innlegg i både Journalisten og Medier24 – spørsmålet «Hvorfor skal ikke alle medier behandles likt av politiet?».

Salberg Rødfoss' roser prosjektet Oslopiloten, men stiller så noen betimelige spørsmål. Han skriver:

«I første omgang vil 19 Oslo-redaksjoner, fire fotofrilansere, samt politiets operasjonssentral i Oslo få tilgang til løsningen, ifølge redaktørforeningen. Det er selvfølgelig svært bra og viktig. Dette er initiert fra pressen selv og alle som har jobbet med dette fortjener naturligvis ros. Men hvorfor rulles ikke dette nå, etter flere år med planlegging og utarbeidelse, ut til samtlige medier i Norge? Har ikke også politiet en egeninteresse av å nå ut med mest mulig informasjon til innbyggerne? Det er ikke slik at det er tenkt at dette skal bli en betalings- og/eller abonnementstjeneste gjennom NTB?»

Svaret på dette er at Oslopiloten er nettopp det: en pilot, eller et testprosjekt om man vil. Det er utviklet i samarbeid med Oslo politidistrikt og testes ut der.

Dersom dette viser seg å være vellykket vil i hvert fall presseorganisasjonene (NJ, MBL, NR og NP) gjøre sitt for at det kan «rulles ut» i resten av landet. Det siste forutsetter imidlertid at de andre politidistriktene synes ideen er god og vil være med.

Det håper vi de vil, dersom erfaringene fra Oslo viser seg å svare til forventningene. Presseorganisasjonene vil i hvert fall fortsatt jobbe for at dette skal bli et system for hele landet. Hvordan de ulike politidistriktene vil stille seg til dette rår vi imidlertid ikke over.

For ordens skyld: Dette er ikke en betalings-/abonnementstjeneste fra NTB. Det vil imidlertid koste litt å drifte systemet på NTBs hånd. Den kostnaden vil dekkes gjennom en beskjeden årsavgift.

Powered by Labrador CMS