ENSOM ULV: Eivind Pedersens (her t.h. under rettssakens første dag i 2001) utrettelige engasjement i Baneheia-saken vekker reaksjoner. Foto: Erling Hægeland/Dagbladet

Dagbladet alene på banen

Pårørende anklager journalist Eivind Pedersen for å jobbe på oppdrag for drapsdømte og hans advokat.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Dagbladets mann i Kristiansand har skrevet en rekke saker knyttet til advokat Sigurd Klomsæts begjæring om ny gjennomgang av saken for klienten Viggo Kristiansen, den ene av de to drapsdømte i Baneheia-saken.

Artikler som er egnet til å så tvil om bevisene mot Kristiansen og som pårørende har følt belastende. De stiller seg også meget kritisk til at Pedersen har fått tilgang til taushetsbelagte dokumenter.

I vår innklaget statsadvokaten og bistandsadvokatene til de pårørende følgelig Klomsæt til Disiplinærnemnda for advokater. I et tilsvar til nemnda fra advokat Arvid Sjødin, som representerer Klomsæt, heter det at Pedersen ikke har fått opplysningene som journalist, men som medhjelper til å oppklare saken.

Innrømmelse

Det mener Stine Sofies Stiftelse, som ledes av pårørende Ada Sofie Austegård, beviser at Pedersen har blandet to uforenlige roller.

– Her står det svart på hvitt at en journalist ansatt i Dagbladet jobber på oppdrag for domfelte og hans advokat, sier Austegard, som mener journalisten med sine artikler feilinformerer publikum.

Pedersen avviser anklagene og sier han har utført alminnelig journalistisk arbeid.

– Jeg har fulgt denne saken siden leteaksjonen og har lagt vekt på å utføre oppdraget i henhold til Vær Varsom-plakaten. Da er det min plikt å påse at enkeltmenneskers rettssikkerhet er ivaretatt. Fra tidlig i saken har jeg ment at Viggo Kristiansen ikke har fått den behandling som også han har krav på. Jeg mener derfor det er min forbannede plikt å grave i saken når det er gjort urett mot Kristiansen.

Tett kildepleie

– Så du svarte nei på spørsmålet om dommen er riktig?

– Etter min mening er det ikke ført rimelig og forstandig bevis for Kristiansens skyld.

– Hvordan forklarer du omtalen som medhjelper?

– Det var et begrep som Sjødin brukte i sitt tilsvar for å forklare at ikke gud og hvermann fikk innsyn og at jeg måtte komme inn under samme taushetsplikt som andre på advokatkontoret. Det er ingen hemmelighet at Klomsæt og jeg har jobbet tett og at jeg har brukt ham som kilde. Man søker kilder man tror man kan ha nytte av. Det er tradisjonell kildepleie.

– Men har du vært Klomsæts medhjelper?

– Nei, nei, da måtte jeg hatt advokaten som oppdragsgiver og arbeidsgiver. Det har jeg selvsagt ikke hatt. Men det oppfattes mer aktverdig å kjempe for små barns rettigheter enn for en drapsdømt mann. Jeg har opplevd voldsom motstand fra hele rettssystemet. Det gir meg tro på at jeg er på rett vei.

Ensom ulv

– Deler andre kolleger din oppfatning?

– Jeg tror jeg er en nokså ensom ulv blant pressefolk, som jeg oppfatter er komfortable med dommen. Jeg skulle gjerne sett at flere turde utfordre myndighetene.

– De mener vel at dommen er rett?

– Når jeg diskuterer dette med kolleger, påpeker de gjerne at summen av omstendigheter gjør at de slår seg til ro med at riktig person er domfelt. Jeg sier ikke at Kristiansen nødvendigvis er uskyldig, men jeg mener det er så mange enkeltbevis som utelukker ham, at bevisvurderingen bør gjøres på nytt. Derfor har jeg ikke samvittighet til å gi meg.

– Hva med hensynet til de pårørende?

– Jo, men Viggo Kristiansen har også pårørende.

Avslag

17. juni avslo Gjenopptakelseskommisjonen enstemmig gjenåpning av saken. Begrunnelsen var at det «ikke foreligger nye bevis eller omstendigheter som synes egnet til å føre til frifinnelse».

Disiplinærnemnda har ennå ikke behandlet klagen mot Klomsæt.

Powered by Labrador CMS