NRK skal forklare, engasjere og ansvarliggjøre med sin klimajournalistikk. Astrid Rommetveit har ledet arbeidet med klimastrategien.

Slik skal NRK jobbe med klima

Vil gjøre alle i Norge i stand til å delta i diskusjonen om klima.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Mandag kom NRK med en strategi for hvordan journalistene skal jobbe med klima.

– Det er et komplekst og kontroversielt felt, så dette gjør vi for å trygge journalistene og sikre godt innhold ut til publikum, sier Astrid Rommetveit, som har vært prosjektleder for arbeidet med NRKs klimastrategi.

I strategien står det at NRK skal forklare, engasjere og ansvarliggjøre. Målet er å sette alle i Norge i stand til å delta i klimadiskusjonene og gjøre gode valg.

På slutten av fjoråret ble det klart at NRK har opprettet en klimaredaksjon, med dybdegrupper i Bergen og Trondheim og en nyhetsgruppe i Oslo. Dette har aviser i Sverige og Danmark også gjort den siste tiden.

NRKs nye strategi gjelder ikke bare for klimaredaksjonene, men for alle journalistene. Selv om NRK har fått egne klimajournalister, skal andre redaksjoner fortsette å dekke klima ut i fra sin innfallsvinkel, forteller Rommetveit.

Ny strategi

  • Dekningen skal i hovedsak handle om hvordan, og ikke om, det skal handles for å tilpasse seg eller dempe den globale oppvarmingen.
  • De stadfester at menneskeskapte klimaendringer er reelt, og at NRK skal legge dette til grunn for journalistikken.
  • NRK skal være oppmerksomme på den «falske balansen». Hvis de slipper til klimafornektere, skal de stille de rette motspørsmålene.
  • Les strategidokumentet her.

– Har redaktørene i ryggen

Den nye strategien gjør at NRK-journalistene er sikre på hvor «nullpunktet» ligger, sier Rommetveit.

Den rådende vitenskapen fra FNs klimapanel skal være utgangspunktet - nullpunktet - for journalistikken.

– Det skal ikke være opp til hver enkelt journalist å avgjøre dette. Det er en vanskelig materie å gå inn i, sier hun.

– Har det fram til nå vært diskusjoner innad i redaksjonene om dette «nullpunktet»?

– Det har ikke vært vanskelige diskusjoner, men den enkelte journalist har kjent på en usikkerhet. De får ofte mye respons på sakene de lager, som ikke alltid er så positiv. Da er det greit å vite at man har redaktørene i ryggen.

Det betyr ikke at de som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer aldri skal få slippe til ordet hos NRK, men at de ikke skal ta dem inn i hver sak om klimaendringer, sier Rommetveit.

Hun er tydelig på at de viktige diskusjonene i klimadebatten handler om hva samfunnet gjør, og hvordan man gjør det, og ikke om det vitenskapelige grunnlaget.

– Hvis vi henger igjen i den debatten, gjør vi ikke jobben vår.

Ingen mursteiner

I tillegg til å ha ledet strategiarbeidet om klima i NRK det siste året, leder Rommetveit redaksjonen i Bergen som skal gå dypere til verks i klimadebatten. De har akkurat fått to journalister i arbeid, og skal få flere journalister i Bergen og Trondheim.

Redaksjonen består av journalister som allerede jobber i NRK, i tillegg til at de snart skal ansette én ny journalist, en stilling som 69 personer har søkt på.

– Vi er så vidt i gang og prøver å finne oss selv. Tematikken er jo helt enorm. Klima handler ikke bare om naturvitenskap, men politikk, teknologi, forbruk, energi - egentlig om alt. Så vi må gjøre noen valg, selvfølgelig.

Hun sier de skal henge seg på aktuelle saker, og prøve å gi hele bildet. De vil også gå inn i saker som ikke har vært så godt dekket tidligere, kanskje fordi de har vært for vanskelige eller abstrakte.

– Da er det en god grunn til at vi skal gå løs på det. Men vi skal gjøre stoffet nært, så folk kan forholde seg til dette. Vi skal ikke komme med mursteiner, men gjøre det tilgjengelig for folk flest.

I forrige uke skrev Journalisten om Andreas Ytterstad, som forsker på klimajournalistikk, som mener at klimajournalistikk bør handle mer om hvordan samfunnet endrer seg.

Rommetveit er enig.

–NRKs satsing er et svar på akkurat det. Naturvitenskapen er viktig, men vi må videre og se på hva samfunnet gjør.

Blank nyhet

I nyhetsavdelingen til NRK skal koordinator Hans Cosson-Eide og ni reportere jobbe med klimajournalistikk når de har vanlige dagvakter. De inngår ellers i den vanlige nyhetsturnusen, der de dekker utenriks, politikk, kultur, hendelser og så videre.

Den nye redaksjonen er opprettet for å få en mer systematisk og gjennomført dekning av klima, sier Kathrine Hammerstad, som har det overordnede ansvaret for klimasatsingen til NRK Nyheter.

– Det er ikke sånn at vi ikke har dekket klima før, men dekningen har vært for ukoordinert og overlatt til tilfeldigheter og personlige initiativ, sier hun.

Hammerstad sier at en blank nyhet er en god sak for den nye klimaredaksjonen. De vil som andre sette dagsorden og lage saker som folk snakker om, og som folk forhåpentligvis blir klokere av.

Dekningen har vært for ukoordinert og overlatt til tilfeldigheter og personlige initiativ

Kathrine Hammerstad

– Klimajournalistikk er som all annen journalistikk. Det ekstremt viktig er at vi vinner nyhetskampen og at publikum ser at dette er et fagområde de får god og faktadrevet journalistikk på.

Kathrine Hammerstad er redaksjonssjef i NRK Direkte og ansvarlig for nyhetenes klimasatsing.

Ingen skyttergravskrig

I strategidokumentet står det blant annet at NRK skal lage gode samtaler som ikke polariserer. Klima-og miljødebatten i dag er ganske polarisert, for eksempel i konflikten om diesel-/el-bil.

– Hvordan skal dere dekke disse konfliktene?

– Vi skal ikke unngå temaer som polariserer, men være bevisst på hvordan vi dekker dem. Vi vil ikke ha en skyttergravskrig mellom to leire, sier hun og legger til:

– Vi må ikke konstruere en debatt, som ikke gir mening for folk, bare for å få høy temperatur i en diskusjon der vi allerede vet at to parter står mot hverandre. Vi må prøve å komme lenger enn det.

For ordens skyld, Kathrine Hammerstad har vært leder for journalist Guro Flaarønning i NRK Direkte for to år siden.

Powered by Labrador CMS