Dagbladets nyhetsredaktør Frode Hansen i retten torsdag 1. oktober.

Pålegger ikke Dagbladet og NRK å utlevere e-poster i Bertheussen-saken

Redaktører ble hørt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Oslo tingrett pålegger ikke Dagbladet og NRK å utlevere e-postkorrespondanse med en part som tar på seg ansvar for trusselhendelsene Laila Anita Bertheussen står tiltalt for.

Det ble klart i en kjennelse sendt fra tingretten torsdag 8. oktober.

– Viktig

– Det er viktig for hele norsk presse at tingretten har tatt vår argumentasjon til følge og at retten slår fast at kilder har et betydelig rettslig vern, skriver fagredaktør Marius Tetlie i NRK til Journalisten.

– Vi mener at ethvert pålegg fra domstolen som innskrenker kildevernet, vil ha en dempende effekt og vil redusere medienes tilgang til informasjon. I kjennelsen legger retten nettopp dette til grunn i sin begrunnelse for å avvise forsvarernes begjæring, påpeker Tetlie.

Krypterte e-poster

I kjennelsen konkluderer tingretten med at den samfunnsmessige betydningen av opplysningene i e-postene ikke kan anses som store nok til å sette til side pressens kildevern.

Retten beskriver det som avgjørende at muligheten for å finne avsenderen bak de krypterte e-postene er begrenset, så hensynet til rettferdig rettergang og videre etterforskning ikke trumfer kildevernet.

I kjennelsen kan man blant annet lese at «[...]det skal svært mye til for å pålegge vitneplikt og at det må foreligge en betydelig interesseovervekt for at motstående hensyn for at kildevernet skal vike. Dersom retten er i tvil skal tvilen falle ut til fordel for kildevernet».

Redaktører i retten

Bertheussens forsvarere ba i forrige uke retten pålegge mediene å utlevere e-poster med adresser og tilhørende metadata, og fikk støtte fra aktor.

Både NRK og Dagbladet har vist til kildevernet som bakgrunn for ikke å utlevere materialet.

Dagbladets nyhetsredaktør Frode Hansen og fagredaktør Marius Tetlie i NRKs nyhetsdivisjon redegjorde for kildevernet i retten torsdag.

I et innlegg hos Journalisten har generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening også gått gjennom hvorfor tingretten burde avvise forsvarernes ønske om å bryte kildevernet.

Powered by Labrador CMS