Skup 2024
Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen sammen Hege Duckert før fremleggingen på Skup i dag. I bakgrunnen etikkredaktør Per Arne Kalbakk.

Skup 2024

«Bamsegutt»: Dette mener NRK gikk galt

Kom til Tønsberg for å fortelle om intern evaluering.

Publisert Sist oppdatert

Klokken 15.30 i dag, under Skup-konferansen i Tønsberg, presenterte NRK sin interne evaluering av hva som gikk galt da rikskringkasteren i fjor først publiserte, og deretter avpubliserte, dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt».

I sin presentasjon pekte kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen på at det er gjort en alvorlig feilvurdering, og at feilen ligger i redaktørlinjen. Flere tiltak vil nå bli igangsatt, blant annet skal mandat og myndighet til NRKs etikkredaktør tydeliggjøres.

Haugen presenterte kun hovedpunktene i evalueringen på Skup i dag. Rapporten som er laget er intern, og vil ikke bli publisert. Den vil imidlertid bli delt med andre redaktørstyrte medier på forespørsel.

Evalueringen er gjennomført av NRK-lederne Hege Irén Frantzen og Stein Bjøntegård, og de to har dybdeintervjuet cirka 60 personer, i tillegg til å gjennomgå skriftlig dokumentasjon.

Burde grepet inn

Haugen var tydelig på at for mange avgjørelser ble tatt på et for lavt nivå. Men hun tok også selvkritikk for at hun ikke selv hadde grepet inn.

Hun fortalte at hun hadde uttrykt skepsis da hun på et tidspunkt fikk høre om dommen i et møte med etikkredaktør.

– Da jeg fikk den dårlige følelsen, skulle jeg bedt om å få informasjon, sa Haugen.

Hun sa også at etikkredaktør Per Arne Kalbakk burde ha informert redaksjonen om hennes skepsis.

I løpet av presentasjonen sa Haugen flere ganger at «redaktørlinjen» var brutt. Et av tiltakene fremover blir å tydeliggjøre hvordan krevende og etisk vanskelige saker skal løftes i linjen. Ifølge Haugen burde avgjørelsene i denne saken blitt tatt på et høyre nivå.

– Redaksjonen var for smalt sammensatt og burde ha søkt støtte utenfor seg selv, sa Haugen.

Fire tiltak

Det skal nå lages et opplegg som Haugen omtalte som «rød løype» for krevende produksjoner.

For at NRK skal unngå å havne i tilsvarende situasjoner, settes det i verk fire tiltak.

  • Styrke redaktørkompetansen og redaktøransvaret. 
  • Styrke arbeidet med presseetikk. Etikkredaktørens rolle skal tydeliggjøres.
  • Styrke sikkerhetsnettet rundt spesielt krevende produksjoner.
  • Styrke strukturen rundt håndteringen av redaksjonelle kriser.

Åpenbart behov

Generalsekretær Reidun K. Nybø i Norsk Redaktørforening mener saken viser at det åpenbart er behov for å tydeliggjøre redaktørrollen i NRK. 

– Jeg er glad for at de er så tydelige på det, sier hun til Journalisten etter presentasjonen.

– NRK har en utmerket etikkredaktør, og han gjør en kjempejobb, men jeg tror det er lurt at det er de som tar redaktørbeslutningene som skal uttale seg om disse.

Nybø mener «speiltesten» kan være et godt utgangspunkt. Å stå foran speilet og øve på å forsvare eller begrunne redaksjonelle avgjørelser man har vært med på å ta. 

Og det er redaktørene som tar beslutningene som bør ha denne oppgaven, den bør ikke overlates til NRKs etikkredaktør, som i dag først og fremst fungerer som en rådgiver.

Hun tror også NRK bør lage et tydelig kart slik at folk i NRK forstår hvem som har ansvaret. 

Redaktørforeningen har 86 medlemmer fra NRK, og av disse anser foreningen 23 som ansvarlige redaktører (det vil si at de er distriktsredaktør eller har lederansvar for større enheter).

– Vi er klare for å bistå NRK med dette, sier Nybø. 

Gitt advarsel

På spørsmål om serien får konsekvenser for noen av de involverte, sa kringkastingssjefen: 

– Denne saken er ikke av en slik karakter at noen mister jobben, men hun la til at det er gitt advarsel i redaktørlinja i distriktsavdelingen. Hun ville ikke si noe mer konkret om denne advarselen. 

Medier24 kan etter presentasjonen fortelle at advarselen er gitt til distriktsdirektør Marius Lillelien

Kringkastingssjefen fikk også spørsmål om hva som nå skjer med Tore Strømøy. Til dette svarte Haugen:

– Han er fortsatt tilknyttet NRK Tyholt og har et ukentlig program på NRK P1+. Jeg vet at de jobber med ulike ideer til nye programmer, men det er for tidlig å si hva det kan bli.

Fortalte om overgrep

Til stede under dagens seanse var to av dem som «Bamsegutt» ble dømt for seksuelle overgrep mot. Begge, som nå er voksne, var barn da overgrepene skjedde på 90-tallet.

De fortalte om hvordan overgrepene hadde preget dem, inkludert rusmisbruk.

Mennene fortalte også om kontakten med NRK før publiseringen av «Ingen elsker Bamsegutt». Noe som skjedde veldig kort tid før serien ble tilgjengelig. 

Slik de oppfattet serien, skulle den kun handle om «Bamsegutts» kamp mot Nav.

Begge fortalte at de ikke fikk inntrykk av at serien skulle gå så dypt i hans liv, og at de ble provosert da de fikk se det endelige resultatet. 

– Det gjør veldig inntrykk å høre på det dere har å fortelle, sa Haugen – og la til:

– Jeg vil gjerne si igjen, at jeg er lei meg for den smerte dere er påført for vår håndtering av denne saken. Jeg beklager.

Haugen beklager også overfor «Bamsegutt» og hans familie for belastningen serien hadde medført.

Powered by Labrador CMS